Vederlagskrav

Hvad er vederlagskrav?

Vederlagskrav bliver efter vedtagelse af ægtefælleloven i 2017 nu kaldt reguleringskrav eller misbrugskrav. Vederlagskrav er således en juridisk betegnelse for en rettighed, som en person eller organisation har til at modtage betaling eller kompensation for brugen af f.eks. deres intellektuelle ejendom eller andre rettigheder. Reguleringskrav og misbrugskrav rejses ofte i forbindelse med fællesboets deling. Det vil sige ved separation, skilsmisse, eller ved skifte i anledning af død

Der findes overordnet tre forskellige reguleringskrav:

Misbrugskrav ved ægtefælle

Du kan først og fremmest rejse et misbrugskrav, hvis din ægtefælle ved vanrøgt af sine økonomiske anliggender, ved misbrug af sin rådighed over sin formue eller ved anden uforsvarlig adfærd i væsentlig grad har formindsket den del af fællesboet, hvorover din ægtefælle råder. Det kan f.eks. være hvis din ægtefælle har givet usædvanlige store og dyre gaver eller har brugt langt flere penge end normalt. 

Vederlagskrav ved sameje

Hvis din ægtefælle har anvendt delingsformue til erhvervelse eller forbedring af sit særeje eller sine særlige rettigheder, som ikke skal deles, som f.eks. goodwill, kan du rejse et reguleringskrav. I den forbindelse behøver der ikke at være tale om direkte misbrug. Et eksempel kan være at den ene ægtefælle har brugt fælles midler til ægtefælles skilsmissesæreje - f.eks. et sommerhus. 

Vederlagskrav ved særeje

Afslutningsvis er der mulighed for at rejse et reguleringskrav, hvis du har anvendt midler af dit særeje, til bedste for din bodel. F.eks. kan det nævnes, at du har arvet 200.000 kr. som særeje, og herefter anvender 100.000 af denne arv til at forbedre huset, som tilhører din bodel. I denne situation kan du på skiftet kræve, at dit særeje forlods godskrives 100.000 kr., forinden din nettobodel deles. Din bodel skylder dit særeje 100.000 kr.

Hvis din særejearv derimod er brugt til almindeligt forbrug til familien (f.eks en større rejse), er beløbet tabt og kan ikke kræves tilbage.

Retsgrundlaget for vederlagskrav

Retsgrundlaget for vederlagkrav i forbindelse med f.eks. skilsmisse eller død skal findes i Ægtefælleloven:

  • Hvis en ægtefælle overfører sin delingsformue til egne aktiver, der ikke indgår i formuedelingen, kan den anden ægtefælle eller dennes arvinger have et reguleringskrav. (ægtefællelovens § 38).
  • Tilsvarende kan der være reguleringskrav ved overførsel af særeje til delingsformue (ægtefællelovens § 39).
  • En ægtefælle eller en arving kan have et misbrugskrav, hvis den anden ægtefælle ved misbrug af rådigheden over sin formue fx væsentlig har mindsket delingsformuen (ægtefællelovens § 40).

Relaterede ord

Kumulation

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et vederlagskrav?

Vederlag refererer til, at der er tale om en modydelse for den formindskelse, som f.eks. har fundet sted i førstafdøde ægtefælles livsarvingers arv. Termen bruges ikke længere i ægtefællers indbyrdes forhold, når der rejses et lignende krav mellem to ægtefæller. Med vedtagelse af ægtefælleloven i 2017 blev vederlagskrav mellem ægtefæller opdelt og omdøbt til hhv. reguleringskrav og misbrugskrav. 

Hvem kan rejse et vederlagskrav?

Vederlagskrav kan stilles af f.eks. arvinger efter en afdød eller en ægtefælle. Kravene stilles ofte hvis der er sket en formindskelse af boet eller uforholdsmæssige gavedispositioner. 

Hvornår kan der rejses et reguleringskrav eller misbrugskrav?

Reguleringskrav og/eller misbrugskrav kan rejses i forbindelse med et ægtefælleskifte, skifte som følge af separation, skilsmisse eller dødsfald.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis