Baggrund

Skatterådgivning

Der findes et utal af skattelove, cirkulærer og styringssignaler fra SKAT, som kan få SKAT til at virke som en jungle. Som privatperson, kan der være mange penge at hente ved de forskellige fradrag.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Hjælp til skatterådgivning
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Skatterådgivning for privatpersoner

Som privatperson kan det være meget forskelligt, hvor komplicerede ens skatteforhold er. Skatterådgivning for privatpersoner er en type finansiel rådgivning, der hjælper privatpersoner med at håndtere deres skatteforpligtelser. Det kan omfatte rådgivning om skattepligtige indtægter, skattefradrag, skattekreditter og andre skatteforhold. Skatterådgivning for privatpersoner er meget vigtig, da det hjælper med at sikre, at du betaler den korrekte skat. Det kan også hjælpe dig med at få mest muligt ud af din økonomi, såsom at finde skattefradrag og skattekreditter, der passer til din økonomiske situation.

De fleste danskere er lønmodtagere. Som lønmodtager kan der ofte være en gevinst ved at gennemgå de mest almindelige fradrag. Her er det især servicefradrag, befordringsfradrag og fradrag for forskellige typer rejseudgifter, som man måske har overset. 

Som privatperson kan man også få brug for hjælp til behandling af kapitalgevinster (f.eks. ejendomsavancer, aktiegevinster- og udbytter, medarbejderaktier, gaver osv.). Der kan ligeledes være mange penge at spare ved at optimere personskatten. Det kan være alt fra lønpakke, firmabil, pension, efterløn til køb og salg af bolig, beskatning af investeringer og aktier.

Skat i udlandet

Det er vigtigt, du er opmærksom på dine skattemæssige forhold, når du flytter til udlandet. Uanset om du udstationeres eller ansættes på udenlandsk kontrakt. Hvis du f.eks beholder din bolig, så vil du som udgangspunkt fortsat være fuld skattepligtig i Danmark. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at du skal betale skat i Danmark. Det kommer an på, om det land du flytter til, har en dobbeltbeskatningsaftale med Danmark.

Om du er fuldt skattepligt, begrænset skattepligtig eller ikke har en skattepligtig i Danmark afhænger af flere forhold, herunder:

 • Længden på dit udlandsophold.
 • Din indtægt.
 • Om du har fast ejendom i Danmark.

Som fuld skattepligtig til Danmark beskattes du efter globalindkomstprincippet. Det betyder at du som udgangspunkt er skattepligtig af enhver indkomst, uanset hvorfra i verden indkomsten er fra. Med andre ord skal alt indkomst optjent her i landet eller i udlandet beskattes i Danmark. Du kan se de forskellige scenarier på Skats hjemmeside.

Rådgivning vedrørende udenlandske forhold kan bl.a. vedrøre: 

 • Beskatning af fast ejendom i udlandet
 • Beskatning af udenlandske pensioner
 • Beskatning ved til- og fraflytning fra Danmark
 • Beskatning af forskellige typer udenlandsk indkomst
 • Lempelse i Danmark af skat af udenlandsk indkomst

Skatterådgivning - Tyskland 

Hvis du driver virksomhed i Tyskland, skal du være opmærksom på, at skatten er sammensat af flere forskellige skatter. Alt efter hvilken virksomhedstype der benyttes, er der forskellige skatter, som skal indberettes sammen med en skatteerklæring i slutningen af regnskabsåret. I Tyskland skal ikke kun privatpersoner indberette selvangivelser hos skattemyndighederne, men også virksomhederne.

Dobbeltbeskatningsaftalen

Danmark og Tyskland har indgået en aftale med det formål at undgå dobbeltbeskatning. Aftalen dækker bl.a. indkomstskat. Helt overordnet er reglerne sådan, at indkomsten beskattes i bopælslandet. Fortjeneste af erhvervsvirksomhed beskattes som hovedregel i det land, hvor fortjenesten er indvundet. 

Hvad koster det?

Det er svært at svare på, hvad skatterådgivning koster. Prisen bliver sat ud fra mange forskellige parametre, herunder tidsforbrug, opgavens omfang m.m. Hos Lexly tager skatterådgiveren en fast timeløn for en opgave og rådgiveren kan også give et overslag over, hvor meget tid vedkommende forventer at bruge på opgaven.

Hvordan hjælper vi?

Har du brug for hjælp og vejledning i forbindelse med SKAT og er du i tvivl om hvad der er bedst for dig eller din virksomhed? Ved at lade Lexly hjælpe dig hele vejen, sikrer du at du får den bedst mulige skatterådgivning til dit individuelle behov. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag os hos. 

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i skatteret, så du er sikker på at få kompetente fagfolk på opgaven.Vores rådgivere sætter stor ære i at være opdaterede med den nyeste retspraksis og i at udtænke kreative løsninger indenfor lovens rammer.

Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver kigget igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fulde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet. 

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over hvad der sker i din sag. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er fordelen ved skatterådgivning?

Skatterådgivning kan hjælpe dig med at administrere dine økonomiske ressourcer. Det kan f.eks. hjælpe dig med at sikre, at du betaler de skatter, der er lovligt ansvarlige på en effektiv og professionel måde. Rådgiveren vil ligeledes kunne vejlede dig om de forskellige muligheder, du har, så du kan træffe den bedste beslutning for dig. 

Hvordan kan man undgå dobbeltbeskatning?

Som udgangspunkt kan du undgå at betale dansk skat af din løn, selvom du har bevaret din bolig i Danmark, hvis du har arbejdet i udlandet i mindst 6 fulde måneder.

Hvordan er skattesystemet i Tyskland?

Du får som udgangspunkt status som bosat i Tyskland, hvis du har dit hjem i Tyskland, eller du opholder dig i Tyskland i en periode på mere en seks måneder. Skatten er i Tyskland er progressiv. Skattesatserne er individuelt og ligger i intervallet 14-45 %, hvor de 45 % nås, når den skattemæssige indkomst overstiger 254.447 euro.

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Hjælp til skatterådgivning
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis