Baggrund

Udarbejdelse af kontrakter

Kontrakter er en skriftlig formalisering af to eller fleres løfter til hinanden. Aftaler og kontrakter tager udgangspunk i princippet om aftalefrihed, hvorefter både private og erhvervsdrivende som udgangspunkt frit kan indgå aftaler som de har lyst.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Mundtlige aftaler kan også være bindende, men udfordringen hermed er ofte at fastlægge ved en evt. uenighed, hvem der har forpligtet sig til hvad. Derfor vælger mange at formalisere deres aftaler på skrift. Herudover ser mange kontrakter, som en god måde at få kortlagt, hvad der skal skal ske, hvis parterne måtte blive uenige, da det ofte vil være sværere at finde fælles fodslag når først en uenighed omkring en aftale er opstået.

Aftaler er kun gyldige såfremt man kan konstatere en egentlig vilje til at indgå.

Udfærdigelsen af en kontrakt er således ikke alene en formalisering af de forhold man ønsker at forpligte hinanden til. Ofte er den også en aftale omkring, hvordan man skal skilles såfremt man bliver uenige undervejs.

Typiske eksempler på kontrakter

Typiske eksempler på kontrakter er:

Selvom der generelt set ikke er nogen faste formkrav til kontrakter, så er følgende temaer i mange tilfælde væsentlige at tage stilling til og få skrevet ind i aftalen:

 • Parterne: Hvem præcist er forbundet af aftalen. Angiv så præcist som muligt i form af f.eks. fulde navn, CPR/CVR adresse mv. for ikke at være i tvivl om, hvem der har indgået aftalen.
 • Varighed: Hvor længe en kontrakt skal gælde og hvad sker der når den udløber? I en lejeaftale vil det i værste fald kunne betyde at en udlejer vil have svært ved at hæve en aftale, hvis den er tidsubegrænset og lejeren har boet på adressen i over 2 år. Hertil kommer hvad der sker når aftalen udløber. Skal der tilbageleveres materialer? Skal aftalen genforhandles? Bliver aftalen gentegnet? Abonnementsaftaler et godt eksempel på, hvor man især skal være opmærksom på disse forhold.
 • Opsigelse: Hvem, hvornår og hvorfor, er væsentlige spørgsmål at tage stilling til når det kommer til. Skal begge parter opsige aftalen? Hvor lang tid i skal der varsles opsigelse.
 • Misligholdelse: Hvad sker der hvis en af parterne misligholder aftalen og hvad skal der til før, at der er tale om en misligholdelse? Misligholdelse opstår når en af af parterne ikke overholder sin del af aftalen. Eksempler herpå kan f.eks. være manglende betaling, manglende levering eller levering af mangelfulde produkter. De almindelige beføjelser vil ofte være at man som part har ret til en række beføjelser. Det kan f.eks. være erstatning, nedslag eller ophævelse af kontrakten.
 • Persondata: Behandles der indbyrdes eller på vegne af hinanden personoplysninger, som kræver, at I tager særskilt stilling hertil? Reglerne omkring persondata kan medføre store bøder for såvel dataansvarlige og databehandlere, såfremt man ikke holder styr på håndteringen af personfølsomme oplysninger.
 • Betaling/levering: Hvad skal der betales/leveres og hvor skal der betales/leveres henne? og hvad sker der, hvis en betaling eller levering forsinkes?
 • Tvistløsning: Hvad skal der gøres hvis der opstår en tvist mellem partnerne, som ikke kan løses ved enten mellem parterne eller i aftalen. Her vil mange ofte vælge at lade det være op til domstolene at vurdere eller ved en en voldgift.

Aftalefrihed i Danmark

Selvom der i Danmark er aftalefrihed, er der dog alligevel begrænsninger for hvad man kan aftale sig til. Særligt i forhold til erhvervsdrivende og forbrugere er der en række beskyttelsesregler, som skal sikre at man som forbruger ikke kommer til at indgå aftaler som efterfølgende kan vise sig at være urimeligt bebyrdende. Hertil gælder også aftalerettens almindelige regler omkring ugyldighed, herunder aftalelovens § 36 omkring urimelige aftaler.

Ovenstående skal alene ses som et udsnit af nogle af de almindelige temaer som kontrakter almindeligvis vil indeholde. Der findes dog mange forskellige aftaler med tilsvarende forskellige typer af parter, produkter, forhold, vilkår og særlige omstændigheder. Derfor vil der ofte være et behov for en konkret vurdering i langt de fleste tilfælde. Særligt kontrakter, som omhandler udvikling eller produktion af forskellig art, vil ofte skulle kræve en nøje stillingtagen til langt flere forhold end dem, som er oplistet for oven. Man bør derfor altid som udgangspunkt tage stilling til ovenstående temaer. Samtidig bør man være opmærksom på, at det i langt de fleste tilfælde er givet godt ud at få en ekspert til at hjælpe med udfærdigelsen eller fortolkningen af en aftale.

Brug for hjælp til dine kontrakter?

Ønsker du hjælp til at få en udfærdiget en kontrakt eller gennemlæst en eksisterende? Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til ift. din kontrakt. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen. Det kan du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i kontrakter og erhvervsret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse. Herefter kan du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.Send en beskrivelse af dit problem direkte i vores platformModtag uforpligtende tilbud fra specialiserede jurister, du vælger selv det du synes bedst om.Efter at have accepteret tilbud foregår rådgivningen direkte på vores online platform, når du har tid.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor er en kontrakt vigtig?

Kontrakter har til formål at danne grundlag for vigtige aftaleindgåelser for din virksomhed. Kontrakten indeholder derfor det essentielle med i disse aftaler. Som udgangspunkt er en mundtlig aftale lige så gyldig som en skriftlig, men den er ofte sværere at bevise.

Hvordan laver man en kontrakt og hvad skal den indeholde?

Man kan dog også sagtens lave en kontrakt selv, men vil man være på den sikre side, er det en god ide at få en med juridisk baggrund til at kigge den igennem for eventuelle fejl og mangler. Hos Lexly tilbyder vi nemt og enkelt at lave en kontrakt efter dine behov. 

Hvornår er en kontrakt juridisk gyldig?

Kontrakten anses for gyldig, når man har indgået den mundtligt eller skriftligt. 

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis