Baggrund

Bodeling

Er du og din ægtefælle blevet skilt? I så fald skal der udarbejdes en bodeling, hvor jeres ejendele skal deles mellem jer. Men hvor meget skal man dele og hvordan foregår det? Det kan du blive klogere på her og ved hjælp af Lexlys rådgivere.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp til bodeling Indhent et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Efter en skilsmisse

Hvor meget skal vi dele og hvad skal man være opmærksom på ved en skilsmisse? Spørgsmålene om bodeling er mange, da der er mange følelser og ens økonomi på spil. Skilsmisser kan være en meget kompliceret og svær tid for mange par, hvor rådgivning kan skabe ro. En af de store beslutninger der skal træffes under en skilsmisse er, hvordan man vil dele deres ejendele. Dette er kendt som "bodeling". Her skal i finde ud af hvem der bl.a. skal have boligen, bilen, møblerne m.m.

Der er mange ting at overveje, når det kommer til bodeling, og det er ofte en af de mest konfliktfyldte dele af en skilsmisse. Der er dog nogle generelle regler, som kan hjælpe par med at komme frem til en løsning. Først og fremmest er det vigtigt at huske, at bodeling ikke kun omhandler materielle ting. Det omfatter også andre ting som f.eks. børn, husdyr og gæld.

For at komme frem til en bodeling, der er retfærdig for begge parter, er det nødvendigt at have en grundig forståelse af alle de ting, der skal deles. Dette kan være en svær og tidkrævende proces, og det er ofte nødvendigt at søge juridisk rådgivning for at sikre, at alle ting bliver håndteret korrekt.

Bodeling - hvordan?

Når I bliver skilt ophører formuefællesskabet. Det medfører, at I som udgangspunkt skal dele jeres ejendele ligeligt mellem jer. Hvis den ene af ægtefællerne har en negativ formue (bodel), skal underskuddet ikke deles.

Praktisk foregår dette ved, at I hver især udarbejder en boopgørelse, hvor jeres aktiver og passiver fremgår. Kort sagt, I skal finde ud af hvad i hver især ejer og skylder. Hvis nogle af jeres ejendele er særeje, hvilket enten kan være fastsat ved testamente eller ægtepagt, skal disse tages ud af boet.

I bodelingsopgørelsen skrives alle jeres aktiver, såsom bil, værdipapirer, formue, indbo, fast ejendom osv. Bemærk at sædvanlige pensioner ikke skal deles mellem jer. Derudover anføres al gæld som passiver i boopgørelsen.

Det som I hver især har tilbage af værdi, når passiverne er fratrukket aktiverne, skal deles ligeligt mellem jer. Hvis du eller din ægtefælle modtager restskat i året efter, I blev skilt, skal I huske at medregne beløbet i bopgørelsen. Dette skyldes, at I som ægtefæller bliver sambeskattede og kan overføre fradrag til hinanden de år, hvor I har været gift.

Hvis den ene ægtefælle har en negativ bodel, altså hvor der er større gæld end aktiver, er den kun den ægtefælles aktiver med en positiv bodel, der deles mellem jer. Ægtefæller hæfter ikke automatisk for hinandens gæld.

Aktiverne og passiverne skal opgøres på ophørsdagen for jeres fælles bo. Dette vil som udgangspunkt være datoen for Familieretshusets udstedelse af skilsmissebevillingen, men I kan dog aftale en anden dag, hvis I er enige herom.

Derefter udarbejdes der en bodelingsoverenskomst hvori det anføres, hvordan boet deles mellem jer. Denne skal i begge underskrive.

Uenighed ved bodeling

Hvis I ikke kan blive enige om, hvordan boet skal deles mellem jer, eller hvis I ikke ved hvordan jeres boopgørelse skal udfærdiges, anbefaler vi, at I får råd og vejledning af en specialist på området. En af Lexlys rådgivere kan hjælpe jer med udarbejdelsen af dokumenterne, så de bliver juridisk rigtige, samt evt. mægle mellem jer.

Dette er klart at foretrække, da jeres sidste udvej er en autoriseret bobehandler gennem skifteretten og/eller en retssag. Da begge dele er omkostningsfulde og byrdefulde, håber vi at kunne hjælpe jer i denne svære situation.

Hvordan kan man komme frem til en retfærdig bodeling?

Det er ikke altid let at finde den helt rette løsning, men der er nogle generelle principper, der kan være til hjælp:

 • Tingene skal deles ligeligt mellem parterne
 • Hvis der er børn involveret, skal deres behov komme i første række
 • Husdyr skal også deles ligeligt
 • Gæld skal også fordeles ligeligt

Ofte er det ikke muligt at finde en 100% retfærdig løsning, men ved at følge disse principper kan man komme tættere på.

Lad Lexly hjælpe dig med vejledning om bodeling

Ønsker du hjælp til en bodeling, så har det heldigvis aldrig været nemmere at få det gjort professionelt. Ved at lade Lexly vejlede dig om boopgørelse og bodelingsoverenskomst, sikrer du, at alt bliver gjort hensigtsmæssigt. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen. Dette kan du nemt gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk, at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. Lexlys jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder og de har alle mange års erfaring indenfor deres felt. Derfor kan du være sikker på, at din opgave bliver løst på den bedst mulige måde. Eksperterne vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Du betaler først, når sagsbehandlingen er afsluttet.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad sker der ved ægteskabets ophør?

Når ægteskabet er ophørt, skal der foretages en bodeling. De fleste bliver enige om deres bodeling ved hjælp af rådgivning, som også hedder privat skifte. Hvis i ikke kan nå til enighed om bodelingen, er der mulighed for at få hjælp til et offentligt skifte i Skifteretten mod betaling.

Hvad sker der ved en bodeling?

Når i separeres eller skilles ophører formuefællesskabet. I den forbindelse skal begge parters respektive formuer gøres op og deles. Det er både alt hvad i ejer og skylder - tilbage er hver parts bodel.

Hvad indgår i boet?

Med mindre formuen er gjort til særeje enten gennem ægtepagt eller testamente, skal det indgå i boet. Af aktiver indgår både bil, indbo, opsparinger, bil m.m. Hvis i har lån som hus-, bil, eller forbrugslån, skal disse ligeledes indgå i bodelingen.

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp til bodeling Indhent et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis