Baggrund

Bodelingsoverenskomst

Ved enhver separation eller skilsmisse skal der udarbejdes et dokument, som indeholder en oversigt over ægtefællernes aktiver og passiver. Dette kaldes en bodelingsoverenskomst, som er grundlaget for, at I kan få jeres ting fordelt og komme videre. Lad Lexly hjælpe dig i mål med en juridisk gyldig bodelingsoverenskomst.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Lad en jurist fra Lexly rådgive dig

Få hjælp til bodelning Indhent et uforpligtende tilbud
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Hvad er en bodelingsoverenskomst?

Foruden en masse følelser og tanker, er der også mange praktiske ting at tage stilling til, i forbindelse med separation eller skilsmisse. En af disse ting er den bodeling der skal udarbejdes i forbindelse med skilsmissen - hvem skal have hvad og hvordan?

Når ægtefæller vælger at gå fra hinanden og blive skilt, skal der indgås en indbyrdes aftale om fordelingen af ægtefællernes midler. Denne fordeling af midlerne kaldes en bodelingsoverenskomst, som har til formål at skabe det overordnede overblik over jeres aktiver og passiver. Bodelingsoverenskomsten vil ende med en opgørelse over jeres respektive aktiver og passiver (gæld), hvor formuen for hver ægtefælle kaldes bodel. Kun hvis bodelen er positiv, skal den deles med den anden part.

Hvis ægtefællerne er enige om fordelingen, har de mulighed for selv at udarbejde overenskomsten. Dog er det vigtigt du inddrager alle aktiver og passiver samt udregner dette korrekt. Hvis ikke, så kan bodelingsoverenskomsten erklæres ugyldig. Hvis ikke man kan blive enige, kan man søge rådgivere til råds, som vil hjælpe med udarbejdelsen af bodelingsoverenskomsten. Dokumentet er bindende når begge parter har underskrevet.

Formuefællesskabet og ligedelingsprincippet

Når man indgår i et ægteskab indgår man som udgangspunkt i formuefællesskab - med mindre andet er bestemt med ægtepagt. Formuefællesskab har den retsvirkning, at parters aktiver (med få undtagelser) automatisk bliver en del af det samlede formuefællesskab. Hvis man efterfølgende bliver skilt følger det af Ægtefælleloven, at ligedelingsprincippet finder anvendelse - hvis ikke er tinglyst ægtepagt. Hvis du ønsker at fravige ligedelingsprincippet, er der muligt, hvis begge parter er enige. Det kan f.eks. komme til udtryk, hvis den ene part skal overtage ejendommen.

Hvordan foregår det?

Når ægtefællerne er blevet skilt, skal der udarbejdes en bodelingsoverenskomst. Det sker, fordi der som udgangspunkt er formuefælleskab ved indgåelsen af et ægteskab. Ved udarbejdelse af bodelingsoverenskomsten skal man være opmærksom på alle sine passiver og aktiver. Hvis nogle aktiver er gjort til særeje (enten skilsmissesæreje eller fuldstændig særeje) ved tinglyst ægtepagt, skal disse ikke medregnes. Pensioner, som er rimelige, er heller ikke omfattet af bodelingen Det er svært for mange at have overblikket, hvorfor juridisk assistance kan være en fordel. En bodelingsoverenskomst kan nemlig erklæres ugyldig efter længere tid.

En juridisk rådgiver, kan hjælpe med at tage stilling til alle jeres aktiver og passiver samt tjekke at de bliver medregnet korrekt. Hermed mindsker I risikoen for, at en ægtefælle senere ønsker genoptagelse af sagen, fordi nogle beregninger er fejlagtige og mangelfulde.

Hvad skal en bodelingsoverenskomst indeholde?

En bodelingsoverenskomst bør indeholde en fordeling af aktiver og passiver i forbindelse med skilsmissen. Der er ingen formelle formkrav til udarbejdelse, hvorfor det er vigtigt man er opmærksom på de væsentligste punkter selv. Som hovedregel, er det altid bedre at aftale for meget end for lidt, så man har svar på alle tænkelige scenarier.

Omfanget er bodelingsoverenskomsten er ofte individuel, da det afhænger af ægtefællernes situation. I nogle tilfælde vil parterne have brug for en større aftale med mange detaljer og i andre tilfælde mindre, blot det væsentligste. For at undgå ugyldighed, anbefaler vi altid, at overenskomsten udarbejdes skriftligt med en rådgiver. Fælles for mange bodelingsoverenskomster er dog, at overenskomsten indeholder informationer om ægtefællernes fælles ejendom. Det er bl.a. informationer og betingelser om hvordan friværdien skal deles og hvem der skal overtage ejendommen, samt de forpligtelserne der følger med. Nogle banker kræver ligeledes en juridisk gyldig bodelingsoverenskomst, hvis en af jer ønsker at ændre lån eller optage gæld.

Hos Lexly kan vi hjælpe med at få udarbejdet en bodeling, som passer jer begge.

Hvad sker der, hvis man ikke bliver enige om en bodelingsoverenskomst?

Hvis I ikke kan blive enige om at dele jeres formuer, kan I hver især bede skifteretten om hjælp. Skifteretten er del af den lokale byret. I kan dog først bede om skifterettens hjælp, når du eller I begge har afleveret en anmodning om separation eller skilsmisse til Familieretshuset.

Det koster 750 kr. at anmode om skifterettens hjælp til deling. Ved anmodning til skifteretten om hjælp til deling af fællesbo, skal udfyldes en blanket

Ligedeling og skævdeling i bodelingsoverenskomsten

Ligedeling:

Som par kan i aftale ligedeling. Det betyder at I hver især deler halvdelen af jeres formue fratrukket gæld (bodelen). Kort sagt tager man begge bydele og lægger sammen, hvorefter man deler det ligeligt.

Eksempel:

Ægtefælle 1 har en bodel på 300.000 kr. og ægtefælle 2 bar en bodel på 100.000 kr. Samlet set 400.000 kr. Ved ligedeling ender hver ægtefælle således med 200.000 kr.

Skævdeling

Udover ligedeling, kan der aftales skævdeling i forbindelse med seperation og skilsmisse. Det kan f.eks. komme til udtryk hvis en part ønsker at blive i huset.

Eksempel

Ægtefælle 1 ønsker at blive i parrets tidligere hus. Derfor aftaler ægtefælle 1 og 2 skævdeling. Ægtefælle 1 har en bodel på 2 millioner og ægtefælle 2 har en bodel på 0 kr. Ægtefælle 1 kan ikke låne det fulde beløb til boligen for banken, hvis han skal overføre 1 mio kr. til ægtefælle 2. De aftaler derfor, at ægtefælle 1 kan nøjes med at overføre 200.000 kr., så ægtefælle 1 kan låne det fulde beløb og blive boende i boligen. 

Hvad laver bobehandleren?

Bobehandleren vil i samarbejde med parret, prøve at lave en bodeling. I samme forbindelse udarbejdes en boopgørelse, som er en samlet opgørelse af boet. 

Hvis i er enige med opgørelsen, bliver boopgørelsen sendt til skifteretten. Hvis I har indsigelser omkring boopgørelsen, skal de sendes til skifteretten inden for 4 uger efter, at boopgørelsen er blevet modtaget. 

Skifteretten vil afslutte bobehandlingen ved at stadfæste boopgørelsen. I den sammenhæng tages der stilling til jeres eventuelle indsigelser. Den stadfæstede boopgørelse vil herefter udgøre jeres bodelingsoverenskomst.

Lad Lexly hjælpe dig med jeres bodelingsoverenskomst

Har du brug for hjælp og vejledning om jeres bodelingsoverenskomst og er du i tvivl om hvad den skal indeholde? Ved at lade Lexly hjælpe dig hele vejen, sikrer du at du får den bedst mulige løsning til dit individuelle behov. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag os hos. 

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i famile- og arveret, så du er sikker på at få kompetente fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver kigget igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fulde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet. 

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over hvad der sker i din sag. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en bodelingsoverenskomst?

Bodelingsoverenskomsten fungerer som en skriftlig aftale mellem dig og din tidligere ægtefælle. Overenskomsten indeholder en opgørelse af alt hvad i ejer ved skilsmissen - både af aktiver og passiver. Når begge parters formuer er opgjort, har i hver jeres bodel. Kun positive bodele skal deles.

Hvordan bliver bodelingsoverenskomsten gyldig?

Når begge parter har underskrevet og dateret aftalen er den gyldig. Der er ikke krav om tinglysning, men der er mulighed for at anvende vitterlighedsvidner, hvis man ønsker. Vitterlighedsvidner er to personer uden økonomisk interesse i jeres bodeling.

Hvilke elementer skal ikke indgå i en bodelingsoverenskomst?

Hvis der foreligger en tingslyst ægtepagt om skilsmissesæreje eller fuldstændig særeje, er disse aktiver undtaget for bodelingen. Ligeledes er jeres indbyrdes pensionsordninger udenfor bodelingen. Dog er der enkelte undtagelser, hvis den ene ægtefælle har en langt bedre pension en den anden. Hvis du er i tvivl om hvilke ting der skal indgå i din bodeling, kan du tage fat i en af vores rådgivere.

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Lad en jurist fra Lexly rådgive dig

Få hjælp til bodelning Indhent et uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis