Baggrund

Skilsmisseskøde

Står du overfor en skilsmisse og skal du eller din tidligere ægtefælle overtage jeres tidligere fælles ejendom? I så fald har i brug for et skilmisseskøde. Hos Lexly indhenter vi alle nødvendige oplysninger, så du nemt og sikkert kan komme videre.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Hvad er et skilsmisseskøde?

Skilsmisser kan være en meget kompliceret, kontroversiel og følelsesmæssigt belastende proces - især når der er børn involveret. Der er dog nogle foranstaltninger du kan tage for at sikre, at du og din eks-partner får en fair skilsmisse og at børnene ikke bliver involveret i konflikten.

En af de første ting du og din eks-partner skal gøre er, at aftale et skilsmisseskøde. Dette er et dokument, der fastsætter de økonomiske og fysiske rettigheder og forpligtelser, der er forbundet med skilsmissen. Typisk bruges skilsmisseskøde hvis den ene ægtefælle skal overtage den fælles bolig i forbindelse med separation eller skilsmisse. Skødet fungerer som dokumentation på, at den blivende ægtefælle overtager alle juridiske og økonomiske anliggender.

Det er afgørende, at I får juridisk rådgivning, før I udarbejder og underskriver skilsmissekødet, da dette kan have alvorlige konsekvenser for jer begge og jeres børn i fremtiden.

Indhold i skilsmisseskøde

Når der sker et ejerskifte af en ejendom, er det essentielt, at der udarbejdes et skøde. Dette dokument skal indeholde vigtige grundoplysninger om ejendommen og de specifikke vilkår for overdragelsen. I en almindelig bolighandel udformes der typisk en købsaftale, som danner grundlag for skødet.

I tilfælde af separation eller skilsmisse, hvor parret har haft formuefællesskab, er proceduren lidt anderledes. Her udarbejdes der ofte en bodeling, som inkluderer ejendommen. Dette sker gennem en bodelingsoverenskomst, der er en aftale mellem ægtefællerne om, hvordan boet skal deles. Denne overenskomst danner grundlag for de vilkår, som ejendommen overdrages på.

Nogle par vælger dog at benytte en købsaftale i stedet for en bodelingsoverenskomst, når de skal overdrage en ejendom mellem hinanden. En sådan købsaftale er ofte mindre detaljeret, da den omhandler overdragelse mellem ægtefæller, hvor der er en højere grad af tillid og forståelse for hinandens situation.

Uanset om der anvendes en købsaftale eller en bodelingsoverenskomst, skal der udarbejdes et skøde. Dette skøde skal afspejle de vilkår, som ægtefællerne er blevet enige om, og det er det dokument, der juridisk overfører ejendommen fra den ene part til den anden i forbindelse med skilsmissen.

Hvornår bruges skilsmisseskøde?

Et skilsmisseskøde anvendes typisk ved overdragelse af fast ejendom ved skilsmisse til den anden ægtefælle. Hvis du sammen med din tidligere ægtefælle har ejet et fælles hus, kan det være, at en af jer fremover skal være eneejer i huset. Det er en forudsætning for skilsmisseskøde, at i har modtaget separations- eller skilsmissebevillingen fra Familieretshuset. Hermed slipper I også for at betale en tinglysningsafgift på 0.6 % af ejendommens købesum, som ellers er lovpligtigt.

I skødet vil det bl.a. fremgå at den blivende ægtefælle overtager alle juridiske og økonomiske forpligtelser vedrørende den tidligere fælles bolig.

Udarbejdelse af skilsmisseskøde

Ved udarbejdelse af skilsmisseskøde skal følgende oplysninger inddrages:

  • Informationer om begge ægtefæller
  • Overtagelsesdato for ejendom
  • Adresse på ejendommen
  • Købesummen
  • Vedhæftelse af skilsmissebevillingen
  • Accept fra bank/kreditforeningen vedrørende overtagelse
  • Øvrige betingelser

Hvilke rettigheder og forpligtelser er der forbundet med skilsmissen?

Det sker ofte ved skilsmisser, at den ene ægtefælle beholder deres fælles hus. Hvis der ved overdragelsen af andelen af ejendommen til den anden ægtefælle, er gæld i ejendommen, skal ejendommen godkendes i banken/realinstituttet. Herefter skal der laves en overdragelse af skøde, så den nye ejer sikrer sig den juridiske ret til boligen.

Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring ved skilsmisseskøde

I forbindelse med skilsmisseskøde er det relevant at overveje en tilstandsrapport og ejerskifteforsikring. Når ejendommen overdrages til en af ægtefællerne, bliver vedkommende fuldt ansvarlig for eventuelle fejl og mangler, der måtte være på ejendommen. En tilstandsrapport giver et overblik over ejendommens stand, og det er denne rapport, der danner grundlag for en ejerskifteforsikring.

En ejerskifteforsikring er en forsikring, der dækker de økonomiske omkostninger, hvis der opstår skjulte fejl og mangler i ejendommen. Forsikringen dækker typisk de skjulte fejl og mangler, der er angivet i tilstandsrapporten, men som den nye ejer ikke har været opmærksom på ved overtagelsen. En ejerskifteforsikring kan således være en god ide, når den ene ægtefælle overtager den fulde ejendom, da den kan give en vis økonomisk tryghed.

Bemærk dog, at det er en betingelse for at tegne en ejerskifteforsikring, at der er udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport for ejendommen. Disse rapporter skal være udarbejdet af en beskikket bygningssagkyndig og en autoriseret elinstallatør.

Desuden skal det nævnes, at selvom du overtager ejendommen fra din tidligere ægtefælle, så er det stadig vigtigt at få foretaget tinglysning af skilsmisseskødet. Dette sikrer, at den nye ejer får juridisk beskyttelse overfor tredjepart. Det er også en fordel at tegne ejerskifteforsikringen samtidig med tinglysningen, da den dækker fra den dato, skilsmisseskødet tinglyses.

Tinglysning af skilsmisseskøde

Efter at skilsmisseskødet er udarbejdet og underskrevet af begge parter, er det essentielt at få det tinglyst. Tinglysning er en officiel registrering af skødet, som sikrer, at de rettigheder og forpligtelser, der er angivet i skilsmisseskødet, bliver juridisk anerkendt og beskyttet. Tinglysning foregår digitalt gennem Tinglysningsretten, og det er en afgørende proces for at gøre skilsmisseskødet gyldigt overfor tredjepart.

Ved tinglysning af et skilsmisseskøde skal du være opmærksom på, at du skal vedhæfte en kopi af jeres separations- eller skilsmissebevilling, som er udstedt af Familieretshuset. Dette er for at dokumentere, at overdragelsen af ejendommen sker på baggrund af en skilsmisse, og det er dette, der gør, at man er fritaget for den almindelige tinglysningsafgift på 0,6% af ejendommens værdi.

Det er vigtigt at være omhyggelig og præcis i udfyldelsen af de nødvendige dokumenter til Tinglysningsretten, da fejl kan resultere i forsinkelser eller afvisning af tinglysningen. Sørg også for at alle dokumenter, inklusive skilsmisseskøde og skilsmissebevilling, er vedhæftet.

Lad Lexly hjælpe dig med skilsmisseskødet

Har du brug for hjælp og vejledning om jeres skilsmisseskøde og er du i tvivl om alle de juridiske aspekter er overholdt? Ved at lade Lexly hjælpe dig hele vejen, sikrer du at du får den bedst mulige løsning til dit individuelle behov. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag os hos. 

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i famile- og arveret, så du er sikker på at få kompetente fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver kigget igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fulde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet. 

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over hvad der sker i din sag.

Relaterede services

Overdragelseserklæring

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et skilsmisseskøde?

Hvis du og din ægtefælle skal skilles og i beslutter, at den ene af jer skal forblive i jeres fælles bolig, skal der udarbejdes et skilsmisseskøde. Dette skøde skal tinglyses. I forbindelse med udarbejdelse af skilsmisseskøde, skal der bruges en kopi af separations-/skilsmissebevillingen.

Hvad sker der med gælden i en fælles bolig?

Hvis der er tinglyst gæld i ejendommen, som i begge har været med til at stifte, skal der inden overdragelsesaftalen af ejendommen, underskrives og indhentes en skriftlig godkendelse fra banken eller kreditforeningen. Hermed kan den fremtidige eneejer overtage pantegælden.

Hvornår skal overdragelsen ske?

Overdragelsen af jeres tidligere fælles bolig, skal først ske når i har fået bevilliget separation eller skilsmisse. Hermed er du fritaget for at skulle betale den variable tinglysningsafgift på 0.6 % af ejendommens værdi.

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis