Baggrund

Opret ApS uden kapital (apportindskud)

Som udgangspunkt kræver det 40.000 kr. i startkapital, at oprette et anpartsselskab (ApS). Hvis du ikke har mulighed for at skaffe kapitalindskuddet i kontanter, kan du oprette selskabet ved at indskyde aktiver i stedet.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

En rådgiver hjælper dig hele vejen

Få hjælp til ap­por­tind­skud Få et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er et apportindskud?

Et apportindskud er en betegnelse for en form for indskud af aktiver eller andre værdier i et selskab i forbindelse med stiftelse eller kapitalforhøjelse. Apportindskud kan bestå af forskellige aktiver, såsom kontanter, ejendomme, maskiner, patenter eller andre immaterielle aktiver, som selskabet kan anvende til at drive sin virksomhed.

Ved at foretage et apportindskud kan en ejer eller en ekstern investor tilføre selskabets værdier i stedet for at indskyde kontanter. 

Dette kan være en fordelagtig løsning, hvis selskabet ikke har tilstrækkeligt med likvide midler til at foretage et kontantindskud eller hvis ejerne ønsker at bevare likviditeten til andre formål.

Hvad kan bruges som apportindskud?

Formålet med apportindskud er at tilføre et selskab værdier i form af aktiver, som kan bruges til at drive og udvikle virksomheden. Ved at tilføre værdier som apportindskud i stedet for kontanter kan en investor/ejer undgå at skulle investere sine kontanter i selskabet og i stedet indskyde aktiver, som selskabet kan bruge i sin drift.

Som udgangspunkt kan alle former for aktiver, som har en økonomisk værdi, bruges til værdistiftelse. Aktiver kan for f.eks. være maskiner, inventar, udstyr, værktøj, intellektuelle ejendomsrettigheder eller biler. Du har dog ikke mulighed for at indskyde en forpligtelse til at udføre et stykke arbejde eller levere en tjenesteydelse.

Hvordan opretter jeg et ApS med apportindskud?

Kapitalindskuddet i et ApS kan ske i form af kontanter eller andre værdier end kontanter – såkaldt apportindskud. Hvis du ønsker at stifte et selskab med apportindskud, skal du have en sagkyndig vurderingsmand/godkendt revisor til at gennemgå værdien af de aktiver, du vil indskyde i selskabet. Det gør revisoren ved at udarbejde en vurderingsberetning.

Vurderingsberetning

Vurderingsberetningen bruges i forbindelse med oprettelse af ApS uden de 40.000 kr., i kapital, men med apportindskud. Vurderingen har til formål at beskrive, hvad dine aktiver er værd. Vurderingen er ikke relevant, hvis du har kontanterne. Vurderingen indeholder ofte:

 • En beskrivelse af det indskudte aktiv
 • Information om den brugte fremgangsmåde
 • Angivelse af det vederlag, som er fastsat for overtagelsen
 • En erklæring om, at aktivernes økonomiske værdi mindst svarer til det aftalte vederlag

Afslutningsvis skal vurderingsbestemmelsen vedhæftes stiftelsesdokumentet. Det skal indsendes til Erhvervsstyrelsen inden 4 uger. En vurderingsberetning koster typisk mellem 5-10.000 kr.

Overordnede krav til ApS

 • Du skal indskyde startkapital til en værdi af 40.000 kroner i virksomheden.
 • Du kan stifte selskabet alene eller sammen med flere anpartshavere.
 • Du hæfter begrænset, og det vil sige, at du kun hæfter med de 40.000 kroner, som du har skudt i som startkapital.
 • Der skal årligt udarbejdes et årsregnskab efter Årsregnskabsloven. Det skal offentliggøres på cvr.dk. 
 • Du skal registrere dit ApS på virk.dk. Det er et krav, at stiftelseskapitalen bekræftes af en godkendt revisor, advokat eller af din bank.

Hæftelse efter apportindskud

Som udgangspunkt hæftes der alene med den indskudte kapital eller det der er indsat som apportindskud. Hvis du som stifter skal låne pengene, vil långiver (typisk et pengeinstitut), som betingelse for at yde lånet, kunne kræve, at stifteren tillige underskriver en kautionserklæring og dermed hæfter personligt. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at et apportindskud ikke må bestå af en arbejdsforpligtelse eller en fordring på en eller flere stiftere.

Sådan kan Lexly hjælpe

Ønsker du at oprette et ApS uden kapital? Hos Lexly står vi klar til at hjælpe dig med dit apportindskud, så du sikrer overholdelse af alt relevant lovgivning og en korrekt stiftelse. Vi skal dog gøre opmærksom på, at vurderingsberetningen skal laves af en revisor. Det er købers eget ansvar at finde en revisor der vil hjælpe med dette.

Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os. 

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret, så du er sikker på at få kompetente fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver kigget igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål, hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet, hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fulde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet. 

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over, hvad der sker i din sag. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er apportindskud?

Et apportindskud er, kort fortalt, et indskud i et kapitalselskab i andre værdier end kontanter. Hvis man f.eks. er håndværker, kan man indskyde sit værktøj eller sin bil som apportindskud. Et apportindskud skal have en økonomisk værdi. Det betyder også at det  ikke bestå i en pligt til at udføre et arbejde eller en tjenesteydelse.

Hvordan stifter man sit ApS ved apportindskud?

Stiftelse af et anpartsselskab kan ske ved apportindskud, men dette kræver at stiftelsesdokumentet bliver vedhæftet en vurderingsberetning. Beretningen skal udarbejdes af en eller flere uvildige godkendte revisorer. Den skal bl.a. indeholde en beskrivelse af det indskudte og en erklæring om, at den ansatte økonomiske værdi mindst svarer til det aftalte vederlag.

Hvilket kapitalkrav er der for stiftelse af et ApS?

Hvis du skal stifte et anpartsselskab, skal du stille med en kapital. Det kan enten være penge eller værdier for 40.000 kr. eller en kombination af begge. Til sammenligning er kapitalkravet for aktieselskaber 500.000 kr.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

En rådgiver hjælper dig hele vejen

Få hjælp til ap­por­tind­skud Få et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis