Baggrund

Stiftelse af aktieselskab

Lexly kan hjælpe dig med at stifte et aktieselskab. Vi laver alle de nødvendige dokumenter for at stifte og registrere dit aktieselskab. Ved at bruge Lexly til stiftelsen af dit A/S slipper du for besværet, mens du kan være helt sikker på, at alting gøres lovmæssigt og samtidig passer på dine behov.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Vores rådgiver stifter et aktieselskab for dig

Få hjælp til at stifte aktieselskab Få et uforpligtende tilbud
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er et A/S?

A/S står for aktieselskab. Et aktieselskab er et kapitalselskab; altså et selskab med begrænset hæftelse. Kapitalkravet til et A/S er i dag 400.000 kr., hvilket gør aktieselskabet til den største selskabsform indenfor dansk ret. Selvom aktieselskaber minder meget om både anpartsselskaber, så er der flere lovkrav, der gør sig gældende for aktieselskaber. I visse situationer kan det være mest fordelagtigt at stifte et A/S til at starte med. Dog bør alle, der går med overvejelser om at stifte et aktieselskab forholde sig til de alternativer, der findes. Er du i tvivl om, hvorvidt et A/S er den rigtigte selskabsform for dig, så kan du læse mere om valg af selskabsform her.

Hvorfor skal jeg vælge et aktieselskab?

Der er flere gode grunde til at overveje et A/S fremforandre selskabsformer (eksempelvis ApS). Der er flere af fællesnævnere for alle tre typer af kapitalselskaber, men det fordelagtige ved et A/S er, at ejerskabet er meget fleksibelt. Det er derfor nemt for aktionærerne i et A/S at omsætte deres aktier. Samtidig følger der en meget høj grad af troværdighed med ved brugen af et A/S, idet selskabskapitalen er af en vis størrelse. De mest betydningsfulde fordele ved et A/S er derfor:

Begrænset hæftelse:

Da et aktieselskab er et kapitalselskab, så er aktieselskabets økonomiske forhold adskilt fra ejerne. Det betyder i praksis, at såfremt et A/S skulle få problemer med økonomien - fx grundet dårligt salg eller pga. en retssag - så hæfter ejerne alene med det beløb, de har indskudt til selskabskapitalen og derfor ikke med deres personlige formue. Dette udgangspunkt kan dog fraviges, såfremt ejerne har stillet personlige garantier eller hæftelser til fx banker eller andre kreditorer.

Flere kan eje selskabet:

Ligesom de andre kapitalselskaber, så kan et aktieselskab ejes af én til flere personer. Ligeledes vil andre selskaber også kunne eje et helt aktieselskab eller dele af et aktieselskab. Der er derfor stor fleksibilitet i forhold til selskabstrukturen, og det er bl.a. muligt at lave både koncern- og holdingstrukturer. Såfremt man ønsker at tilknytte flere nye personer til aktieselskabets ejerkreds kan dette gøres bl.a. ved lån eller investering, hvilket er betragetligt lettere i et aktieselskaber end ved andre selskabsformer. Det er fx relevant i forhold til investorer eller vigtige medarbejdere.

Overdragelse af ejerskab:

Valget af A/S som selskabsform er også godt, hvis en aktionær ønsker at overdrage sine ejerandele i et A/S til andre personer eller selskaber. Har man fx brug for at få en ny forretningspartner med ombord eller rejse kapital fra en investor, så er aktieselskaber velegnede til dette.

Selvstændig juridisk person:

Et aktieselskab er en selvstændig juridisk person. Det betyder, at et A/S i mange henseender kan påtage sig rettigheder og forpligtelser på samme måde som fysiske personer gør det. Det er ikke blot fordelagtigt i forhold til den begrænsede hæftelse, men det kan også have skattemæssige fordele, fx fordi selskabsskatten er lavere end personbeskatningen.

Kan man ændre selskabsform senere?

Det er muligt at ændre selskabsform undervejs i selskabets levetid. Få aktieselskaber vælger derfor også at lade deres A/S omregistrere til et ApS.

En omdannelse fra A/S til ApS kan fx være en nødvendighed, såfremt selskabet ønsker at nedskrive selskabskapital. For at et A/S kan omregistreres til et ApS skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen stemmer her om at beslutte, at selskabet lader sig omregistrere til et ApS.

Hvordan stiftes et A/S?

I Danmark skal alle selskaber registreres hos Erhvervsstyrelsen, for at kunne operere lovligt under et CVR-nummer. Det gælder også for et A/S. Selve registreringen bliver kaldt for selskabets stiftelse. Selskabsloven indeholder en oplistning af betingelser til dokumentation og registreringen af virksomheden.

Udover en udfyldelse af Erhvervsstyrelsens formular på virk.dk, skal der udarbejdes følgende dokumenter til brug for stiftelsen af et A/S:

  • Stiftelsesdokumentet: Dette dokument er et slags bevis for oprettelsen af selskabet. Stiftelsesdokumentet indeholder bl.a. oplysninger om, hvem der ejer selskabet, hvilken type selskab der er tale om, og hvor mange penge, der er indskudt i selskabet fra begyndelsen. For at stiftelsesdokumentet bliver gyldigt, skal det underskrives af alle stiftere (ejere).
  • Vedtægter: Her er der tale om selve grundreglerne for selskabet. Vedtægterne skal bl.a. indeholde oplysninger om selskabets navn, formål, aktier og regnskabsår, men også reglerne om ledelse, beslutningskompetence osv. Derudover indeholder selskabets vedtægter også spillereglerne i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger, omsætningsbegrænsninger for aktierne mv.

Dernæst vil en ekstern part enten i form af en revisor, bank eller advokat verificere, at den fornødne selskabskapital på minimum 400.000 kr. er til stede ved stiftelsen af selskabet. Der er ligeledes mulighed for at stifte sit aktieselskab med et såkaldt apportindskud. Det betyder, at man i stedet indskyder et andet formuegode - fremfor at indskyde kontanter - som fx værdigenstande i form af fx produktionsgenstande eller immaterielle rettigheder, såsom patenter eller ophavsrettigheder. Et apportindskud kræver en revisorpåtegning, der fastlægger det underliggende formuegodes værdi i penge.

Hvad kan vi gøre?

Hos Lexly kan vores jurister hjælpe dig med at finde ud af, om et A/S er den rigtige løsning for dig. Vores jurister har dybdegående erfaring med stiftelse af selskaber. Ved at benytte en jurist hos Lexly sikrer du, at dit A/S bliver etableret lovmæssigt, hvilket er din garanti for, at der ikke senere dukker ubehagelige overraskelser op. Lexlys selskabsretsjurister er eksperter i at rådgive om selskabstiftelser. De vil sikre at alle momenter, der er særegne for din situation, indgår i overvejelserne ved stiftelsen af dit A/S. Der findes nemlig ikke en præcis formel for, hvordan en selskabskonstruktion bør laves. Derfor kan det være fordelagtigt at få en ekspert til hjælpe dig helt i hus med etableringen af dit A/S.

Sådan stifter Lexly dit aktieselskab

Ønsker du hjælp til at få en vurdering af, hvorvidt du behøver et A/S, eller ønsker du at få hjælp til at oprette et A/S, så har det aldrig været nemmere at komme nemt og sikkert i mål. Lexly er den mest effektive, sikre og nemme måde at få løst din juridiske opgave på. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kendetegner et aktieselskab (A/S)?

Ved aktieselskaberne er der typisk en eller flere ejere. Hvis du ønsker at stifte et aktieselskab skal der indskydes en startkapital på 400.000 kroner og det koster ligeledes 670 kr. at registere et A/S. Med et aktieselskab skal der føres regnskab og indberettelsen af årsrapporten skal ske digitalt samt være en bestyrelse og direktion.

Hvordan stifter man et aktieselskab?

Hvis du ønsker at stifte et aktieselskab, skal der oprettes og underskrives et stiftelsesdokument og selskabets vedtægter skal vedtages. Registreringen af stiftelsen skal ske i Erhvervsstyrelsens IT-system senest 2 uger efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet.

Hvad er fordelene ved aktieselskaber?

En stor fordel ved aktieselskaber er den begrænsede hæftelse, hvor aktionærerne ikke mister mere end den indskudte aktiekapital ved konkurs. Der er ligeledes mulighed for flere ejere, så der er gode sparringsmuligheder.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Vores rådgiver stifter et aktieselskab for dig

Få hjælp til at stifte aktieselskab Få et uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis