Baggrund

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt er relevant for dig, som ønsker at etablere et interessentskab med andre. Kontrakten har til formål at sætte rammerne for jeres fremtidige samarbejde.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

4.490 kr.

Inkl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Indhent et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er en interessentskabskontrakt?

I forbindelse med oprettelse af interessentskab (I/S) er det en fordel at få udarbejdet en interessentskabskontrakt.

En interessentskabskontrakt er en juridisk aftale mellem to eller flere personer eller virksomheder, der ønsker at samarbejde om en fælles forretningsaktivitet. Kontrakten fastlægger de vilkår, som parterne er enige om, såsom ansvarsfordeling, indskudskapital, fordeling af overskud og tab, beslutningsproces, udtrædelsesmuligheder og eventuelle andre forhold af betydning for samarbejdet.

Har jeg brug for en interessentskabskontrakt?

Det er vigtigt at bemærke, at interessentskaber har personligt hæftende ejere, hvilket betyder, at ejerne hæfter med deres personlige formue for interessentskabets gæld. Der er derfor ikke de samme lovmæssige rammer for denne type selskab, som gælder f.eks. anpartsselskaber og aktieselskaber - da selskabsloven gælder for sidstnævnte selskaber.

Fordi man hæfter personligt og solidarisk, hæfter man også for de forpligtelser og den gæld, som medarbejderne ikke kan betale. Grundet den sparsomme lovgivning på området er det vigtigt at have et ordentligt og stabilt aftaleforhold, før man påbegynder arbejdet.

Hvad indeholder kontrakten?

Der er ikke nogen specifikke lovkrav vedrørende indholdet i kontrakten. Det er vigtigt at lave en individuel kontrakt, da interessentskabskontrakter kan variere meget fra et interessentskab til et andet. De fleste standardkontrakter på nettet, tager ikke stilling til den enkelte virksomhed eller de enkelte behov og ønsker til indholdet af kontrakten.

Ofte vil kontrakten indeholde elementer som:

 • Virksomhedens formål: Det skal defineres i kontrakten, hvad formålet er med selskabet. Formålet er med til at sætte retningen for virksomheden og hvilken vej den skal.
 • Ejernes arbejdsmængde og ejerandel: En beskrivelse af de forskellige opgaver i virksomheden og hvordan disse skal fordeles. Ligeledes skal karakteren af hver interessent indskud defineres.
 • Hvor mange penge der skydes ind i virksomheden: Det skal afklares, hvor mange penge der skal skydes ind i virksomheden - hver især og samlet. 
 • Hæftelse: Det skal afgrænses, hvad den enkelte ejer hæfter for. I kan aftale indbyrdes, hvem der hæfter for hvad - hvis ikke det er beskrevet, hæfter alle ejerne personligt og solidarisk.
 • Tegningsregel: En beskrivelse af hvem der har tegningsret og dermed kan indgå bindende aftaler for virksomheden.
 • En beskrivelse af evt. over- og underskud.
 • Sanktioner for overtrædelse af kontrakten: Der skal foreligge en afgrænsning af hvilke konsekvenser overtrædelse af kontrakten skal medføre.
 • En procedure for en ejer ønsker at forlade virksomheden.
 • Sygdom eller barsel: Kontrakten skal indeholde en beskrivelse af, hvordan længere sygdomsforløb og barsel skal håndteres. 
 • Eventuelle tvister: Det vil være en fordel af afklare hvordan evt. tvister skal afklares. Det kan f.eks. være gennem voldgift, almindelig retsbehandling m.m. Hvis ikke dette er på plads, kan det risikere at komme i vejen for virksomheden.
 • Forskellige klausuler: Der skal drøftes om ejerne skal have en konkurrenceklausul, hvis ejeren træder ud af virksomheden. 
 • Ophør af samarbejde: I bør have aftalt, hvad der sker, hvis I på et tidspunkt vælger at opløse selskabet.

Hvornår er kontrakten gyldig?

Interessentskabskontrakten skal underskrives af samtlige interessenter for at være bindende. I nogle tilfælde vil nogle af interessenterne være selskaber, og i den forbindelse bør interessentskabskontrakten også underskrives af selskabernes reelle ejere. 

Der gælder ingen krav om, at interessentskabskontrakten skal indsendes til Erhvervsstyrelsen for at være gyldig. Man kan dog med fordel sørger for altid at have et eksemplar underskrevet af alle interessenterne liggende, så du altid kan dokumentere, at kontrakten er gyldig.

Sådan kan Lexly hjælpe

Ønsker du at oprette en interessentskabskontrakt? Hos Lexly står vi klar til at hjælpe dig med din kontrakt, så du sikrer overholdelse af alt relevant lovgivning.

Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os. 

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i kontraktsret, så du er sikker på at få kompetente fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver tjekket igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål, hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet, hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fulde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet. 

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over, hvad der sker i din sag. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår er en interessentskabskontrakt relevant?

Hvis I er én eller flere fysiske personer i interessentskabet, anbefales det, at I indgår en interessentskabskontrakt, hvori I fastlægger reglerne mellem jer. Det kan f.eks. være væsentligt at indgå en kontrakt, så I ikke er i tvivl om, hvem der kan tegne hvad og hvornår.

Er der krav om udarbejdelse af en interessentskabskontrakt?

Ved virksomhedsformen, interessentskab, er selskabsloven ikke gældende. Der er derfor ikke de samme lovmæssige rammer, som der er for anpartsselskaber og aktieselskaber. Der er ikke et lovmæssigt krav om udarbejdelse af interessentskabskontrakt. Dog anbefales det altid. En vigtig årsag til, at du bør overveje at udarbejde en interessentskabskontrakt er, at du som ejer af et interessentskab hæfter personligt.

Hvad er en interessentskabskontrakt?

Når man ejer et interessentskab, vil det være en god idé at få udarbejdet en interessentskabskontrakt, for at sikre både sig selv og sine medejere bedst muligt. Det kan være en omfattende proces, da der ikke er nogen regler for, hvad der skal stå i kontrakten. Derfor står Lexly klar til at hjælpe med kontrakten. 

Priser fra

4.490 kr.

Inkl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Indhent et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis