Baggrund

Testamente

Med et testamente kan du selv bestemme over din arv og fordele den efter dine ønsker. Måske ønsker du at sikre din efterladte bedre eller donere til velgørende formål? Testamentet giver dig en lang række frie valg til at fordele arven, som du ønsker, uanset om du er enlig, gift eller bor med en samlever.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Lav online
949 kr.
Med jurist
2.195 kr.

Pris

949 kr.

Inkl. moms

Opret testamente Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Testamente kan betale sig

Uanset hvilken situation du står i - enten som ægtefælle, enlig, med børn eller ingen børn - kan det være en fordel at oprette et testamente. Som udgangspunkt bliver ens arv fordelt efter reglerne i arveloven, hvis du ikke har oprettet et testamente. Det betyder, at ens livsarvinger (børn) og ægtefælle er de eneste, som modtager arv. Har man ikke børn eller ægtefælle tilfalder arven ens forældre osv. Ved et testamente har du mulighed for at få mere indflydelse på din arv.

Med testamentet kan man omgå arvelovens regler, og tilpasse arven efter dine ønsker. Man kan f.eks.:

 • gøre sin samlever til arving;
 • gøre venner eller andre personer til arvinger;
 • undgå pengene havner i statskassen, hvis du ikke har nogen arvinger
 • testere sin formue til foreninger og gøre brug af 30%-reglen;
 • skævdele arven mellem sine livsarvinger og arvinger;
 • reducere en livsarvings arv til det mindst mulige (også kaldet tvangsarv);
 • og meget mere...

Så­dan la­ves et testamente sam­men med en jurist hos Le­gal­Hero

Proces for testamente

Livsarvinger og tvangsarv

Selvom du udarbejder et testamente, hvor du har mest muligt indflydelse på din arv, er der regler vedrørende tvangsarven. Disse regler er ufravigelige, hvilket betyder at det er ikke muligt at testamentere tvangsarven væk. Ifølge arveloven har dine livsarvinger krav på 25 % (1/4) af din arv. De resterende 75 % har du fri mulighed for at testamentere over. Hvis der ikke er nogen livsarvinger, kan i testamentere hele arven.

Livsarvinger benævnes også som 1. arveklasse. Livsarvinger består af ægtefælle og livsarvinger (børn, børnebørn og oldebørn).

Hvorfor bør man lave et testamente?

Hvis ikke du har udarbejdet et testamente, er det arveloven der bestemmer hvem der arver efter dig. Det vil som udgangspunkt være dine børn eller ægtefælle. Hvis du har en samlever, som du ikke er gift med, skal du være opmærksom på i ikke arver efter hinanden (med mindre i udarbejder et samlevertestamente). Dette er selvom i evt. har børn og fælles hus sammen. Testamente giver dig større grad af indflydelse på fordelingen af din egen arv. Nogle af fordelene ved testamente er bl.a.:

 • Man kan testamentere op til 3/4 af arven. 1/4 skal ifølge arveloven være tvangsarv.
 • Man kan sikre den efterladte kan bevare levestandarten for en selv og evt. fælles børn.
 • Langt større frihed til arvefordelingen
 • Testamente giver tryghed: Testamente giver tryghed og sindsro for de efterladte samt mindsker risikoen for arvekonflikt.
 • Mulighed for at give særeje til børn.

Hvad indeholder et testamente?

Et testamente er et juridisk dokument, der beskriver hvordan en persons ejendom og aktiver skal fordeles efter deres død. Et testamente kan indeholde forskellige elementer, afhængigt af den enkeltes ønsker og omstændigheder. Her er nogle af de mest almindelige elementer, som et testamente kan indeholde:

 1. Navn og identifikation: Testator (personen, der laver testamentet) skal angive deres fulde navn, adresse og CPR-nummer for at sikre, at der ikke er nogen tvivl om, hvem testamentet gælder for.
 2. Udpegning af en eksekutor: Testator skal udpege en person, der skal handle som eksekutor. Eksekutoren er ansvarlig for at administrere afdødes ejendom og sørge for, at ønskerne i testamentet bliver opfyldt.
 3. Fordeling af aktiver: Testator skal angive, hvordan deres aktiver og ejendom skal fordeles mellem arvingerne. Dette kan inkludere penge, ejendomme, aktier, værdipapirer og personlige ejendele.
 4. Udpegning af værger: Hvis testator har mindreårige børn, kan de udpege en eller flere værger, der skal tage sig af børnene og deres økonomi, indtil de bliver myndige.
 5. Betingelser og restriktioner: Testator kan fastsætte betingelser eller restriktioner for arvingerne, f.eks. at de skal nå en bestemt alder, før de modtager arven, eller at arven skal anvendes til et bestemt formål, som uddannelse eller boligkøb.
 6. Gaver til velgørende organisationer: Testator kan vælge at give en del af deres formue til velgørende organisationer eller støtte en bestemt sag.
 7. Ændringer og tilbagekaldelse: Testator skal angive, hvordan testamentet kan ændres eller tilbagekaldes, f.eks. ved at oprette et nyt testamente, der erstatter det gamle.
 8. Datering og underskrift: Testator skal datere og underskrive testamentet for at gøre det juridisk bindende. I Danmark kræves det, at testamentet underskrives foran en notar for at være gyldigt.

Hvordan kommer jeg i gang med mit testamente?

Du kan lave dit testamente med Lexlys smarte dokumentgenerator. I generatoren bliver testamentet løbende lavet, i takt med at vi stiller dig nogle spørgsmål, som du skal besvare. Efter testamentet er færdiggenereret, kan du altid vende tilbage til og frit redigere i kontraktteksten.

Når du er færdig med dit testamente, kan du downloade det som PDF, printe det ud og få det underskrevet hos notaren.

Har du brug for yderligere hjælp til at få udformet nogle specifikke bestemmelser i testamentet, har du en kompleks familiekonstruktion eller skal du bare have besvaret en del spørgsmål, kan du altid tilkøbe juridisk rådgivning fra en af vores +120 juridiske eksperter i testamenter.

Er du i tvivl om noget eller har du spørgsmål, kan du altid ringe til os – det er helt gratis, og vi sidder klar ved telefonen.

Typer af testamenter

Udvidet samlevertestamente

Som ugifte arver i ikke efter hinanden - selvom i måske har børn sammen og fælles bolig. Med et udvidet samlevertestamente kan du sikre at din arv går til den efterladte samlevende. Hermed kan du f.eks. sikre at vedkommende kan blive boende i jeres fælles bolig og med jeres fælles børn, hvis I har børn.

Gensidigt testamente

Et gensidigt testamente er særligt relevant for par, der ønsker at etablere klare økonomiske og arvemæssige regler for hinanden og sikre, at den længstlevende partner ikke står uden rettigheder eller ressourcer efter tabet af den anden partner. Dette dokument giver mulighed for at skabe tryghed og sikkerhed, selvom man ikke er juridisk bundet af et ægteskab eller registreret partnerskab.

Testamente for ægtefæller

En almindelig form for testamente er testamentet for ægtefæller eller samlevere, hvor man bestemmer, at den anden person skal arve alt eller det meste. Testamentet kan også indeholde bestemmelser om fordelingen af aktiverne, hvis I bliver skilt.

Testamente for ugifte samlevende med børn

Som ugifte arver i ikke efter hinanden - selvom i har børn sammen. Testamentet kan bruges til at bestemme, hvem der skal arve efter den ene af jer, hvis I er ugifte samlevende med børn. I så fald kan I bl.a. bestemme, at børnene skal arve efter den af jer, der dør først.

Testamente for ugifte samlevende uden børn

Som ugifte arver i som udgangspunkt ikke efter hinanden. I så fald kan I bl.a. bestemme, at den af jer, der dør først, skal arve alt og at den, der overlever, skal arve en bestemt sum penge.

Børnetestamente

Hvis du har børn, er det særligt vigtigt, at du får juridisk rådgivning, så du kan sikre, at de får det, du ønsker, hvis du dør. I et testamente kan du blandt andet bestemme, hvilken alder dine børn skal være, før de arver, og hvem der skal være deres værger.

Testamente over indbo

Det er ikke kun muligt at lave et testamente for dine penge og aktier. Du kan også testamentere over dit info, f.eks. møbler eller smykker. Hvis du har en familie, kan det også være en god idé at sikre, at de arver din ejendom, hvis noget skulle ske med dig.

Testamente med særeje

Den store fordel ved særeje er, at du selv bestemmer, hvem der skal overtage sit særeje, når du en dag går bort. Ligeledes kan du gøre din arv til særeje. Det vil typisk være til ens børn. Dette gøres ved at udarbejde et testamente.

Genpart til notartestamente

En genpart af et notartestamente er en kopi af det originale testamente, som du kan gemme hjemme. Hvis testamentet bliver væk eller ødelagt, kan genparten bruges til at bevise, hvad der står i testamentet.

Testamente for enlige

Hvis du ikke er gift eller samlevende, kan det være en god idé at lave et testamente for at sikre, at dine nærmeste arver efter dig. I et testamente kan du blandt andet bestemme, hvilke personer der skal arve, og hvor meget de skal arve.

Notartestamente

Notartestamentet er den mest anvendte form for testamente og typisk også den sikreste, da den er underskrevet foran en notar, som sikrer din identitet og at du kan handle fornuftsmæssigt.

Tilbagekaldelse af testamente

Hvis du har lavet et testamente, kan du altid tilbagekalde eller ændre det. Du skal bare lave et nyt testamente.

Familietestamente

Alle vores testamenter kan klare alle typer af familiesammensætninger. Vil du lære mere om det, kan du klikke ind her.

Formuefællesskab

Ved indgåelse af ægteskab får du og din ægtefælle automatisk formuefællesskab - det kan dog ophøre.

Gyldiggørelse af testamente

For at et testamente skal være gyldigt og juridisk bindende, skal det opfylde visse betingelser. Først og fremmest skal du være fyldt 18 år og kunne handle fornuftsmæssigt. Testamentet skal være skriftligt og skal indeholde en dato samt dit fulde navn og CPR-nummer.

Notartestamenter er den mest almindelige og sikreste type testamente, som vi også benytter hos Lexly. Dette skal underskrives foran en notar, der bekræfter din identitet og at du er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Notaren underskriver dokumentet og tilføjer sit stempel som bevis for, at du har underskrevet testamentet i hans/hendes nærvær.

For at få et notartestamente gyldiggjort, skal du:

 1. Lave en aftale med en notar, der typisk er placeret ved landets byretter.
 2. Medbringe to eksemplarer af dit testamente til mødet med notaren (det ene skal være originalen og ikke underskrevet)
 3. Have officiel billedlegitimation med CPR-nummer (f.eks. kørekort eller pas)
 4. Forside til dit testamente, som du finder ved at klikke her.
 5. Betale en retsafgift på 300 kr. (2023) pr. dokument.

Når testamentet er underskrevet og godkendt af notaren, vil du modtage det ene eksemplar, mens retten beholder det andet. Dette bliver herefter registreret og opbevaret af retten, så det er tilgængeligt ved din død.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er fordelene ved oprettelse af testamente?

Et testamente er relevant uanset om du er gift eller ikke, har børn eller ej. Hvis er gift har du mulighed for at sikre den anden ægtefælle bedre gennem testamentet. Hvis du har livsarvinger, har du f.eks. også mulighed for at reducere deres arv til tvangsarv eller gøre arven til deres særeje.

Hvordan oprettet man et testamente?

Hos Lexly kan du oprette et testamente ved at udfylde vores dokument. Herefter skal du bestille tid hos den lokale notar, som skal bevidne din identitet og underskrift. Hos notaren skal du medbringe to eksemplarer af testamentet, billede-ID og 300 kr. i retsafgift.

Hvordan finder jeg den nærmeste byret?

Du kan finde den nærmeste byret her. Ved at indtaste din adresse, finder du ud af, hvilken byret der er tættest på dig.

Lav online
949 kr.
Med jurist
2.195 kr.

Pris

949 kr.

Inkl. moms

Opret testamente Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis