Baggrund

Formuefællesskab

Ved indgåelse af ægteskab får du og din ægtefælle automatisk formuefællesskab. Formuefællesskabet ophører i forskellige situationer – herunder ved separation, skilsmisse og død. Bliv klogere på, hvad formuefællesskab betyder for dig og lad Lexly hjælpe dig med rådgivning samt udarbejdelse af nødvendige dokumenter.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Hjælp til formuefællesskab
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Hvad betyder automatisk formuefællesskab?

Når et par bliver gift, får ægteskabet både økonomisk og juridisk betydning for parterne. Når I indgår et ægteskab, får i automatisk formuefællesskab, hvilket ophører ved separation, skilsmisse og død. Formuefællesskab (også kaldet delingsformue) bliver praktisk først synligt, når formuefællesskabet ophører. Formueordningen indebærer som udgangspunkt at alt, hvad ægtefællerne ejer, skal deles ligeligt ved skilsmisse og død. Ved ægteskabets ophør skal i dele jeres respektive nettoformuer (også kaldet bodele) ligeligt mellem her. Hvis en ægtefælles bodel er negativ, skal denne ikke deles.

Formuefællesskabet indebærer ikke, at hver af ægtefællernes ejendele bliver fælleseje, eller at I ejer alt sammen. Heraf følger samtidig, at en ægtefælle som udgangspunkt ikke har beføjelse til at råde over den anden ægtefælles bodel. Ægtefællerne råder hver især over deres ejendele og formue, hvilket betegnes som "særråden".

Der gælder dog et par undtagelser hertil:

 • Ægtefælle 1 må ikke misbruge sin formue, så formuen forringes til skade for ægtefælle 2.
 • Ægtefælle 1 må ikke sælge familiens helårsbolig uden samtykke fra ægtefælle 2, dette gælder selvom ægtefælle 2 ikke ejer boligen eller dele heraf. I sådanne tilfælde kan ægtefælle 2 kræve salget af boligen omstødt hos Familieretshuset. Modsat kan ægtefælle 1 ansøge Familieretshuet om tilladelse til at sælge boligen, hvis ægtefælle 2 ikke vil give samtykke til salget.
 • Lejeren må ikke uden sin ægtefælles samtykke opsige lejemålet om familiens bolig eller f.eks. lokaler, der tjener til en ægtefælles virksomhed.

Beskyttelsen ophører først, når der ved separation/skilsmisse er taget stilling til, hvem der skal beholde ejendommen. Ligedelingsordningen (formuefællesskabet) kan fraviges på forskellige måder, f.eks. ved oprettelse af ægtepagt og/eller testamente.

Gæld

Ægtefæller hæfter som udgangspunkt ikke for hinandens gæld, men kun for egen gæld. Dette er uanset om gælden er blevet stiftet før ægteskabets indgåelse eller under ægteskabet. Det betyder at kreditor kun kan bede den belånte ægtefælle om tilbagebetaling.

Ovenstående udgangspunkt gælder dog ikke, hvis gælden er blevet optaget af ægtefællerne sammen, f.eks. ved optagelse af et banklån eller lignende.

Ovenstående udgangspunkt gælder endvidere ikke ved gæld til Skat, da du i nogle tilfælde kan komme til at hæfte for din ægtefælles gæld til Skat. Dette kan du læse mere om hos Skat.

Arv og gaver

Den arv eller gave som ægtefællerne hver især modtager, indgår i ægtefællernes formuefællesskab og skal derved deles ligeligt mellem ægtefællerne ved skilsmisse eller død. Det gælder dog ikke hvis arvelader eller gavegiver har bestemt andet, herunder at arven skal være særeje, i et testamente eller gavebrev.

Ægtefæller kan som udgangspunkt frit give hinanden gaver, hvis ægteskabet ikke er ophørt ved separation eller skilsmisse, når gaven modtages. Andre end ægtefæller skal betale afgift, hvis gaven overstiger et vist beløb.

Hvilke fordele og ulemper er der ved at have et formuefællesskab?

Fordelene ved at have et formuefællesskab er, at man er fælles om økonomien og kan kompensere hinanden økonomisk og skattemæssigt. Hvis den ene har en markant større formue ved en skilsmisse, kan formuefællesskabet stille, den ægtefælle med lavts indkomst, bedre. Samtidig hæfter man ikke for hinandens gæld, så kreditorerne kun kan kræve penge af denne ægtefælle. Flere ønsker at være gift, men stadig have to separate økonomier. I dette tilfælde er der ulighed for at oprette en ægtepagt, så I kan opretteholde jeres ægteskab, men ikke er afhængige af hinanden.

Ulemperne ved at have et formuefællesskab er, at der kan være en konflikt om, hvordan man skal investere pengene. Der kan også opstå en konflikt hvis man f.eks. har modtaget en større arv, som ikke er gjort til særeje. Dette vil skulle indgå i boet ved en eventuel skilsmisse.

Lad Lexly hjælpe dig med vejledning om ægtefælles formueforhold

Ønsker du hjælp til vejledning og ægtefællers formueforhold, oprettelse af ægtepagt eller testamente, så har det heldigvis aldrig været nemmere at få det gjort professionelt. Ved at lade Lexly vejlede dig om ægtefællers formueforhold og/eller oprette dit testamente, eller ægtepagt for dig, sikrer du dig samtidig, at alt bliver gjort hensigtsmæssigt. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i familie- og arveret. Lexlys jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder og de har alle mange års erfaring indenfor deres felt. Derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst på den bedst mulige måde. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Du betaler først, når sagsbehandlingen er afsluttet.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Relaterede services

Testamente med særeje

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er formuefællesskab?

Når du og din partner indgår i et ægteskab, får i automatisk formuefællesskab. Formuefællesskabet omfatter alt hvad I ejer og ophører ved separation, skilsmisse eller død. Hvis man ikke ønsker formuefællesskab, skal man oprette en ægtepagt om særeje.

Hæfter man for hinandens gæld ved formuefællesskab?

Som udgangspunkt hæfter i ikke for hinandens gæld, med mindre at i har stiftet den sammen. Det betyder at hvis en ægtefælle skylder penge, kan kreditor ikke gå efter den anden ægtefælle med henblik på tilbagebetaling

Hvad sker der når formuefællesskabet ophører?

Formuefællesskabet kan ophøre grundet separation, skilsmisse eller død. Når fællesskabet ophører skal jeres respektive nettoformuer gøres op. Det betyder at jeres ejendele skal vurderes og gælden gøres op. Herefter beregnes jeres bodele.

Priser fra

2.245 kr.

Inkl. moms

Hjælp til formuefællesskab
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis