Baggrund

Gensidigt testamente

Et gensidigt testamente er særligt relevant for par, der ønsker at etablere klare økonomiske og arvemæssige regler for hinanden og sikre, at den længstlevende partner ikke står uden rettigheder eller ressourcer efter tabet af den anden partner. Dette dokument giver mulighed for at skabe tryghed og sikkerhed, selvom man ikke er juridisk bundet af et ægteskab eller registreret partnerskab.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Lav online
949 kr.
Med jurist
2.195 kr.

Pris

949 kr.

Inkl. moms

Opret gensidigt testamente Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Gensidigt testamente som samlevende

Et gensidigt testamente, også kendt som et samlevertestamente er et juridisk dokument oprettet (typisk) af et ugift par for at sikre hinandens økonomiske og arvemæssige interesser efter den ene partners død. Dette dokument er særligt relevant for par, der ikke er gift, men ønsker at sikre hinanden visse rettigheder og arverettigheder.

Hvad kan testamentet indeholde?

Et gensidigt testamente kan indeholde en række bestemmelser, der normalt er til fordel for den længstlevende partner. Nogle af de almindelige bestemmelser inkluderer:

 1. Arv: Parterne kan bestemme, at den længstlevende partner skal arve hele eller en del af den anden parts formue efter deres død. Dette kan omfatte ejendom, konti, investeringer og andre aktiver.
 2. Uskiftet bo: Parterne kan aftale, at den længstlevende partner har ret til at fortsætte med at bo i deres fælles hjem uden at skulle opdele ejendommen med arvinger fra den afdøde partner.
 3. Testamente til fordel for fælles børn: Hvis parret har fælles børn, kan de oprette en bestemmelse, der sikrer, at den længstlevende partner fortsat har forældremyndighed og økonomisk ansvar for børnene efter den anden partners død.
 4. Begrænsning af andre arvingers rettigheder: Parterne kan også aftale, at visse arvinger, såsom tidligere ægtefæller eller familiemedlemmer, ikke skal have arveret fra den længstlevende partner.

Det er vigtigt at bemærke, at et gensidigt testamente ikke kan erstatte de juridiske rettigheder, der normalt følger med ægteskab. Hvis et par ønsker at opnå fuldstændig retssikkerhed og fordele, kan de overveje at indgå ægteskab.

Gensidigt testamente til samlevende med fællesbørn

Uden et gensidigt testamente, vil ugifte samlevende intet arve efter hinanden. Dette gælder uanset om der er fælles børn eller ej. Ved at oprette et gensidigt testamente, kan de sikre, at længstlevende arver op til 87,5 % af afdødes arv. 

Selvom de samlevende har børn sammen, vil afdødes børn arve alt. Den længstlevende får ikke adgang til børnenes arv, heller ikke selvom længstlevende er eneforældre til børnene på dette tidspunkt. Hvis I ønsker at arve efter hinanden som ugifte, anbefales det kraftigt at få lavet et testamente.

Gensidigt testamente til ægtefæller med fællesbørn 

Uden et gensidigt testamente vil ægtefæller med fællesbørn ikke arve alt efter hinanden. Længstlevende ægtefæller arver 50 %, hvor de resterende 50 % arves af afdødes børn. Et gensidigt testamente kan sikre, at 87,5 % af arven tildeles længstlevende ægtefælle.

Op­ret­tes der ikke et gen­si­digt te­sta­men­te gør føl­gen­de sig gæl­den­de:

 • Æg­te­fæl­ler med børn arver 50 pro­cent af hin­an­dens arv - bør­ne­ne arver den anden halv­del.
 • Æg­te­fæl­ler uden børn arver 100 pro­cent efter hin­an­den (her vil et gen­si­digt te­sta­men­te dog kunne sikre, hvem der arver, når den sidste person dør)
 • Ugifte sam­le­ven­de arver in­gen­ting efter hin­an­den, med­min­dre der er op­ret­tet et gen­si­digt te­sta­men­te

Gensidigt testamente til ægtefæller med særbørn

Uden et gensidigt testamente vil ægtefæller med særbørn arve 50 % efter afdøde. Afdødes børn arver også 50 %. Længstlevende ægtefælle kan blive tvunget til at udbetale arv til deres afdødes børn. Et gensidigt testamente sikrer 87,5 % arv til længstlevende.

Afdødes særbørn har krav på at få udbetalt arv efter deres afdøde forældre. Dette kan de gøre krav på umiddelbart efter dødsfaldet og de kan ligeledes nægte længstlevende at sidde i uskiftet bo. Boet skal nemlig skiftes, før arven bliver udbetalt.

Hvad skal man overveje i forbindelse med gensidigt testamente?

Inden I beslutter jer for at oprette et gensidigt testamente, kan I med fordel gøre nogle forskellige overvejelser. Det kan bl.a. være:

 • Skal den længstlevende arve alt eller mest muligt efter den førstafdøde?
 • Hvem skal arve den længstlevende?
 • Hvis I ikke har børn, skal arven så fordeles ligeligt mellem jeres slægtninge?
 • Hvis I har børn, skal børnene arve lige meget eller mindst muligt?
 • Ønsker I at tilgodese navngivne personer eller organisationer?
 • Ønsker I at gøre jeres arvingers arv fra jer til deres særeje?

Tilbagekaldelse af gensidigt testamente

Såfremt du ønsker at tilbagekalde et gensidigt testamente, som du har oprettet med for eksempel din samlever eller ægtefælle, kræver tilbagekaldelsen også, at du giver den anden part meddelelse om tilbagekaldelsen. En sådan meddelelse bør altid af bevismæssige årsager ske ved anbefalet brev.

Et gensidigt testamente kan dog ophæves enten ved at skrive et nyt testamente foran notar, eller ved at ophæve det gensidige testamente hos notaren. Hos notaren udfyldes en blanket til ophævelse af det eksisterende gensidige testamente.

Sådan kan Lexly hjælpe 

Du kan lave dit gensidige testamente med Lexlys smarte dokumentgenerator. I generatoren bliver testamentet løbende lavet, i takt med at vi stiller dig nogle spørgsmål, som du skal besvare. Efter testamentet er færdiggenereret, kan du altid vende tilbage til og frit redigere i kontraktteksten. 

Når du er færdig med dit testamente, kan du downloade det som PDF, printe det ud og få det underskrevet hos notaren.

Har du brug for yderligere hjælp til at få udformet nogle specifikke bestemmelser i testamentet, har du en kompleks familiekonstruktion eller skal du bare have besvaret en del spørgsmål, kan du altid tilkøbe juridisk rådgivning fra en af vores +120 juridiske eksperter i testamenter.

Er du i tvivl om noget eller har du spørgsmål, kan du altid ringe til os – det er helt gratis, og vi sidder klar ved telefonen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan op­ret­te et gen­si­digt te­sta­men­te?

I princippet kan alle par op­ret­te et gen­si­digt te­sta­men­te, men der er sær­ligt tre familiekonstellationer, der vil få gavn af dette. Det vil typisk være æg­te­fæl­ler med fæl­les­børn, ugifte sam­le­ven­de og æg­te­fæl­ler med sær­børn.

Hvad er fordelen ved et gensidigt testamente?

Udgangspunktet er, at testamenter er gensidigt begunstigende. Det betyder, at I som ægtefæller tilskriver hinanden så stor en del af jeres individuelle arv som overhovedet muligt. Er I f.eks. gift og har kun fællesbørn, kan I sikre hinanden med 7/8 (87,5%) af arven, i stedet for at den længstlevende ægtefælle deler formuen med børnene, og derfor kun arver 50% af den afdødes formue.

Hvad er et gensidigt testamente?

Et gensidigt testamente er et juridisk dokument, der oprettes af to personer (typisk ægtefæller eller samboende), hvor de aftaler, hvad der skal ske med deres arv. Det gensidige testamente indeholder typisk bestemmelser om, hvordan arven skal fordeles mellem de efterladte, herunder partnere og børn.

Lav online
949 kr.
Med jurist
2.195 kr.

Pris

949 kr.

Inkl. moms

Opret gensidigt testamente Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis