Baggrund

Notartestamente

Der findes op til tre forskellige typer af testamenter i Danmark. Notartestamentet er den mest anvendte form for testamente og typisk også den sikreste, da den er underskrevet foran en notar, som sikrer din identitet og at du kan handle fornuftsmæssigt. Notartestamentet er ligeledes en garanti for, at dit testamente kommer frem til Skifteretten ved din død. Hos Lexly står vi klar til at hjælpe dig med udarbejdelsen af notartestamente.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Lav online
949 kr.
Med jurist
2.195 kr.

Pris

949 kr.

Inkl. moms

Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Hvad er et notartestamente?

Et notartestamente er et testamentet, hvor du skal hen til en notar ved din lokale byret, for at underskrive foran notaren. Herefter beholder notaren en version af notartestamentet og gemmer den i Centralregistret for Testamenter, så du er sikker på at testamentet kommer frem, når du afgår ved døden. Med en notars bekræftelsen af din underskrift på et testamente, kan der ikke sås tvivl om ægtheden fra eventuelle arvinger.

Hvad skal jeg medbringe til en notar?

For at kunne oprette et testamente skal du være fyldt 18 år og kunne handle ''fornuftsmæssigt''. Du skal være særligt opmærksom på, at vores testamente er et såkaldt "notartestamente". Det betyder, at det skal underskrives hos en notar for at være gyldigt. Det indebærer, at du skal booke et møde med notaren, der holder til ved landets byretter.

Til mødet med notaren skal du medbringe:

 • To eksemplarer af dit testamente (det ene skal være originalen og ikke underskrevet)
 • Officiel billedlegitimation med CPR-nummer (f.eks. kørekort eller pas)
 • Forside til dit testamente. Du finder din testamenteforside ved at klikke her.
 • 300 kr. (2022) pr. dokument i retsafgift.

Notaren vil bl.a. sikre din identitet, årsagen til testamentet samt at du er bekendt med testamentets indhold. Herunder vil notaren sikre at din fornuftsmæssige tilstand til at underskrive dokumentet ikke betvivles.

Regler for notartestamente

Der gælder de samme regler for notartestamentets indhold i dokumentet, som der gælder for andre slags testamenter. I gamle dage skulle et notartestamente skrives under på specielt papir, men dette er ikke længere relevant. I dag skal du blot skrive det under på et helt normalt A4-papir. Herefter skal du henvende dig til din lokale byret. 

Eksempel på notartestamente med Lexly

Notartestamente eksempel

Eksemplet er fiktivt og er side 1 ud af 3.

Hvordan ændrer jeg mit notartestamente?

Udgangspunktet for testamenter er, at du frit kan ændre og tilbagekalde det. Hvis du ønsker at lave ændringer i dit notartestamente efter testamentet er underskrevet hos en notar, skal der laves et nyt testamente. Dette skal underskrives hos notaren på samme måde som opførelsen af testamentet. Hvis du ønsker at ændre et testamente, som du har lavet sammen med din partner, skal du være opmærksom på, om testamentet er gjort uigenkaldeligt. I så fald kan det ikke ændres eller tilbagekaldes når den ene er gået bort.

Tilføjelse af testamente

Du kan også vælge at lave tillæg til dit testamente - dette kaldes en kodicil. Det vil være relevant i de tilfælde hvor du har små rettelser til testamentet. Ved et notartestamente skal, skal tilføjelsen ske foran en notar, før den er gyldig. Et kodicil er f.eks. at du ønsker at gøre din arv til dine arvingers særeje.

Hvordan annullerer jeg et notartestamente?

Hvis du ønsker at annullere et notartestamente helt, skal dette også ske hos notaren. I dette tilfælde skal du udfylde testamenteforsiden og sætte kryds ved ‘’annullation’’.

Tilbagekaldelse af testamente?

Man kan altid tilbagekalde et testamente, så længe testator er i live, hvis der er tale om vidnetestamente, nødtestamente eller notartestamente. Tilbagekaldelse skal ske ved at der oprettes et nyt testamente hvori det tidligere testamente bliver tilbagekaldt eller ændret. Hvis du har et notartestamente, skal du tage en kopi af det nye testamente med til notaren, hvorefter dette skal underskrives foran notaren.

Hvis du ønsker at tilbagekalde et gensidigt testamente, som er oprettet med en anden person (typisk ægtefælle), skal du give den anden part besked om tilbagekaldelsen. Hvis du har oprettet et gensidigt testamente med en samlever/ægtefælle, anses dette automatisk for genkaldt ved separation eller skilsmisse.

Hvad er fordelene ved et notartestamente?

Der findes flere forskellige typer testamenter - herunder vidnetestamentet og nødtestamente. En af de vigtigste fordele ved notartestamente er, at det er meget vanskeligt at anfægte. Det betyder, at hvis der er arvinger, som ikke tror på testamentets ægthed eller ikke er enige med dets indhold, er det meget svært for dem at få det kendt ugyldigt. 

For det andet kan en original underskrevet kopi af notartestamentet blive gemt i notarialarkivet. Det betyder helt konkret, at når testator er gået bort, vil notaren automatisk sende dit testamente frem til skifteretten. Skifteretten tager sig af dødsboer. På den måde er du sikker på, at alle bliver gjort opmærksomme på, at der er et testamente i systemet.

Hvad koster det at udarbejde et notartestamente?

Det koster altid 300 kr. at underskrive et dokument foran en notar - uanset om der er tale om kodicil eller et nyt testamente. Med Lexlys smarte dokumentgenerator koster det blot 949 kr., før at du har et testamente i hånden.

Hvad er en notar?

En notar er en embedsmand, der berigtiger underskrift af dokumenter, herunder testamenter. En notar er derfor ikke advokat eller jurist og kontrollerer generelt ikke lovligheden af dit testamente eller indholdet i øvrigt. Notaren har til opgave at bekræfte, at den der underskriver dokumentet er den rigtige person, kan genkende indeholdet samt kan handle fornuftsmæssigt. I praksis fungerer dette ved, at notarer overværer din underskrift fysisk.

Sådan kan Lexly hjælpe

Med Lexly har du mulighed for at lave dit kommende notartestamente online på en nem og sikker måde.

Hos Lexly benytter vi vores smarte dokument-generator. I dokumentgeneratoren bliver du stillet en række spørgsmål, som du skal besvare, hvorefter dit testamente er klar til at blive underskrevet digitalt og downloadet. 

Du kan altid få en af vores juridiske eksperter til at hjælpe dig med at tilpasse dokumentet efter det er lavet, hvis du har helt særlige ønsker eller behov.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Relaterede services

Genpart til notartestamente

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan opretter jeg et notartestamente?

Først skal du finde ud af indholdet i dit testamente og hvordan arven skal fordeles. Hos Lexly kan vi hjælpe dig med indholdet og du kan downloade det færdige resultat. Når testamentet er færdigt, skal du lave en aftale hos en notar i din nærmeste byret. Herefter skal du underskrive dokumentet foran notaren, hvorefter dit testamente er gyldigt.

Hvad koster et notartestamente?

Et notartestamente er et testamente, der underskrives foran en notar. Notarens gebyr er på 300 kr. og sikrer, at testamentet bliver fundet og fulgt, hvis testator går bort. Notargebyret kommer ved siden af den pris, det koster at få udarbejdet selve testamentet.

Hvad er fordelen ved et notartestamente?

Notartestamentet blive ofte betegnet som den sikreste testamenteform. Det vil være svært at anfægte gyldigheden, da testamentet er underskrevet foran en notar, som har tjekket vedkommendes identitet. Efter underskrivelsen vil testamentet automatisk blive gemt i notarialarkivet og automatisk blive sendt til Skifteretten, hvis haveren af testamentet afgår ved døden.

Lav online
949 kr.
Med jurist
2.195 kr.

Pris

949 kr.

Inkl. moms

Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis