Baggrund

Udvidet samlevertestamente

I Danmark har man mulighed for at lave et udvidet samlevertestamente. Udvidet samlevertestamente kan være en god idé, hvis man ønsker at sikre ens samlever bedre muligheder, hvis en skulle gå bort. Læs her hvilke betingelser du skal være opmærksom på og lad Lexly hjælpe dig.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Lav online
949 kr.
Med jurist
2.195 kr.

Pris

949 kr.

Inkl. moms

Opret samlevertestamente Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Hvad er udvidet samlevertestamente?

Når man ikke er gift, er der ikke automatisk formuefællesskab. Det betyder at i som ugifte ikke arver efter hinanden, selvom i f.eks. har børn og hus sammen. Dog er der mulighed for at sikre hinanden arveretligt ved at udarbejde et udvidet samlevertestamente, så i sikrer hinanden bedst muligt.

Hvad er et gensidigt samlevertestamente?

Et gensidigt samlevertestamente er en aftale mellem to ugifte samlevende, hvor begge parter sikrer hinanden økonomisk og arveretligt i tilfælde af den enes død. Dette testamente fungerer som en gensidig aftale, hvor begge samlevere opretter et samlevertestamente til fordel for hinanden. Formålet med et gensidigt samlevertestamente er at sikre, at den længstlevende samlever arver en bestemt andel af den afdødes formue eller ejendele, som de ellers ikke ville have arvet ifølge arveloven.

Et gensidigt samlevertestamente kan være en vigtig sikring for par, der ikke er gift, og som ønsker at beskytte hinanden økonomisk og sikre en fortsat livsstil efter den enes død. Ved at oprette et gensidigt samlevertestamente får begge parter indflydelse på, hvordan deres formue og ejendele skal fordeles efter deres død, og det kan bidrage til at undgå eventuelle konflikter mellem samleveren og den afdødes familie.

Det er væsentligt at understrege, at et gensidigt samlevertestamente ikke giver de samme rettigheder som ægteskab. For eksempel er det ikke muligt at sidde i uskiftet bo, og samlevende skal betale 15 % i boafgift, modsat ægtefæller, der betaler 0 %. Derfor kan det i nogle tilfælde være en overvejelse værd at indgå i ægteskab for at opnå de fulde arveretlige og skattemæssige fordele.

Hvorfor kan det være en god idé at lave et udvidet samlevertestamente?

Der kan være mange grunde til, at man ønsker at lave et testamente med sin samlever. Måske ønsker man at sikre, at ens samlever arver en bestemt andel af ens formue - eller arve fuldstændig som ægtefæller. Herunder kan det også sikre en fortrinsret, for den levende samlever, til at vælge og udtage bestemte ejendele. Udvidet samlevertestamente kan også være en god idé, hvis man ønsker at sikre, at der ikke opstår tvister mellem samleveren om, hvem der skal have formuen efter den enes død.

Dog er der få begrænsninger ved dette testamente. Der er ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo, uanset om der oprettet samlevertestamente eller ej. Imodsætning til ægtefæller, som betaler 0 % i boafgift, skal samlevende betale en broafgift på 15 %.

Arveregler for ugifte samlevende

Når man lever sammen uden at være gift, er det vigtigt at forstå, hvordan arveretten fungerer for ugifte samlevende. Uden et testamente vil I ikke automatisk arve efter hinanden, uanset om I har børn og fælles bolig. Det skyldes, at der ikke er formuefællesskab mellem ugifte samlevende, og derfor kan det være en god idé at oprette et udvidet samlevertestamente for at sikre hinanden økonomisk og arveretligt.

Hvis I ikke har oprettet et udvidet samlevertestamente, og en af jer dør, vil arven blive fordelt efter den afdødes slægtskab og nærmeste familie. Det betyder, at børn og forældre typisk vil arve først, mens ugifte samlevende ikke automatisk er berettiget til at arve. Dette kan skabe økonomiske og praktiske udfordringer for den efterladte samlever, som f.eks. at skulle forlade den fælles bolig.

Ved at oprette et udvidet samlevertestamente kan I sikre hinanden bedst muligt og bestemme, hvem der skal arve hvad. Det giver jer mulighed for at fastlægge arveandele og bestemme, hvordan jeres formue skal fordeles i tilfælde af død. På denne måde kan I undgå unødige konflikter og sikre, at den efterladte samlever kan fortsætte med at bo i den fælles bolig og opretholde den hidtidige livsstil.

Betingelser for udvidet samlevertestamente

Hvis i ønsker at oprette et samlevertestamente, skal i opfylde nogle bestemte betingelser.

 • I skal have boet sammen i mere end 2 år, eller have børn sammen
 • I skal kunne have muligheden for at indgå i ægteskab med hinanden (altså det ikke muligt at oprette samlevertestamente med f.eks. søskende).
 • I må ikke være gift eller separeret
 • I må ikke sidde i uskiftet bo
 • Gensidig oprettelse (begge samlevere skal være enige og have underskrevet)

Fordele og ulemper ved samlevertestamente 

Før man laver et samlevertestamente, kan det være en god ide at kende til fordele og ulemper:

Fordele:

 • Giver mulighed for at arve som ægtefæller - uden testamente arver i ingenting fra hinanden.
 • Udvælge personlige genstande - længstlevende kan udpege ting til personligt brug forlods.
 • Fortrinsret for længstlevende
 • Sikre hinanden ved fælles bolig - et testamente kan forhindre at den længstlevende skal forlade deres fælles hjem, fordi børn/arvinger skal have deres arv først.
 • Er jeres samlede formue under 790.000 kr., kan samlever arve det hele, uden at børnene modtager tvangsarv.

Ulemper:

 • Ingen mulighed for at sidde i uskiftet bo
 • Boafgift - selvom i kan arve som ægtefæller, er der ikke den samme skattemæssige fordel som ægtefæller. Samlevende skal betale 15 % i boafgift.

Begrænsninger ved udvidet samlevertestamente

Selvom I som udgangspunkt bliver arveretligt stillet som ægtefæller med et udvidet samlevertestamente, er der dog få undtagelser, som kun gælder ægtefæller. En af disse er, at det ikke er muligt at sidde i uskiftet bo

Hvordan laves testamentet?

Et udvidet samlevertestamente kan laves på to måder. Enten kan testamentet laves som en del af et almindeligt testamente, eller også kan man lave et særskilt udvidet samlevertestamente.

Hvis man vælger at lave et særskilt udvidet samlevertestamente, skal man først og fremmest sikre sig, at testamentet opfylder alle de formelle krav, der er til testamenter i Danmark. Derefter skal man skrive en erklæring, hvor man fastlægger, hvem der skal arve hvad.

Hos Lexly står vi klar til at hjælpe dig med udarbejdelse af testamentet og få styr på alle relevante oplysninger.

Hvad koster udvidet samlevertestamente?

Når det kommer til prisen for et udvidet samlevertestamente, varierer omkostningerne afhængigt af, om du vælger at bruge en skabelon eller få det udarbejdet af en jurist. For en skabelon er prisen 949 kr., mens det vil koste 1.695 kr., hvis du ønsker at få testamentet udarbejdet af en jurist. Det er vigtigt at overveje, hvilken løsning der passer bedst til jeres individuelle situation og behov.

Det er billigere at blive gift

Ved at blive gift kan man spare penge i forhold til blot at have et samlevertestamente. Med et samlevertestamente sikrer par hinanden økonomisk, men økonomisk er det ofte mere fordelagtigt at blive gift. Dette skyldes, at når en person arver fra sin ægtefælle, betaler vedkommende ikke boafgift til staten, hvilket ikke er tilfældet for ikke-gifte par. Boafgiften udgør 15 % af arven, der overstiger bundfradraget, som i 2024 er på 333.100 kr. i dødsboet. Det er altså et væsentligt økonomisk aspekt at overveje, når man beslutter, om man skal gifte sig eller blot have et samlevertestamente. Hvis man har brug for mere vejledning omkring dette, kan man søge rådgivning for at få yderligere information og hjælp.

Lad Lexly hjælpe med udvidet samlevertestamente

Har du brug for hjælp og vejledning til udarbejdelsen af udvidet samlevertestamente? Ved at lade Lexly hjælpe dig hele vejen, sikrer du at du får den bedst mulige løsning til dit individuelle behov. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag os hos. 

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i famile- og arveret, så du er sikker på at få kompetente fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver kigget igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fylde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet. 

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over hvad der sker i din sag.

Relaterede services

Børnetestamente

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er udvidet samlevertestamente?

Med et udvidet samlevertestamente har du mulighed for at ligestille samlevende med ægtefæller. Hvis i ikke er gift, er der nemlig ikke automatisk formuefællesskab. Med samlevertestamente kan i arve efter hinanden, som var i gift.

Hvorfor oprettet et udvidet samlevertestamente?

Mange ugifte par tror fejlagtigt at de arver efter hinanden, hvis de f.eks. har børn eller fælles adresse - dette er ikke korrekt. Hvis i vil sikre hinanden i tilfælde af den enes død, skal der oprettes et udvidet samlevertestamente.

Hvilke betingelser skal jeg være opmærksom på?

Samlevertestamentet er en særlig form for testamente, som du og din samlever kan oprette såfremt i har haft fælles bopæl de sidste 2 år, eller venter/har barn sammen. Herunder må du ikke have oprettet et udvidet samlevertestamente med en anden samlever eller sidde i uskiftet bo.

Lav online
949 kr.
Med jurist
2.195 kr.

Pris

949 kr.

Inkl. moms

Opret samlevertestamente Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis