Baggrund

Aktionæroverenskomst

En aktionæroverenskomst (ofte benævnt en ejeraftale) er en kontrakt, der bestemmer forholdet internt mellem aktionærerne af et selskab. Det er et skriftligt dokument, der er bestemmende for, hvilke rettigheder og pligter ejerne hver især har. Du kan læse mere om dette her.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Lav online
749 kr.
Med jurist
Fra 1.796 kr.

Pris

749 kr.

Ekskl. moms

Beskytter virksomheden og dig som ejer.

Opret aktionæroverenskomst nu Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er en aktionæroverenskomst?

En aktionæroverenskomst (også kaldet en ejeraftale) er en kontrakt, der bestemmer forholdet internt mellem aktionærerne af et selskab. Aftalerne fungerer som privatretlige aftaler, der indgås mellem kapitalejere og grupper af disse. Det er et skriftligt dokument, der er bestemmende for, hvilke rettigheder og pligter ejerne hver især har.

En ejeraftale kan udformes som en forlængelse af selskabets vedtægter, hvormed man inkluderer informationer om kapitalandelene, stemmeret, arbejdsindsats mv. En ejeraftale er dog ikke en erstatning for vedtægter og må ikke være i strid med vedtægterne, da vedtægterne altid går forud for ejeraftalen. Af denne grund fungerer en ejeraftale alene som en intern aftale mellem ejerne. En ejeraftale er derudover frivilligt oprettet.

Indhold i en aktionæroverenskomst

I en aktionæroverenskomst (ejeraftale) fastlægges de vilkår, rettigheder og forpligtelser, som aktionærerne har over for hinanden i et selskab. Indholdet kan variere alt efter selskabets og aktionærernes individuelle behov, men nogle af de mest almindelige elementer inkluderer:

 1. Købs- og salgsrettigheder: Hvordan og under hvilke betingelser en aktionær kan sælge sine aktier, og om de øvrige aktionærer har forkøbsret.
 2. Værdiansættelse af aktier: Metoden til at bestemme værdien af aktierne, hvis en aktionær ønsker at sælge eller hvis der sker en begivenhed, der udløser en købsret.
 3. Stemmerettigheder: Hvordan beslutninger træffes blandt aktionærerne, og om der er beslutninger, der kræver en større majoritet eller enstemmighed.
 4. Konfliktløsning: Procedure for håndtering af uenigheder mellem aktionærerne.
 5. Beskyttelse af minoritetsaktionærer: Bestemmelser for at sikre, at minoritetsaktionærers rettigheder ikke krænkes.
 6. Konkurrenceklausuler: Begrænsninger for aktionærernes mulighed for at konkurrere med selskabet eller arbejde for konkurrerende virksomheder.
 7. Exit-strategier: Planer for, hvordan aktionærer kan forlade selskabet, herunder ved salg, børsnotering eller ved opløsning af selskabet.

Det er essentielt at tænke grundigt over indholdet i aktionæroverenskomsten og få juridisk rådgivning, så aftalen tager højde for både nuværende og potentielle fremtidige situationer, der kan opstå i selskabet. En veludarbejdet aktionæroverenskomst kan forhindre mange konflikter og uenigheder mellem aktionærerne og bidrage til en mere harmonisk drift af selskabet.

Ejeraftale og vedtægter

En ejeraftale er et dokument, der udelukkende er bindende for parterne i aftalen. Med dette menes der, at det er vigtigt at være opmærksom på, at selskabet ikke er bundet af en ejeraftale på samme måde som selskabet er bundet af dets vedtægter. Det er derfor meget vigtigt, når der skal udarbejdes en ejeraftale, at denne er i overensstemmelse med selskabets vedtægter, da vedtægterne altid vil gå forud for en ejeraftale i en konflikt.

Misligholdelse af en aktionæroverenskomst

Det bør aftales, hvordan man sanktionere en manglende overholdelse af ejeraftalen. Det er sædvanligt, at det fremgår af en ejeraftale, at en ejers konkurs skal betragtes som misligholdelse af ejeraftalen. I tilfælde af en ejers konkurs, kan det i en ejeraftale anføres næsten undtagelsesfrit, at de øvrige ejere tildeles en køberet til den konkursramte ejers kapitalandele i selskabet.

Erhvervsstyrelsen påser ikke overholdelse af ejeraftaler, men påser alene, at de anmeldte forhold er i overensstemmelse med loven og vedtægterne.

Hvad koster det?

Prisen afhænger af det bestemte indhold samt omfanget af aktionæroverenskomsten. Hos Lexly kan du nemt udarbejde en aktionæroverenskomst med en fast pris på 749 (eksl. moms). Hvis du ønsker at gøre brug af en af vores mange kompetente jurister, starter pristerne fra 1796 kr. Sammen med juristen bliver du rådgivet om indholdet til aftalen, udarbejdelsen aftalen og til sidst laver vi en grundig gennemgang af aftalens vilkår. Hermed sikres det, at alle parter er indforståede med indholdet.

Lad Lexly hjælpe med din aktionæroverenskomst

Ønsker du hjælp til at oprette et aktionæroverenskomst-aftale, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Dermed sikrer du dig også, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet.

Opret din sag hos i vores platform, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Relevante papirer vedhæftes i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os. Lexly er Danmarks førende digitale juridiske platform som alternativ til en almindelige selskabsadvokat.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. Lexlys jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Relaterede services

Omstrukturering

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en aktionæroverenskomst?

Aktionærerne i et aktieselskab har mulighed for at lave en aktionæroverenskomst, som regulerer deres rettigheder som forpligtelser i selskabet. Ved anpartsselskabet anvendes typisk begrebet ''ejeraftale''.

Hvad skal man bruge en aktionæroverenskomst til?

Aktionæroverenskomsten gør det muligt for ejerne i selskabet at aftale forskellige forhold, f.eks. konkurrenceklausuler, forkøbsret og afstemme indbyrdes indsats. Der oprettes ofte en aktionæroverenskomst/ejeraftale samtidig med, at selskabet stiftes.

Hvordan udarbejder man en aktionæroverenskomst?

En aktionæroverenskomst kan være omfattende at udarbejde, da der er en lang række juridiske forhold som man bør være ekstra opmærksom på. Hos Lexly kan du nemt og sikkert udarbejde en aktionæroverenskomst og få rådgivning fra en af vores kompetente rådgivere.

Lav online
749 kr.
Med jurist
Fra 1.796 kr.

Pris

749 kr.

Ekskl. moms

Beskytter virksomheden og dig som ejer.

Opret aktionæroverenskomst nu Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis