Baggrund

Fra ApS til enkeltmandsvirksomhed

Overvejer du at ændre din virksomheds juridiske struktur fra et ApS (Anpartsselskab) til en enkeltmandsvirksomhed? En sådan overgang kan have både juridiske og økonomiske konsekvenser, og det er vigtigt at forstå de forskelle, der eksisterer mellem de to virksomhedsformer.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

En rådgiver fra Lexly hjælper dig i mål

Indhent et uforpligtende tilbud
Vi har bl.a. været omtalt i
Logo Børsen Logo Berlingske Business Logo DR Logo Frederiksborgamtsavis Logo Djøfbladet

Forskellen mellem et ApS og en enkeltmandsvirksomhed

Forskellen mellem et ApS (Anpartsselskab) og en enkeltmandsvirksomhed ligger primært i deres juridiske og økonomiske struktur samt ansvar. Nogle af forskellene er bl.a.:

Juridisk struktur:

 • Et ApS er en juridisk enhed, der betragtes som en separat juridisk person adskilt fra dens ejer(e). Det betyder, at selskabet har sin egen juridiske identitet og er ansvarlig for sine egne forpligtelser og gæld.
 • En enkeltmandsvirksomhed er ikke en juridisk enhed adskilt fra ejeren. Virksomheden og ejeren betragtes som en og samme juridiske enhed. Ejeren hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser og gæld.

Kapitalkrav:

 • Et ApS kræver en minimumskapital på 40.000 danske kroner (i Danmark) ved oprettelsen af selskabet. Kapitalen kan være kontant eller indskydes som værdier.
 • Derimod er der ingen specifikke kapitalkrav for at etablere en enkeltmandsvirksomhed. Virksomheden kan startes med den kapital, ejeren besidder, eller med minimal finansiering.

Ledelse og beslutningsproces:

 • Et ApS skal have en eller flere direktører, der er ansvarlige for selskabets ledelse og beslutninger. Beslutninger tages normalt ved flertalsafgørelse i henhold til selskabets vedtægter.
 • Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed har du fuld kontrol over ledelsen og beslutningsprocessen uden behov for at høre andre parter. Du træffer alle beslutninger på egen hånd.

Kan man omdanne et ApS til en enkeltmandsvirksomhed?

Ved at omdanne et ApS til en enkeltmandsvirksomhed, skal man være opmærksom på at der laves en ‘’skatterelevant handling’’. Det betyder at hele virksomheden fra ApS’et bliver overført til dig selv. I den forbindelse kan SKAT have en interesse i hvilken værdi dette sker til, da der skal betales skat af overdragelsen. Hvis selskabet bliver overdraget for billigt, skal der betales skat af det, selskabet burde have overdraget til. Ligeledes skal det vurderes om der er tilknyttet "goodwill" til ApS’et, som f.eks. kundekredsen.

Dette bliver vurderet ud fra en konkret vurdering, hvorfor vi altid anbefaler at få en rådgiver til at tjekke, om du gør det rigtige.

Forskellige overvejelser

Det er således muligt at omdanne et Anpartsselskab (ApS) til en enkeltmandsvirksomhed i Danmark, men det indebærer normalt en proces, hvor selskabsformen ændres. Her er nogle skridt og overvejelser, der normalt er involveret i denne type omdannelse:

 • Beslutning om omdannelse: Som ejer af et ApS skal du først beslutte at ændre selskabsformen til en enkeltmandsvirksomhed. Dette kan skyldes ændrede forretningsbehov eller ønsket om enklere administration.
 • Afslutning af selskabet: For at omdanne ApS til en enkeltmandsvirksomhed skal ApS'et normalt afvikles. Dette indebærer lukning af selskabet og afslutning af alle dets forpligtelser og aktiver.
 • Oprettelse af enkeltmandsvirksomhed: Efter at ApS'et er blevet afviklet, kan du oprette en enkeltmandsvirksomhed. Dette indebærer normalt registrering hos Erhvervsstyrelsen og opfyldelse af eventuelle andre krav og formaliteter, der gælder for enkeltmandsvirksomheder.
 • Overførsel af aktiver og forpligtelser: Aktiver og forpligtelser fra det tidligere ApS skal overføres til den nye enkeltmandsvirksomhed. Dette kan omfatte ejendom, kontrakter, gæld og andre forretningsmæssige aktiver og forpligtelser.
 • Skattemæssige overvejelser: En omdannelse kan have skattemæssige konsekvenser, og det er vigtigt at søge rådgivning fra en revisor eller skatterådgiver for at forstå og håndtere eventuelle skattemæssige aspekter af omdannelsen korrekt.
 • Regnskabsmæssige ændringer: Omdannelsen kan medføre ændringer i, hvordan du fører regnskab for din virksomhed, da en enkeltmandsvirksomhed har forskellige regnskabsforpligtelser end et ApS.

Kan det betale sig?

Om dette kan betale sig at skifte virksomhedsform, afhænger af forskellige faktorer, herunder de seneste regnskaber i virksomheden. Ved at drive virksomheden videre som enkeltmandsvirksomhed, skal du bl.a. overveje de krav der kan blive rettet imod dig ved en evt. omdannelse.

En af fordelene ved at have et ApS er, at du har en begrænset hæftelse. Hvis du driver virksomheden som en enkeltmandsvirksomhed, hæfter du personligt med hele din formue. Du kan overveje, om du ikke skal oprette et selskab med apportindskud (dvs. uden kapital). Under alle omstændigheder kræver denne ændring af virksomheden, at du rådgiver dig med advokat og revisor.

Hvordan kan LegalHero hjælpe?

Hos LegalHero foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Kan man omdanne et ApS til enkeltmandsvirksomhed?

Det er i visse tilfælde muligt at omdanne fra et Anpartsselskab (ApS) til en enkeltmandsvirksomhed i Danmark. Dette indebærer normalt en proces, hvor selskabsformen ændres. I den forbindelse skal du være opmærksom på forskellige ting, herunder bl.a. skatteforhold.

Hvad koster det at skifte fra enkeltmandsvirksomhed til ApS?

Priserne for omdannelse varierer alt afhængig af hvad du vælger. Det er vigtigt at finde den rette rådgiver for at sikre en gnidningsfri omdannelse uden fejl.

Hvad er fordelen ved en enkeltmandsvirksomhed?

En af fordelene ved en enkeltmandsvirksomhed er, at det ikke kræver nogen startkapital eller registrering af legale ejere. Du behøver heller ikke at sende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Dette giver dig mulighed for at starte din virksomhed uden store økonomiske forpligtelser eller administrativt besvær.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

En rådgiver fra Lexly hjælper dig i mål

Indhent et uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis