Baggrund

Generationsskifte

Generationsskifte i en virksomhed er en overgang, der sker, når en ældre generation af ledere eller ejere afgår, og en ny leder eller ejer overtager virksomheden. Det kræver planlægning og god tid for at sikre en glidende overgang, og der kan opstå spørgsmål om skattemæssige konsekvenser og tidspunkt for overdragelse. Hos os kan du få hjælp til at gennemføre et vellykket generationsskifte, inklusiv skattefrie overdragelser med succession, og særeje-rådgivning.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Indhent tilbud fra en rådgiver med speciale i generationsskifte

Få hjælp til Generationsskifte Det er gratis at indhente et tilbud
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er et generationsskifte?

Et generationsskifte i en virksomhed er den overgang, der sker, når et selskab bliver overdraget til den næste generation i ejerens familie, eller til medarbejdere, og en ny leder eller ejer overtager ledelsen. Et generationsskifte kan ske naturligt, når en ældre generation af ledere eller ejere afgår, eller det kan ske på grund af en planlagt eller uventet hændelse.

Der kan ofte opstå spørgsmål som hvem der skal overtage virksomheden, hvad de skattemæssige konsekvenser af generationsskiftet er, og hvornår generationsskiftet skal ske. Det kan du blive klogere på her. 

Glidende generationsskifte 

Fælles for de forskellige typer af generationsskifte er, at det kræver planlægning og ofte god tid. Ved glidende generationsskifte overdrages virksomheden etapevis over en årrække. Denne årrække kan bl.a. bruges til overdragelse af virksomhedens aktiver samt lære virksomheden at kende.

Det betyder også, at ejerskab og ansvar ikke nødvendigvis følges ad. Det kan være at det giver bedst mening at gennemføre den økonomiske del af generationsskiftet forholdsvis hurtigt og lade ansvaret, herunder ledelsen, følge efter i små bidder. Det kan også være det giver mening at gøre det omvendt. Alt dette afhænger af virksomhedens situation og tidshorisont.

I den forbindelse skal man være opmærksom på, at køber og sælger ikke nødvendigvis deler samme interesser. Køberen af virksomheden vil ofte ændre eller modernisere virksomheden, som kan koste penge. Derfor er kommunikation afgørelse, således at der bliver lagt en plan, hvor ønsker og behov afstemmes.

Generationsskifte med succession 

Succession giver dig en skattefri overdragelse af din virksomhed. Det betyder, at den nye ejer overtager dine skattemæssige forpligtelser i forhold til virksomheden og dens overskud. For at kunne benytte sig af successionsmuligheden, skal en af følgende være gældende;

 • Den nye ejer i generationsskiftet skal være barn af ejeren
 • Den nye ejer i generationsskiftet skal være svigerbarn af ejeren
 • Den nye ejer i generationsskiftet skal være barnebarn af ejeren
 • Den nye ejer i generationsskiftet skal være en nær medarbejder, der inden for de seneste 5 år i sammenlagt mindst 3 år har været fuldtidsbeskæftiget.

Overdragelse med succession kan både ske, mens ejeren er i live og ved ejerens død, hvor virksomheden går i arv.

Generationsskifte ved død 

Efter en persons død kan generationsskifte være en kompleks proces. Når der skiftes mellem generationer, kommer der en række udfordringer med det, som man som pårørende kan være nødt til at tackle. Det kan være vanskeligt og smertefuldt, men det er vigtigt at planlægge i god tid. Hvis ejeren skulle blive ramt af pludselig sygdom eller død, vil det nemlig være en lettelse for dine efterladte, at der på forhånd er udtænkt en plan for, hvad der skal ske med virksomheden.

Når man står overfor generationsskifte ved død, er det vigtigt at være opmærksom på de rigtige forholdsregler. Der skal blandt andet tages højde for selskabet, dets aktiver, skatteformål m.m. For det første er det derfor vigtigt at få styr på virksomhedens aktiver, og det kan ikke ske alene ved testamente. Her kan det være nødvendigt at få udarbejdet en specifik overdragelsesaftale, som sikrer at alle aktiver overføres korrekt fra den afdøde til den nye ejer.

Man bør ligeledes sørge for at have alle dokumenter og de nødvendige papirer klar. Dette indebærer at få oplysninger om afdødes økonomiske situation, samt evt. testamente eller andre dokumenter, der kan hjælpe til at skabe et overblik over den afdødes ønsker.

Generationsskifte til medarbejder

Generationsskifte til medarbejder er en proces, hvor ejerskabet af en virksomhed overføres fra en ældre generation (typisk virksomhedens grundlægger eller langvarige ejer) til en yngre generation af medarbejdere. Denne form for generationsskifte kan være en effektiv strategi for at sikre virksomhedens fortsatte vækst og succes, da det ofte involverer medarbejdere, der allerede har en dyb forståelse for virksomhedens drift og kultur.

Der er flere måder, hvorpå dette kan gennemføres, herunder salg af aktier til medarbejdere, oprettelse af en medarbejderejet trust eller etablering af en medarbejderejet aktieselskab. Uanset metoden er det vigtigt at planlægge processen omhyggeligt for at sikre en glidende overgang, minimere potentielle skattemæssige konsekvenser og beskytte virksomhedens interesser.

Det kan være en god ide at søge juridisk rådgivning for at forstå de forskellige muligheder og konsekvenser af et generationsskifte til medarbejder. En juridisk ekspert kan hjælpe med at vurdere de forskellige muligheder og sikre, at processen overholder gældende love og bestemmelser.

Generationsskifte for forskellige virksomhedstyper 

Generationsskifte af anpartsselskab (ApS)

Generationsskifte af anpartsselskab er en anerkendt måde at overføre ejerskab af et anpartsselskab fra en generation til en anden. Det kan være en god måde at sikre, at familieejede virksomheder bliver ført videre og sikrer, at virksomhedens værdier bliver bevaret. 

Generationsskifte af anpartsselskaber kræver en ret grundig forberedelse og kræver, at alle parter er vidende om, hvilke konsekvenser det kan få. Der skal være et grundigt kendskab til selskaberne, dens værdier, kultur, ledelse og økonomi. Der skal også laves en skriftlig aftale mellem parterne for at sikre, at alle parters interesser er dækket. I nogle tilfælde ses det også at virksomhederne foretage en spaltning i forbindelse med et generationsskifte, hvor en aktivitet ikke skal overdrages i forbindelse hermed.

Generationsskifte af holdingselskab

Et holdingselskab er et selskab, som har som formål at eje andre selskaber. I de fleste tilfælde udgør et holdingselskab etablerede virksomheder og bruges til at koordinere og forenkle driften af flere selskaber. Ved et generationsskifte kan det være en fordel at have et holdingselskab. Dog skal man være i god tid, da det ellers kan blive en dyr affære.

I forbindelse med et generationsskifte af et holdingselskab er det vigtigt at tage højde for de forskellige skattemæssige konsekvenser. Det er desuden vigtigt at sikre, at selskabets ejendomme og aktiver er fuldt afskrevet og klar til overdragelse. 

 • En af de måder, hvorpå det er en fordel at have etableret et holdingselskab ved generationsskifte er, at man kan ”slanke” driftsselskabet før generationsskiftet. Derved er køberen af selskabet ikke nødsaget til at få et overskud med i købet, som er opsparet gennem årene.
 • Mulighed for mindre likviditetskrævende generationsskifte: Hvis der ikke er et holdingselskab, er det ejeren selv, der sælger aktierne/anparterne. Herefter vil  vedkommende blive beskattet af hele avancen. Hvis der derimod er et holdingselskab, er det holdingselskabet, der sælger aktierne eller anparterne. Når holdingselskabet har ejet anparterne eller aktierne i anparts- eller aktieselskaber i tre år, kan de sælges uden betaling af skat.

Personlig ejet virksomhed

Det er ikke muligt at købe og sælge enkeltmandsvirksomheder eller personligt ejet mindre virksomhed (PMV). Disse to former for virksomheder er nemlig personligt ejede – altså udelukkende knyttet til ejeren.

Hvis enkeltmandsvirksomheden sælges i forbindelse med generationsskifte, skal der betales skat som ved personlig indkomst. Det kan også være en udfordring at opdele enkeltmandsvirksomheder, herunder de dele der hører til privaten – blandet inventar, ejendomme.

Skat ved generationsskifte - hvad koster det?

Der er som udgangspunkt 3 forskellige måder, hvorpå du kan overdrage en virksomhed. Hvilken måde du vælger, kan påvirke betydning for, hvem der kan overtage virksomheden. 

 1. Skattemæssig succession: Denne type overdragelse kan kun ske til børn (herunder adoptivbørn), børnebørn, søskende, samlever eller en medarbejder, som er beskrevet længere oppe. Ved skattemæssig succession udbyttes du som ejer med den næste generation. Den nye generation indtræder således direkte i din skattemæssige stilling overfor virksomheden og overtager dermed dine forpligtelser som ejer. Fordelen er at du slipper for beskatningen af overdragelsen, som kan føres videre til den nye generation. Beskatningen skal således først betales hvis de sælger virksomheden. 
 2. Gaveoverdragelse: Du kan også overdrage virksomheden som hel eller delvis gave til personer inden for den nærmeste familie. I den forbindelse skal der kun betales gaveafgift af handelsværdien. Gaveafgiften ved virksomhedsoverdragelse er i 2023 15 %. Den nye SMV-regering vil sænke bo- og afgiftsskatten på generationsskifte til 10 %, så der er god grund til at holde øje med denne procentsats.
 3. Almindelig salg af aktier/anparter: Almindelig virksomhedsoverdragelse kan ske til enhver. Her beskattes du af den sum, som betales for din virksomhed. Overdragelsen kan dog kun ske, hvis købesummen svarer til handelsværdien, som er virksomhedens reelle værdi. Denne pris kan ofte være meget høj. Derfor bliver denne metode sjældent brugt. 

Hvor lang tid tager et generationsskifte?

Et veludført generationsskifte, ejerskifte eller generelt salg af en mellemstor/større virksomhed tager i gennemsnit tre til fem år at udføre. Det skyldes ikke blot de juridiske detaljer, men også at en ny ejer og daglig leder med fordel kan køres ind over driften lidt ad gangen, så alle parter kan følge med. Skiftet sker således ikke fra den ene dag til den anden.

Hvornår er det bedst at foretage et generationsskifte?

Det ideelle tidspunkt for et generationsskifte i en virksomhed afhænger af flere faktorer og kan variere fra virksomhed til virksomhed. Generelt er det bedst at planlægge og gennemføre et generationsskifte, når virksomheden er i en stabil og sund økonomisk situation, og den nuværende ejer har identificeret en passende efterfølger med de nødvendige kompetencer og lederevner.

Et vellykket generationsskifte kræver grundig forberedelse, og det er vigtigt at tage højde for både emotionelle og økonomiske aspekter. Det anbefales at starte planlægningen flere år før det forventede generationsskifte, så der er tid til at forberede efterfølgeren, gennemgå virksomhedens økonomi og eventuelt foretage nødvendige justeringer.

Derudover bør man overveje skattemæssige og juridiske konsekvenser af generationsskiftet. Det kan være fordelagtigt at konsultere eksperter inden for skat, jura og økonomi for at sikre en smidig overgang og undgå uventede skattebyrder eller juridiske komplikationer.

Forskellige overvejelser

Et generationsskifte er en proces, hvor ledelsen og ejerskabet af en virksomhed overdrages fra den ene generation til den næste. Det kan ske på forskellige tidspunkter, afhængigt af virksomhedens størrelse, branchen og den nuværende ejers ønsker.

Generelt set er det dog en god idé at starte planlægningen af et generationsskifte i god tid. En undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen viser, at kun 25 % af de danske virksomheder har en klar plan for, hvordan et generationsskifte skal ske. Det kan føre til unødvendige problemer og konflikter.

Typisk kan et generationsskifte ske på følgende tidspunkter:

1. Når den nuværende ejer når pensionsalderen: Mange virksomhedsejere vælger at overdrage ledelsen og ejerskabet af virksomheden, når de når pensionsalderen. Det kan give en god mulighed for at nyde livet som pensionist, samtidig med at man sikrer, at virksomheden overlever og fortsætter med at skabe værdi.

2. Ved dødsfald. Her er det vigtigt at have styr på bl.a. ejeraftaler, testamenter og ægtepagter. Alt dette kan have betydning for, hvem der arver virksomheden. 

Faser i et generationsskifte

Generationsskifte inddeles i flere faser: Forberedelsesfasen, overdragelsesfasen og konsolideringsfasen.

 1. I forberedelsesfasen identificeres potentielle efterfølgere, og der udarbejdes en overordnet plan for generationsskiftet. Det kan indebære at vurdere virksomhedens økonomiske situation, identificere eventuelle områder, der kræver forbedring, og sikre, at den nye generation er klar til at overtage ledelsen. Det er også vigtigt at involvere relevante interessenter, såsom familiemedlemmer og nøglemedarbejdere, i processen for at undgå misforståelser og konflikter.
 2. Overdragelsesfasen er selve processen med at overføre ejerskab og ledelse til den nye generation. Her gennemføres eventuelle juridiske og skattemæssige ændringer, og den nye ledelse får gradvist mere ansvar i virksomheden. Det kan være en god idé at have en overgangsperiode, hvor den ældre generation fortsat er involveret i virksomheden, men trækker sig gradvist tilbage og overlader ansvaret til den nye ledelse.
 3. Konsolideringsfasen er den afsluttende del af generationsskiftet, hvor den nye ledelse tager fuldt ansvar for virksomheden og arbejder på at sætte sit eget præg på virksomhedens strategi og drift. Denne fase indebærer ofte en periode med tilpasning, hvor virksomheden tilpasser sig de ændringer, der følger med et generationsskifte.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan foregår generationsskifte? 

Et sundt generationsskifte foregår med afsæt i et grundigt forarbejde. Dette arbejde omfatter både hvorfor, hvornår og hvordan generationsskiftet gennemføres. På den baggrund laves der grundige analyser af virksomhedens f.eks. økonomiske forhold. På baggrund af resultaterne laves en plan for skiftet.

Hvornår kan et generationsskifte ske?

Et generationsskifte kan både ske, mens du er i live eller efter din død. Dog vil det næsten altid være en fordel at begynde i god tid, mens ejeren er i lige og gerne 3-5 år inden generationsskiftet skal være fuldt gennemført. På den måde opnår du et mere kontrolleret skifte.

Hvad er generationsskifte?

Et generationsskifte er, når en virksomhed eller et selskab overdrages til den næste i generationen. Det kan f.eks være fra forælder til barn, med ønsket om, at de skal drive forretningen videre. Et generationsskifte sker ofte inden for familien, men du kan også sagtens overdrage din virksomhed til f.eks. en betroet medarbejder - hvis vedkommende opfylder betingelserne. 

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Indhent tilbud fra en rådgiver med speciale i generationsskifte

Få hjælp til Generationsskifte Det er gratis at indhente et tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis