Baggrund

Vedtægter for ApS

Hvis du har et ApS eller A/S skal du have udarbejdet vedtægter. Et selskabs vedtægter regulerer selskabets forhold, bl.a. selskabets navn, kapitalandele, formål, ledelse, generalforsamling m.v. Det er et krav, at du i forbindelse med registreringen af dit selskab, indsender vedtægterne.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Lav online
99 kr.
Med jurist
Fra 1.796 kr.

Pris

99 kr.

Ekskl. moms

Sikker og hurtig oprettelse på få minutter.

Opret vedtægter nu Betaling først til sidst.
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er vedtægter?

Vedtægter er et juridisk dokument, der fastlægger de grundlæggende regler og bestemmelser for et ApS (Anpartsselskab). Vedtægterne fungerer som selskabets interne regelsæt og fastlægger de rammer, indenfor hvilke selskabet skal fungere. De definerer blandt andet selskabets formål, dets organisatoriske struktur og procedurer for beslutningstagning.

Hvad er et ApS?

ApS står for "Anpartsselskab" og er en selskabsform i Danmark. Det karakteristiske ved et ApS er, at ejerne, også kaldet anpartshavere, ikke personligt hæfter for selskabets forpligtelser. Dette betyder, at ejernes personlige formue generelt er beskyttet, hvis selskabet skulle komme i økonomiske vanskeligheder eller stå over for krav fra kreditorer.

Hvad skal vedtægter for et ApS indeholde?

Du skal udforme vedtægterne for dit selskab efter kravene i selskabsloven. Vedtægter kan variere fra selskab til selskab, men vedtægterne skal som minimum indeholde:

 • Selskabets navn og eventuelle binavne
 • Selskabets formål
 • Størrelsen på selskabets kapital og antallet af kapitalandele eller kapitalandelenes pålydende værdi
 • Hvilke rettigheder, der er knyttet til kapitalandelene
 • Tegningsret
 • Selskabets ledelsesorganer, herunder hvilken ledelsesstruktur der er valgt, og i A/S’er også oplysning om antallet eller mindste og højeste antal medlemmer af de forskellige ledelsesorganer og eventuelle suppleanter samt valgperioden for medlemmerne af det øverste ledelsesorgan
 • Måden hvorpå der indkaldes til generalforsamling og fristen herfor
 • Selskabets regnskabsår

Hvordan laver jeg vedtægterne til mit selskab?

Det fremgår af selskabsloven, hvordan du udformer selskabets vedtægter. Du kan med fordel tage en af vores rådgivere med på råd, som sikrer, at de obligatoriske oplysninger i vedtægterne er korrekt angivet, og at øvrige oplysninger kun angives i det omfang, det er en fordel for selskabet.

Med tiden kan der ske ændringer i din virksomhed, der medfører, at vedtægterne skal opdateres eller ændres.

Skal vedtægterne ændres, kræver det, at du afholder en generalforsamling, og at 2/3 af ejerne er enige om en vedtægtsændring. Desuden bliver de ændrede vedtægter først gyldige, når de sendes ind til Erhvervsstyrelsen.

Vedtægter ved holdingselskab

Et holdingselskab kan både være et ApS eller A/S. Den eneste måde, hvorpå holdingselskaber adskiller sig fra øvrige selskabstyper, er, at holdingselskabet udelukkende har til formål at eje kapitalandele i driftsselskaber. Når man stifter et holdingselskab, skal der ligeledes udarbejdes et sæt vedtægter. 

Vedtægter ved ApS med eller uden bestyrelse 

Et selskab skal have en direktion, men for anpartsselskaber er det valgfrit, hvorvidt selskabet skal have en bestyrelse. Af selskabets vedtægter skal det fremgå hvordan selskabet ledes samt hvordan direktion og bestyrelse vælges.

Vedtægter ved ApS - uden revision 

Et kapitalselskab, anpartsselskab, kan fravælge revision når

Selskabet 2 regnskabsår i træk ikke overskrider 2 af følgende 3 grænser på balancedagen:

 • en balancesum på 4 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Hvis du vælger dette, skal du huske at dette både skal nævnes i vedtægterne og i selskabets stiftelsesdokument. Dette følger bl.a. af selskabslovens § 27.

Ændring af vedtægter i et ApS

Dit anpartsselskab vil formentlig udvikle sig over tid og måske kan du have brug for, at der ændres i dit selskabs vedtægter.

Det kan f.eks. være, at du vil ændre selskabets ledelse, navnet på selskabet eller tegningsregel. Skal du ændre dit selskabs vedtægter, skal du stadig huske at overholde reglerne i selskabsloven.

Når beslutningerne om eventuelle vedtægtsændringer er taget, udarbejdes et beslutningsreferat. Dette er et dokument, hvori de beslutninger, som I ejere har taget, står beskrevet.

Registrering af vedtægter

Når du stifter et selskab, er det et krav, at du udarbejder vedtægter for selskabet. Disse vedtægter skal registreres, hvilket sker ved at sende dem til Erhvervsstyrelsen. Efter de er sendt ind, bliver vedtægterne offentliggjort i det Centrale Virksomhedsregister, som er et register over alle virksomheder i Danmark.

Det er vigtigt at huske på, at hvis du senere beslutter dig for at ændre i selskabets vedtægter, træder disse ændringer ikke i kraft med det samme. De nye vedtægter skal først indsendes til Erhvervsstyrelsen, og det er først når dette skridt er taget, at ændringerne er gyldige. Det betyder, at både oprindelige og ændrede vedtægter skal håndteres gennem Erhvervsstyrelsen for at sikre, at de er formelt anerkendt og gyldige.

Sådan kan Lexly hjælpe med dine vedtægter

Ønsker du hjælp til at få en vurdering, eller revidering af dit selskabs vedtægter, eller ønsker du at få hjælp til at oprette nye vedtægter, så har det aldrig været nemmere at komme nemt og sikkert i mål.

Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet, vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Lav online
99 kr.
Med jurist
Fra 1.796 kr.

Pris

99 kr.

Ekskl. moms

Sikker og hurtig oprettelse på få minutter.

Opret vedtægter nu Betaling først til sidst.
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis