Baggrund

Vedtægter for foreninger

Vedtægter er foreningens interne regler og retningslinjer. Indholdet af vedtægterne er derfor afgørende for foreningens drift og opnåelse af formålet. Man kan som udgangspunkt frit aftale indholdet af vedtægterne, der er dog bestemmelser, der bør fremgå af vedtægterne.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

En rådgiver laver vedtægterne så de passer til jeres forening

Få hjælp til udarbejdelse af foreningsvedtægter Indhent uforpligtende tilbud
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Indholdet af vedtægter

Vedtægter er foreningens interne regler og retningslinjer. Vedtægterne danner grundlag for, hvordan foreningen ledes og drives. Vedtægter er både vigtige og nødvendige i forbindelse med oprettelsen af en forening

Der er som udgangspunkt aftalefrihed i forhold til vedtægternes indhold. Hvad man vælger at regulere i vedtægterne, må foreningen derfor selv beslutte. Det skal blot fremgå klart og tydeligt hvordan foreningen vil fungere. Vedtægterne bør indeholde følgende bestemmelser:

Erhvervsdrivende forening

For at der er tale om en erhvervsdrivende forening, er det et krav, at foreningen udøver erhvervsdrift, som i et ikke uvæsentligt omfang fremmer deltagernes økonomiske interesser. 

Der er som udgangspunkt aftalefrihed til at fastlægge af indholdet af vedtægterne. 

For at der er tale om en erhvervsdrivende forening, er det et krav, at foreningen udøver erhvervsdrift, som i et ikke uvæsentligt omfang fremmer deltagernes økonomiske interesser. Vedtægterne bør derfor først og fremmest angive foreningens erhvervsmæssige formål. 

Vedtægterne bør derudover også indeholde bestemmelser om medlemmernes hæftelse. En forening kan for eksempel være stiftet med begrænset ansvar, så skal medlemmernes begrænsede ansvar herfor fremgå af vedtægterne. Vedtægterne bør også indeholde bestemmelser om kontingent og regnskabsforhold. 

Frivillig forening og vedtægter

Frivillige foreninger er kendetegnet ved ikke at have nogen afgifts- eller oplysningspligt over for det offentlige. Frivillige foreninger omfatter blandt andet grundejerforeninger, idrætsforeninger, sociale/netværk foreninger, almennyttige boligforeninger, ejerforeninger, kulturelle foreninger mv. 

En frivillig forenings vedtægter bør som udgangspunkt indeholder det samme som en erhvervsdrivendes. Den væsentligste forskel er at en frivillig forening ikke har noget erhvervsmæssigt formål og dens formål i vedtægterne bør derfor være mere generelt. 

Ændring af vedtægter 

Vedtægtsændringer kræver kvalificeret flertal. Dette vil sige, at ændring af foreningens vedtægter vil kunne ske på enhver lovlig indkaldt generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringsforslaget.

Vedtægter ved opløsning af forening 

En forening kan ophøre på tre måder:

  1. Ved konkurs
  2. Ved dom
  3. Ved foreningens egen beslutning

Den mest normale form for opløsning, er ved foreningens egen beslutning om opløsning. Denne beslutning skal træffes på en generalforsamling. Foreningens vedtægterne skal indeholde en bestemmelse om løsning, herunder hvordan opløsningen kan besluttes, og proceduren herfor. 

Normalt bliver opløsning af foreningen vedtaget på samme måde som ved vedtægtsændringer, altså med kvalificeret flertal på generalforsamlingen. Det kan dog også vedtages, at foreningen skal opløses automatisk. 

Når det er blevet besluttet, at foreningen skal opløses skal der tages stilling til, hvad der skal ske med foreningens midler. Normalt besluttes det, at indeståendet på foreningens konto skal gå til et velgørende formål eller til en anden forening med samme formål. Derudover skal der tages stilling til, hvem der skal stå for fordeling af midlerne. Dette er oftest et bestyrelsesmedlem. Hvem, der står for fordelingen af midlerne vil oftest fremgå af vedtægterne, men såfremt dette ikke er tilfældet, skal dette besluttes på en generalforsamling.

Hvornår skal man ændre vedtægter?

Der kan være forskellige situationer, hvor det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt at ændre vedtægterne i en forening. Nogle af de mest almindelige årsager til at ændre vedtægterne inkluderer:

  1. Ændringer i foreningens formål: Hvis foreningens formål ændrer sig eller udvides, bør vedtægterne opdateres for at afspejle de nye mål og retningslinjer.
  2. Organisatoriske ændringer: Hvis der sker væsentlige ændringer i foreningens struktur, ledelse eller beslutningsprocesser, kan det være nødvendigt at justere vedtægterne for at sikre, at de afspejler den aktuelle situation.
  3. Lovgivningsmæssige krav: Ændringer i lovgivningen eller myndighedskrav kan kræve tilpasning af vedtægterne for at sikre overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser.
  4. Medlemskabskriterier: Hvis foreningen ønsker at ændre betingelserne for medlemskab, herunder kontingent, optagelsesprocedurer eller opsigelsesregler, bør vedtægterne opdateres for at afspejle disse ændringer.
  5. Praktiske forhold: Vedtægterne kan også ændres for at forbedre foreningens drift og beslutningstagning, f.eks. ved at ændre kravene til generalforsamlingens indkaldelse, afstemningsregler eller bestyrelsens sammensætning.

Det er vigtigt at huske, at vedtægtsændringer typisk kræver en beslutning på en generalforsamling med et kvalificeret flertal, som oftest er mindst 2/3 af de afgivne stemmer. For at sikre en smidig og korrekt proces ved ændring af vedtægterne, bør foreningen nøje overveje de foreslåede ændringer, informere medlemmerne i god tid og sikre, at de nødvendige procedurer følges, som beskrevet i de eksisterende vedtægter og gældende lovgivning.

Sådan kan Lexly hjælpe

Ønsker du hjælp til udarbejdelse af vedtægter til din forening, så har det aldrig været nemmere at komme nemt og sikkert i mål. Lexly kan hjælpe dig og rådgive dig i forhold til indholdet af vedtægterne. Vi får skræddersyet vedtægter til foreningen efter dine behov gennem vores smarte dokument-generator. I dokumentgeneratoren bliver du stillet en række spørgsmål, som du skal besvare, hvorefter vedtægterne er klar til at blive underskrevet digitalt og downloadet. 

Du kan altid få en af vores juridiske eksperter til at hjælpe dig med at tilpasse dokumentet efter det er lavet, hvis du har helt særlige ønsker eller behov.

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvem skal underskrive vedtægterne?

Det kommer an på, hvad der i vedtægterne er besluttet er tegningsreglen for foreningen. Tegningsreglen regulerer hvem der kan indgå bindende aftaler på foreningens vegne. Normalt vil en tegningsregel være at der kræves underskrift af formanden og mindst ét andet bestyrelsesmedlem.

Hvem hæfter for foreningens økonomiske dispositioner? 

Hovedreglen er, at det er foreningen, som juridiske person, der hæfter for de aftaler, som f. eks. bestyrelsesmedlemmer, eller andre der handler på foreningens vegne, indgår.

Hvad er forskellen på en almindelig forening og en frivillig forening?

Almindelige foreninger er også kaldet, ikke-erhvervsdrivende-foreninger. Det kan både være en non-profit organisation eller en sportsforening. Hvis omsætningen er mere end 50.000 kr. om året er der tale om en almindelig forening og ikke en frivillig forening. En almindelig forening registreres hos Erhvervsstyrelsen og får CVR-nummer, mens dette ikke er et krav for en frivillig forening.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

En rådgiver laver vedtægterne så de passer til jeres forening

Få hjælp til udarbejdelse af foreningsvedtægter Indhent uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis