Juridisk rådgivning om familielån

Hvad er et familielån?

Flere vælger i højere grad at låne penge til familien i form af økonomisk håndsrækning, uden at der skal betales renter eller afdrages på lånet. Lånet anses som et godt alternativ til et arveforskud eller pengegaver, da der skal betales afgift hvis gaven er over et vis beløb. Der er ingen øvre beløbsgrænse for, hvor stort lånet må være.

Et familielån er, i modsætning til andre typer lån, en lånetype med favorable vilkår og kan gives til alle, ikke kun familiemedlemmer. Typisk er lånet rentefrit og etableres ofte som et anfordringslån. Anfordringslånet indebærer at långiver kan forlange lånet tilbagekaldt med kort varsel.

Hvad skal man være opmærksom på ved familielån?

Hvis du ønsker at give lån til familie eller venner, anbefales det kraftigt at du får skriftlig dokumentation for aftalen i form af gældsbrev. Ofte stoler man blindt på sin familie og venner, og derfor kan være fristende at glemme at lave skriftlig aftale. Desværre ses det ofte at lånet giver anledning til konflikter, da der er uoverenstemmelse med f.eks. tilbagebetaling, renter osv. Gælden forældes efter 10 år, derfor er det vigtigt at huske at forny lånet, da den resterende skat ellers vil blive beskattet.

I praksis er det selv muligt at udarbejde et gældsbrev ved familielån, da det hverken skal tinglyses eller opgives til Skat. Der er ingen formelle krav til aftalen, men det skal være præciseret hvem der er henholdvis lånetager og lånegiver. Herunder skal lånets størrelse indskrives, dato for udlån og en underskrift fra begge parter.

I alle disse tilfælde kan det være en god ide at få en kompetent rådgiver indblandet, så du undgår ubehagelige overraskelser i forbindelse med lånet.

Hvilke skattemæssige regler skal jeg være opmærksom på?

Som udgangspunkt er der ingen skatter eller afgifter ved oprettelse af et familielån, som er af typen anfordringslån. Hvis familielånet indebærer en aftale om betaling af renter, skal dette dog angives til SKAT. Man kan også risikere at lånevilkårene eller efterfølgende ændringer af lånet er så favorable at du betragtes som en gave.

Herudover er det vigtigt at pointere at man altid løber en risiko ved at låne penge. Måske kan din låntager blive insolvent og ikke betale pengene tilbage.

Anfordringslån

Anfordringslån og tilbagebetalingslån er to slags familielån, der kan være en fordel at tage, hvis man ønsker at låne penge til at købe en bolig. Anfordringslån betales ikke tilbage, før der er et behov for det. Tilbagebetalingslån skal derimod betales tilbage hver måned. Hvis et familielån skal være rentefrit, bør det gives som et anfordringslån.

Lånets ophør

Et lån kan ophøre på flere forskellige måder. Familielånet vil naturligvis ophøres den dag gælden er endeligt indfriet. Det er vigtigt at det originale gældsbrev bliver gemt. I tilfælde af at lånegiver går bort, skal gældsbrevet indleveres til Skifteretten. Hvis dokumentationen ikke er på plads, kan i risikerer at lånet medregnes i boopgørelse til gældens oprindelige størrelse.

Lad Lexly hjælpe dig med lånet

Har du brug for hjælp og vejledning om familielån og er du i tvivl om hvad der er bedst for dig og dine nærmeste? Ved at lade Lexly hjælpe dig hele vejen, sikrer du at du får den bedst mulige løsning til dit individuelle behov. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag os hos. 

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i økonomi, så du er sikker på at få kompetente fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver kigget igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fylde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet. 

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over hvad der sker i din sag. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et familielån?

Hvis du har ekstra luft i økonomien er der mulighed for at give et familielån. Familielånet er karakteriseret med gunstige forhold for låntageren i form af lave eller ingen renter. Lånet kan være et godt alternativ til et almindeligt arveforskud eller pengegaver, hvor der normalt skal betales afgift, hvis beløbet overstiger en vis grænse.

Hvor stort må et familielån være?

Der er ingen beløbsgrænse for løbet og långetager kan bruge pengene som vedkommende ønsker. Som forældre kan du give dit barn 69.500 kr. (2022) uden at betale gaveafgift.

Hvem kan man give familielån til?

Begrebet familielån kan i første omgang være misvisende. Lånet kan benyttes overfor alle - ikke kun ens børn, børnebørn eller forældre. Betegnelsen familielån dækker blot over et typisk rentefrit lån.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis