Baggrund

Ansættelse uden kontrakt

En aftale om ansættelse kan både aftales mundtligt og skriftligt. Som ansat lønmodtager har du dog krav på en ansættelseskontrakt efter 30 dage, hvis en række betingelser er opfyldt. Hvis disse betingelser er opfyldt og du ikke har modtaget en ansættelseskontrakt, er du som udgangspunkt berettigget til at få godtgørelse på optil 20 ugers løn. Lad Lexly rådgive dig på en nem, sikker og tryg måde.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Få rådgivning om ansættelse uden kontrakt

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Krav om ansættelseskontrakt

Hvis du er lønmodtager, har været ansat i 30 dage og du arbejder 8 timer i gennemsnit om ugen, har du krav på en ansættelseskontrakt/ansættelsesbevis. Der kan således godt ske en ansættelse uden kontrakt, men efter en måned skal du have denne fra din arbejdsgiver.

Der er intet til hinder for, at en aftale om ansættelse aftales mundtligt. Du har forsat de samme rettigheder, som hvis du havde et skriftligt ansættelsesbevis.

Som lønmodtager uden ansættelseskontrakt risikerer man dog, ikke at være bekendt med sine rettigheder eller at ens rettigheder er meget begrænsede. Derudover kan man risikere, at ens arbejdsgiver forsøger at omgå de regler, der er gældende i et ansættelsesforhold.

Hvad skal der fremgå af ansættelseskontrakten?

I ansættelseskontrakten skal der som minimum fremgå:

 • Navn og adresse på dig og din arbejdsgiver
 • Arbejdspladsens adresse
 • Stilling og arbejdsopgaver
 • Dato for ansættelsesforholdets begyndelse
 • Perioden for ansættelses, hvis stillingen er tidsbegrænset
 • Om du har ferie med løn eller feriepenge
 • Opsigelsesvarsler
 • Den aftalte løn og hvornår den bliver udbetalt.
 • Evt. andre løntillæg, fx pension
 • Din normale arbejdstid
 • Hvis der er overenskomster eller aftaler, der evt gælder for ansættelsesforholdet

Godtgørelse ved manglende ansættelseskontrakt

Ifølge den danske lovgivning har du ret til godtgørelse, når du ikke får en skriftlig ansættelseskontrakt inden arbejdets begyndelse. Hvis du opfylder ovenstående betingelser og ikke har modtaget en ansættelseskontrakt, har du krav på en godtgørelse fra din arbejdsgiver på op til 20 ugers løn efter ansættelsesbevisloven.

Derudover kan du have ret til en godtgørelse på 1000 kr., hvis din ansættelseskontrakt ikke indeholder ovenstående punkter.

Er der forskel mellem ansættelse med og uden kontrakt?

Der er store fordele ved at have en ansættelseskontrakt. En skriftlig kontrakt gør det muligt for begge parter at klart definere hver partes forpligtelser og rettigheder. Det giver mulighed for at skabe en klar forventningsafstemning af, hvad der forventes af arbejdsgiveren og medarbejderen.

En ansættelseskontrakt er også et juridisk dokument, der beskytter begge parter, hvis der opstår konflikter eller uenigheder. Det giver medarbejderen en større grad af beskyttelse sammenlignet med ansættelse uden kontrakt. En skriftlig ansættelseskontrakt kan også hjælpe med at beskytte arbejdsgiverens interesser, især hvis den ansatte forlader arbejdspladsen før tiden.

Mange arbejdsgivere vælger ofte at ansætte medarbejdere uden indgåelse af en kontrakt. Dette kan give et par ulemper, især hvis der senere opstår tvister eller konflikter med arbejdsgiveren.

Konsekvenserne ved ansættelse uden kontrakt kan være mange. Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at du som medarbejder ikke har nogen klar forståelse for, hvilken art af arbejde du skal udføre. Dette kan føre til uklarhed om de rettigheder, som du har, samt hvilke forpligtelser du har over for din arbejdsgiver.

En anden konsekvens af ansættelse uden kontrakt er manglen på beskyttelse af dine interesser. Hvis du og din arbejdsgiver kommer ud for en tvist, så har du ingen juridisk kontrakt at læne dig op ad for at løse problemet.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Ønsker du ansættelsesretlig rådgivning i relation til ansættelseskontrakter foregår det praktisk sådan, at du skal oprette en sag hos os, hvor du beskriver, hvad du gerne vil have hjælp til og omfanget af dit behov. Har du eventuelt supplerende sagsmateriale i form af en ansættelseskontrakt eller lignende, skal dette sagsmateriale vedhæftes på sagen. Det kan du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i ansættelsesret. De vil kigge sagen og dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse på platformen. Når rådgiverene har fået et overblik over, hvilken løsning du har brug for, vil du modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har det det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Relaterede services

Arbejdsskadeerstatning

Ofte stillede spørgsmål til ansættelse uden kontrakt

Hvorfor er en ansættelseskontrakt vigtig?

Ansættelseskontrakten sikrer, at begge parter er enige om, hvilke forpligtelser man har over for hinanden, herunder løn, arbejdsvilkår, arbejdstid, ferie og så videre. Det forenkler også processen med at ansætte nye medarbejdere og sikrer, at begge parter er ansvarlige og klar over hinandens forventninger. Det sikrer også, at begge parter overholder lovgivning om beskæftigelse, så som løn, arbejdstid og ferie. Ansættelseskontrakter giver bedre beskyttelse til både arbejdsgivere og arbejdstagere. De er en juridisk bindende aftale, som arbejdsgiveren kan bruge til at håndhæve sine krav til ansættelsesforholdet.

Er det et lovkrav at udarbejde en ansættelseskontrakt?

Ansættelseskontrakter er et lovpligtigt krav ved ansættelse i Danmark. Det betyder, at både arbejdsgiver og medarbejder skal lave en skriftlig aftale, der beskriver vilkårene for ansættelsen. Dette kan dække alt lige fra løn til kontraktens længde og arbejdstilrettelæggelse. Det er vigtigt, at begge parter har en kopi af kontrakten, så de kan kontrollere, at det, der er skrevet, faktisk er det, de er blevet enige om. Det er også god praksis at opdatere ansættelseskontrakten, hvis der sker ændringer i ansættelsesforholdet.

Kan der ske ansættelse uden kontrakt?

Ja, der kan ske ansættelse uden en ansættelseskontrakt. Det er imidlertid klogt at udarbejde en skriftlig aftale, så begge parter er klar over hvilke rettigheder og forpligtelser, der følger med ansættelsen. En ansættelse der ikke kræver kontrakt er f.eks. hvis vedkommende arbejder mindre end 8 timer i gennemsnit.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Få rådgivning om ansættelse uden kontrakt

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis