Baggrund

Ændre firmanavn

Passer virksomhedens navn ikke længere til virksomheden ydelser/produkter eller ønsker virksomheden blot fornyelse? Hvis du ønsker at ændre virksomhedens navn kræver det først og fremmest at der udarbejdes et beslutningsreferat, hvorefter selskabets vedtægter ligeledes skal ændres. Hos Lexly står vi klar til at hjælpe dig.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig

Priser fra

1.199 kr.

Ekskl. moms

Vi klarer registreringen hos Erhvervsstyrelsen.

Opret beslutningsreferat nu Betaling først til sidst
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvorfor er et selskabsnavn vigtigt?

Et selskabsnavn er vigtigt for selskabets markedsføring af dens produkter og ydelser. Det er dog ikke altid sikkert, at et selskabsnavn altid er det rette i første omgang. I nogle tilfælde kan en ændring af selskabsnavn være hensigtsmæssigt afhængig af, hvad selskabet udbyder. Lexly tilbyder både et beslutningsreferat, der overholder lovens minimumskrav og/eller rådgivning om udfærdigelsen af et beslutningsreferat, der kan benyttes med henblik på at ændre dit selskabsnavn.

Begrænsninger ved en ændring af selskabsnavn

Der findes dog en række begrænsninger, med hensyn til hvad man må kalde sit selskab, som man bør have sig for øje:

 • Først og fremmest skal dit selskab adskille sig klart og tydeligt fra andre selskaber, der er registreret i Erhvervsstyrelsens IT-system, så det ikke kan give anledning til forveksling.. 
 • Navnet må ikke vildlede kunder: Med vildledelse menes der, at navnet ikke må give forbrugeren anledning til at tro, at virksomheden udfører andre erhvervsaktiviteter, end virksomheden reelt gør. 
 • Navnet skal være tilgængeligt.
 • Selskabsnavnet skal indeholde formen (f.eks. ApS eller A/S).
 • Navne, der ikke tilhører virksomheden, må ikke benyttes.

Hvordan ændrer jeg selskabsnavn?

Når man ønsker at skifte navnet på sit selskab, kan det være en god ide at kontrollere, hvorvidt det selskabsnavn, der er ønsket, er optaget. Dette kan gøres i CVR-registret.

Beslutningsreferat og ændring i vedtægter

Hvis en virksomhed ønsker at ændre navnet, skal der først og fremmest afholdes en generalforsamling. Hvis du har et selskab, kræves der ligeledes en ændring af selskabets vedtægter. Vedtægterne i et selskab fungerer som regler for, hvad der gør sig gældende internt i selskabet. En ændring af et selskabs vedtægter sker gennem en afholdelse af en generalforsamling for selskabets ejere, hvor ændring af navn skal besluttes og ændringerne i vedtægterne vedtages. Der kræves mindst 2/3 af stemmerne fra selskabets ejere forinden en ændring kan vedtages. Herigennem sikrer man enighed om navneskiftet for virksomheden. Der skal på baggrund af beslutningen udarbejdes et beslutningsreferat, der har til formål at dokumentere navneændringen i selskabet. 

Hvis du ønsker at nå sikkert i mål med at ændre dit selskabsnavn, kan du med fordel benytte Lexlys beslutningsreferat. I tilfælde af enighed om beslutningen, kan ejerne nøjes med at afholde en skrivebordsgeneralforsamling, hvilket betyder at ejerne kan holde en skriftlig generalforsamling.

Hvis der på den anden side er konflikt eller uenighed omkring en beslutning om ændring af selskabsnavn, anbefales det ikke at bruge et beslutningsreferat. I stedet anbefaler vi, at der indkaldes til en fysisk generalforsamling, hvor der afgives stemmer, så beslutningen ikke kan anfægtes af en selskabsejer.

Når beslutningen er vedtaget for selskabet, skal selskabet registrere navneændringen ved Erhvervsstyrelsen.

Ved enkeltmandsvirksomheder

Ved en enkeltmandsvirksomhed kræves der ikke nogen generalforsamling eller nogen større ændring. Her kan ejeren blot logge ind på Virk.dk og foretage ændringen.

Nyt firmanavn eller binavn?

Et binavn er for selskab blot et sekundært navn, der benyttes til at forhindre andre erhvervsdrivende i at registrere sig under det registrerede binavn. Et binavn kan benyttes af flere årsager. Det kan bl.a. være, at: 

 • Det pågældende selskab markedsfører flere forskellige brands, hvori alle brands har et fællestræk. Her adskiller de forskellige brands sig ved det produkt, som de udbyder.
 • Det pågældende selskab ønsker at forhindre andre i at registrere sig i et bestemt navn (heri binavnet).
 • Det pågældende selskab ønsker flere lokationer.
 • Det pågældende selskab ønsker at målrette sig efter forskellige målgrupper.

På samme måde som selskabsnavne, skal binavne registreres i CVR-registret hos Erhvervsstyrelsen. De første 5 registrerede binavne er gratis uafhængig af selskabsform, men alle binavne efter dette koster 1.000 kr. i gebyr, medmindre der er tale om binavne, som videreføres med en virksomhedsomdannelse, spaltning eller fusion. 

Regler for binavne er de samme regler, der regulerer selskabsnavne. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at binavne også skal fremgå af selskabets vedtægter

Hvad skal man være opmærksom på?

Når en ændring af selskabets navn er vedtaget ved generalforsamling og registreret ved Erhvervsstyrelsen, skal selskabets vedtægter ændres, så det nye selskabsnavn fremgår af disse. I tilfælde af at det gamle selskabsnavn skal optages som binavn, skal dette indføres i vedtægterne. Det samme gør sig gældende, når et selskab ønsker at tilføje eller fjerne binavne.

Regler for valg af firmanavn

I Danmark er det Erhvervsstyrelsen, der administrerer reglerne for firmanavne. Det er vigtigt, at dit firmanavn ikke er vildledende eller kan skabe forvirring i forhold til andre virksomheder. Der er flere regler, der skal overholdes, når man vælger et firmanavn.

Først og fremmest skal firmanavnet være unikt. Du kan ikke vælge et navn, der allerede er taget af en anden virksomhed. Derfor er det altid en god idé at lave en søgning i CVR-registret, før du bestemmer dig for dit firmanavn, for at sikre, at det ikke allerede er i brug.

Firmanavnet må ikke være vildledende. Dette betyder, at navnet ikke må give indtryk af, at virksomheden har en bestemt størrelse, funktion, formål eller forbindelse, som ikke er tilfældet. For eksempel må en lille virksomhed ikke bruge et navn, der giver indtryk af, at det er en stor koncern.

Firmanavnet skal også indeholde en angivelse af virksomhedens retsform. Hvis virksomheden er et aktieselskab, skal navnet eksempelvis ende med "A/S". Hvis det er et anpartsselskab, skal det ende med "ApS".

Endelig er der nogle navne, som er forbeholdt bestemte typer af virksomheder. For eksempel kan kun banker og sparekasser bruge ordet "bank" i deres firmanavn. Tilsvarende regler gælder for ord som "forsikring", "pension" og "fond".

Overtrædelse af disse regler kan resultere i, at Erhvervsstyrelsen afviser din ansøgning om registrering af virksomheden, eller at du bliver pålagt at ændre virksomhedens navn.

Husk, at valget af firmanavn er en vigtig del af din virksomheds identitet og brand. Det er derfor vigtigt at bruge tid på at vælge det rigtige navn, og at sikre, at du overholder reglerne.

Sådan kan Lexly hjælpe

Hos Legalhero står vi klar til at hjælpe dig med selskabsændringer, herunder ændringer i firmanavn, der kræver vedtægtsændring. Vi sørger både for:

 1. at udarbejde dit beslutningsreferat,
 2. opdatere dine vedtægter og
 3. opdatere vedtægtsændringerne hos Erhvervsstyrelsen.

Med vores erfaring med processen, kan du have ro i maven over, at ændringerne bliver lavet korrekt og hurtigt efter dine ønsker.

Hos Lexly svarer du på nogle relevante spørgsmål i forhold til beslutningsreferatet, hvorefter vores rådgivere hjælper med vedtægtsændringen og beslutningsreferatet. Herefter underskriver ejerne, hvorefter vi sørger for registreringen sker korrekt hos Erhvervsstyrelsen. Ved at lade Lexly stå for registreringen slipper du for besværet og sparer tid.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ændrer man et selskabsnavn?

Hvis du ønsker at ændre et selskabsnavn, skal der afholdes en generalforsamling. På generalforsamlingen skal ⅔ stemme for ændringen, hvor der afslutningsvis skal udarbejdes et beslutningsreferat og der skal ske en ændring af selskabets vedtægter. Endeligt skal ændringen registreres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvilke regler er der for selskabsnavne?

Navnet skal indeholde den selskabsform som anvendes i virksomheden. Det betyder at der f.eks. skal stå ApS eller A/S efter det ønskede firmanavn. Navnet skal adskille sig fra andre navne og være ledigt.

Hvordan finder man et firmanavn?

Hvis du har fundet et firmanavn som du tænker passer perfekt, skal du undersøge om dette navn overhovedet er ledigt. Det gør du nemmest ved at søge på navnet i Erhvervsstyrelsens CVR-register. Man skal være opmærksom på, at firmanavnet ikke må vildlede kunder og ikke må forveksles med andre lignende firmaer.

Priser fra

1.199 kr.

Ekskl. moms

Vi klarer registreringen hos Erhvervsstyrelsen.

Opret beslutningsreferat nu Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis