Baggrund

Outsourcing

For mange virksomheder kan outsourcing være en fordel. I takt med globalisering kan mange virksomheder slet ikke kan forblive konkurencedygtige uden at outsource. Fordelene ved outsourcing er mange, men man bør dog sikre sig, at samarbejdskontrakten er sat ordentligt sammen. Lexlys specialister indenfor erhvervs- og kontraktret kan hjælpe med, at udforme en outsourcingaftale, så du er sikret mod kritiske faldgruber i samarbejdet.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er outsourcing?

Outsourcing betyder, at en virksomhed lader eksterne leverandører stå for aktiviteter, som virksomheden selv tidligere har stået for. Fordelen ved at udskille en del af sin drift, og lade en specialiseret underleverandør håndtere den, er, at man kan effektivisere sin drift. Dette kan resultere i en stor besparelse, samt bedre håndtering af den outsourcede drift.

Fordelene ved outsourcing

Det kan give stor gevinst, at outsource en del af sin drift ud til en underleverandør med den særlige spidskompetence. Der er dog også visse risici forbundet med at overlade en del af sin drift til en anden part. Det er derfor vigtigt, at udfærdige en nøje specificeret kontrakt, så der ikke opstår uenigheder og misforståelser hen ad vejen. En outsourcingaftale bør altid hellere være mere end mindre detaljeret. Det kan således være fordelagtigt at få indhentet juridisk bistand i sådan en situation.

Hvad skal der stå i aftalen?

Følgende punkter bør dog altid fremgå af aftalen:

 • En klar afgrænsning af de outsourcede opgaver.
 • Beskrivelse af de krav, som leverandøren skal opfylde, samt hvor ydelsen leveres.
 • Specifikation om at leverandøren skal udføre de outsourcede opgaver rettidigt og i overensstemmelse med de aftalte krav.
 • Specifikation om at outsourcingvirksomheden skal underrettes umiddelbart vedrørende enhver udvikling, der kan forringe leverandørens evne til at udføre de outsourcede opgaver.
 • Krav om at leverandøren skal beskytte personoplysninger samt andre oplysninger, der ved lov er gjort fortrolige (beskyttelsen består også efter aftalens ophør).
 • Specificering om hvis outsourcingvirksomheden skal godkende leverandørens eller underleverandørens eventuelle videreoutsourcing af de outsourcede opgaver.

Særligt vedr. virksomheder under finanstilsynets tilsyn

Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikiringsselskaber, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, firmapensionskasser samt nogle sparevirksomheder er underlagt nogle særlige regler, når de ønsker at outsource. De skal f.eks. udarbejde interne retningslinjer, der sikrer, at den outsourcede drift foregår, som den skal.

Outsourcingvirksomheder som de ovenstående har et lovbestemtansvar fsva. kontrol med deres outsourcingleverandør. Outsourcingvirksomhederne skal have de nødvendige ressourcer til at føre kontrol, og leverandørerne skal løbende afrapportere. Det er også outsourcingvirksomhedens ansvar at sikre sig at deres leverandør faktisk har evnen og kapaciteten til at varetage den outsourcede drift.

Der foreligger desuden nogle minimumskrav til kontrakten, der angår outsourcingen, som er nærmere afgrænset af bekendtgørelsen for outsourcing.

Brug for hjælp til dine outsourcingsaftaler?

Ønsker du hjælp til at få en udfærdiget en outsourcingaftale eller gennemlæst en eksisterende? Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter din sag hos os, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til ift. din sag. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i kontrakter og ervervsret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse, så du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud, hvorefter sagsbehandlingen vil starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

hvad er outsourcing?

Outsourcing betyder, at en virksomhed lader eksterne leverandører stå for aktiviteter, som virksomheden selv tidligere har stået for. Man kan også sige at virksomheden uddelegerer opgaver.

Hvad er fordelen ved outsourcing?

Outsourcing er ofte for at virksomheden kan reducere sine omkostninger og spare penge. Det er typisk ikke en virksomheds primære aktivitet der outsources, men derimod en sekundær aktivitet. Det kan f.eks. være bogføring eller kommunikationen i din virksomhed.

Hvad er insourcing?

Insourcing er således det modsatte af outsourcing. Hvis din virksomhed tager aktiviteter til sig, som en ekstern underleverandør hidtil har stået for, kaldes det for  insourcing.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis