Ekspropriationskommission

Hvilke sager behandler en ekspropriationskommission?

En ekspropriationskommission behandler sager om ekspropriation, der er af statslig karakter. Kommissionen tager således stilling til det ekspropriative indgreb samt en eventuel kompensation for dette indgreb.

Afgørelser om kompensationssummen kan endvidere indbringes for en taksationskommissionen, der tager stilling til sådanne anliggender.

Ekspropriationskommissionen behandler sager, der vedrører:

  • Fast ejendom
  • Grunde
  • Bygninger
  • Virksomheder
  • Rettigheder, der er tilsluttet fast ejendom
  • Andre former for ejendom

Kommissionen kan bl.a. tage stilling til, om der skal ske ekspropriation, og i givet fald hvilken kompensation der skal ydes.

En ekspropriationssag kan blive anlagt af en myndighed, der ønsker at ekspropriere, eller af den ejer, der mener, at hans ejendom er blevet eksproprieret.

En sag kan også anlægges af en person, der mener, at han eller hun har lidt et tab som følge af en ekspropriation.

Hvem er medlemmerne af kommissionen, og hvordan udpeges de?

Ekspropriationskommissionen består af 1 formand og 4 andre medlemmer. Formanden og 2 af medlemmerne udpeges af Justitsministeriet. De 2 andre medlemmer udpeges af Ombudsmanden.

Kommissionen kan tilkalde ekspertise fra andre myndigheder og institutioner, når det er nødvendigt for at kunne træffe afgørelse i en sag.

Hvordan tager kommissionen stilling til et ekspropriativt indgreb?

Kommissionen tager udgangspunkt i den konkrete sag og foretager en konkret vurdering.

Der lægges bl.a. vægt på, om der er tale om et klart og entydigt tilfælde af ekspropriation, og om det ekspropriative indgreb kan begrundes i et klart og entydigt hensyn til offentlighedens interesser.

Kommissionen lægger også vægt på, om der er sket en rimelig afvejning mellem hensynet til offentligheden og den pågældendes private interesser.

Kommissionen kan bl.a. tage stilling til, om der er sket en rimelig afvejning mellem hensynet til offentligheden og den pågældendes private interesser.

Kan afgørelser om kompensationssum indbringes for en taksationskommission?

Nej, afgørelser om kompensationssum kan ikke indbringes for en taksationskommission.

En taksationskommission kan kun kompensere for tab af fast ejendom.

Kommissionen kan dog tage stilling til, om der er sket en rimelig afvejning mellem hensynet til offentligheden og den pågældendes private interesser.

Relaterede ord

Commission in full

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan en ejer anlægge en sag ved ekspropriationskommissionen?

En ejer kan anlægge en sag ved ekspropriationskommissionen ved først at kontakte den myndighed, der har truffet afgørelsen om ekspropriation. Hvis ejeren ikke får medhold, kan sagen indbringes for ekspropriationskommissionen. Det er vigtigt at overholde de tidsfrister og formelle krav, der gælder for indbringelse af en sag.

Hvad er forskellen mellem ekspropriation og ekspropriativt indgreb?

Ekspropriation er en proces, hvorved en myndighed tvangsindløser privat ejendom til offentligt formål, mens et ekspropriativt indgreb er en handling, der begrænser en ejers rettigheder over sin ejendom til fordel for offentligheden uden nødvendigvis at tvangsindløse ejendommen.

Hvilke typer af kompensation kan ekspropriationskommissionen tildele?

Ekspropriationskommissionen kan tildele forskellige typer af kompensation, afhængigt af den konkrete sag. Dette kan omfatte erstatning for tabt værdi af ejendom, erstatning for flytteomkostninger, erstatning for tab af indtægt eller driftsforstyrrelser og eventuelt andre former for erstatning, som kommissionen finder relevant og rimeligt i den konkrete sag.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis