Arv

Der kan være mange følelser indblandet og mange mennesker er usikre på, hvordan de skal forholde sig, når det gælder arv. Både det praktiske og juridiske skal være på plads og derfor vil juridisk rådgivning være en stor hjælp i disse tilfælde. Her får du en kort introduktion til, hvad du kan forvente af juridisk rådgivning om arv.

Arveafgift

En af de første ting, du bør spørge din juridiske rådgiver om, er arveafgiften (også kaldet boafgiften). Arveafgiften er en afgift, der skal betales, når du arver penge eller ejendom. Arveafgiften kan dog være undtaget i visse tilfælde. For eksempel hvis du arver fra din ægtefælle eller fra et familiemedlem, der er ældre end dig selv. Arveafgiften kan svinge mellem 0% - 36,35 % af arven.

  • Afgiftsfri 0 %: Din efterlevende ægtefælle samt velgørende organisationer er afgiftsfritaget.
  • Arveafgift på 15 % af den del af arven, der er større end bundfradraget på 312.500 kr., (2022 - sats): Alle andre arvinger end din ægtefællen skal betale arveafgift på 15 %, herunder dine børn, stedbørn, dine forældre, adoptivbørn mm.
  • Tillægsboafgift op til 36,25 %: Dækker over søskende, nevøer/niecer, bedsteforældre og andre der skulle stå i dit testamente.

Arv ved adoptivbarn

Adoptivbørn har ikke ret til at arve fra deres biologiske forældre. De har dog ret til at arve fra deres adoptivforældre. Dette gælder også, hvis de adoptivforældre dør uden at have testamente. I så fald vil arven gå til de nærmeste pårørende.

Skifteretsattest

En skifteretsattest er et dokument, der viser, at du er arving til en person, der er død. Skifteretsattesten viser også, hvilken andel af arven du har ret til. Du kan få en skifteretsattest hos skifteretten. Når skifteretsattesten er tinglyst, får du du som arving eller ægtefælle råde over boet, indtil boet er skiftet. Med skifteretsattesten i hånden er det dit/medarvingernes bevis for, at I kan råde over afdødes formue.

Forskud på arv

Arveforskud er penge, som arvinger kan få udbetalt, inden arven endeligt er afgjort. Det kræver, at der er tale om et testamente, og at der ikke er tvivl om, hvem der arver. Arveforskud kan udbetales af enten skifteretten eller boet. Et arveforskud kan kun gives til ens arvinger, dvs. der ikke er mulighed for at give til børnebørn, hvis dine egne børn stadig er i live medmindre dette står i testamentet.

Arveforskud anvendes typisk hvis du ønsker at hjælpe dit/dine børn økonomisk, før du selv er afgået ved døden. Der er også mulighed for at gøre arveforskuddet dit barns særeje, således at hvis dit barn/børn bliver skilt, skal arven ikke inddrages i formuedelingen. På den måde beholder dit barn/børn selv pengene. Hvis du ønsker at give dit/dine børn arveforskud kan der gives 69.500 kr. om året skattefrit (2022-sats).

Arveafkald

Arveafkald er, når en arving af ren eller skær vilje giver afkald på sin arv. Dette kræver, at arvingen skriftligt giver afkald på arven, og at dette afkald er indsendt til skifteretten. Et arveafkald er bindende og kan ikke fortrydes efterfølgende. Der kan være forskellige grunde til at en person ikke ønsker at arve, herunder:

  • Hvis arvingen er forgældet og pengene kun vil gå til kreditorer
  • Hvis arvingen ikke ønsker pengene af personlige årsager

Lad os hjælpe dig med at få styr på arven

Har du brug for hjælp og vejledning om dine arveforhold og er du i tvivl om hvad der er bedst for dig? Ved at lade Lexly hjælpe dig hele vejen, sikrer du at du får den bedst mulige løsning til dit individuelle behov. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag os hos.

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i famile- og arveret, så du er sikker på at få kompetence fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver kigget igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fylde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet.

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvem er ens livsarvinger?

Hvis du ikke har oprettet testamente, bestemmer arveloven hvem der skal arve. Første arveklasse består af ægtefæller og livsarvinger. Livsarvinger er børn, børnebørn, oldebørn og adoptivbørn.

Hvor meget skal man betale i arveafgift (boafgift)?

Hvor meget der skal betales i arveafgift, afhænger af hvem der arver. Den arv du efterlader dig, kan i dag blive pålagt to afgifter: arveafgift og/eller tillægsboafgift.

Hvad er arveforskud?

Hvis du ønsker at give arveforskud til et eller flere af dine livsarvinger, har du mulighed for dette selvom du er i live. Arveforskud kan kun gives til arvinger og der kan gives op til 69.500 kr., skattefrit om året.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis