ApS vs A/S – Forskelle, fordele & ulemper

Feature image

Ved første øjekast er der mange ligheder mellem anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S). Dog er der også nogle forskelle, som er vigtige at kende, hvis du ønsker at oprette et kapitalselskab. Dem kan du blive klogere på her.

Grundlæggende om ApS og A/S

Både “ApS” og “A/S” er forkortelser, der bruges i Danmark for at angive forskellige typer af selskabsformer.

ApS står for “Anpartsselskab.” Det er en selskabsform, der ofte bruges til mindre virksomheder. Et ApS kræver mindst én ejer (anpartshaver) og har begrænset hæftelse, hvilket betyder, at ejerne kun er ansvarlige for selskabets gæld i det omfang, de har investeret i selskabet. Forkortelsen “ApS” skal bruges i navnet på selskabet, f.eks. “ABC ApS.”

A/S står for “Aktieselskab.” Det er en selskabsform, der normalt bruges til større virksomheder. Et A/S udsteder aktier, og ejerskabet er delt mellem aktionærerne. Ligegyldigt hvor mange aktier man ejer, er ens personlige hæftelse normalt begrænset til den investering, man har foretaget i selskabet. Forkortelsen “A/S” skal bruges i navnet på selskabet, f.eks. “XYZ A/S.”

Valget mellem “ApS” eller “A/S” afhænger af størrelsen og ejerstrukturen i virksomheden samt de juridiske og økonomiske hensyn, der er relevante for ejerne. Det vil ofte være en fordel at  konsultere en fagkyndig for at afgøre, hvilken selskabsform der er mest hensigtsmæssig for en given virksomhed.

Fordele ved ApS fremfor A/S

Valget mellem at oprette et ApS (Anpartsselskab) eller et A/S (Aktieselskab) afhænger af flere faktorer, herunder virksomhedens størrelse, ejerstruktur og behov. Der er visse fordele ved at vælge et ApS frem for et A/S:

 • Mindre startkapitalkrav: Et ApS kræver en mindre startkapital end et A/S. For at oprette et ApS skal du blot indskyde 40.0000 kr., mens et A/S kræver en højere startkapital, nemlig 400.000 kr. 
 • Nemmere ejerstyring: ApS’er har normalt færre ejere (anpartshavere) end A/S’er. Dette gør det lettere at administrere og tage beslutninger, da der er færre interessenter at høre.
 • Mindre komplekse administrative krav: ApS’er har mindre komplekse administrative krav sammenlignet med A/S’er. Dette kan indebære færre årlige rapporter og mindre komplekse vedtægter.
 • Større fleksibilitet i ejerstruktur: ApS’er giver en større grad af fleksibilitet i ejerstrukturen, hvilket kan være fordelagtigt, hvis du ønsker at oprette en virksomhed med specifikke ejerforhold.
 • Øget skattemæssig fleksibilitet: ApS’er kan i visse tilfælde give skattemæssige fordele, især når det kommer til beskatning af overskud og udbetaling af udbytte. Det er dog vigtigt at konsultere med en revisor eller skatteekspert for at forstå de specifikke skattemæssige forhold.
 • Lettere at opnå kontrol: Hvis du ønsker at opretholde en høj grad af kontrol over virksomheden, kan et ApS være mere hensigtsmæssigt, da det er lettere at opnå og bevare kontrol som hovedanpartshaver.
 • Når man stifter et anpartsselskab, kan man samtidig vælge også at stifte et holdingselskab, som ejer anpartsselskabets anparter. Herigennem er der mulighed for at få nogle skattemæssige fordele, f.eks. hvis holdingselskabet ejer mere end 10 % af et driftsselskab, kan overskuddet i driftsselskabet skattefrit overføres til holdingselskabet. Herudover kan man også minimere risikoen for tab. 

Det er vigtigt at bemærke, at valget mellem ApS og A/S ikke kun afhænger af fordelene, men også af de specifikke behov og mål for din virksomhed. Det er altid en god idé at rådføre sig med en fagkyndig, der kan give dig rådgivning baseret på din virksomheds specifikke situation og mål.

Fordele ved A/S fremfor ApS

Der er flere fordele ved at vælge et A/S (Aktieselskab) frem for et ApS (Anpartsselskab), afhængigt af virksomhedens kommende behov og mål:

 • Større troværdighed og adgang til kapital: A/S-selskabsformen kan opfattes som mere prestigefyldt og troværdig end ApS-selskabsformen, især hvis din virksomhed ønsker at gøre forretninger med større kunder, samarbejdspartnere, investorer eller internationale partnere.
 • Eksportmuligheder: Hvis din virksomhed har planer om at eksportere varer eller tjenesteydelser, kan et A/S-selskab være mere velegnet, da det kan give en større international appel og tiltrække udenlandske investorer og partnere.
 • Aktieoptioner og incitamentsprogrammer: Aktieselskaber kan nemmere implementere aktieoptioner og incitamentsprogrammer for medarbejdere og nøglemedarbejdere, hvilket kan være en fordel for at tiltrække og fastholde talent.
 • Bedre finansieringsmuligheder: A/S’er har typisk lettere adgang til banklån og andre finansieringskilder på grund af deres større kapitalstruktur og mulighed for at udstede aktier som sikkerhed.
 • Skattefordele ved koncernstruktur: Hvis din virksomhed har planer om at oprette en koncernstruktur med flere datterselskaber, kan et A/S have skattemæssige fordele i forhold til beskatning af koncernens indtjening.
 • International handel: Hvis din virksomhed har til hensigt at drive international handel, kan et A/S-selskab være mere praktisk, da det ofte er mere anerkendt og lettere at arbejde med internationale partnere og myndigheder.

Det er vigtigt at bemærke, at valget mellem A/S og ApS afhænger af virksomhedens specifikke mål og behov. Der er også økonomiske og administrative forpligtelser, der følger med oprettelsen af et A/S, som du skal være opmærksom på.

Sammenlign ApS og A/S

Anpartsselskab (ApS)Aktieselskab (A/S)
EjerforholdMindst én ejerMindst én ejer
EjerbeslutningerTræffes som regel af ejerne med over halvdelen af stemmerne er ⅔ flertal.Træffes som regel af ejerne med over halvdelen af stemmerne er ⅔ flertal.
Ledelse og direktionDirektion. Herudover frit valg om bestyrelse eller tilsynsråd.Krav om bestyrelse og direktion.
HæftelseBegrænset til selskabskapitalen på 40.000 kr.Begrænset til selskabskapitalen på 400.000 kr.
Startkapital40.000 kr.400.000 kr.
Bøgføring og administrationBogføring skal skeBogføring skal ske
Krav til årsrapportMulighed for fritagelse af revision under bestemte betingelser.Krav om årsrapport, som skal offentliggøres. Kan være mulighed for fritagelse af revision.
SkatSelskabsskattereglerne (selskabsskat 2023: 22 %)Selskabsskattereglerne
Hvilke love gælder?Selskabsloven + generelle love og regler, herunder bl.a. bogføringslovens og selskabsskatteloven.Selskabsloven + generelle love og regler, herunder bl.a. bogføringslovens og selskabsskatteloven.
Gebyr til Erhvervsstyrelsen ved oprettelse670 kr670 kr

Hvad skal jeg vælge?

Begge selskabsformer er langt hen ad vejen undergivet identisk og ens regulering i selskabsloven. Det gælder bl.a. reglen om at betegnelsen A/S eller ApS fremgår af navnet, begge skal registreres i Erhvervsstyrelsen og kan først fra registreringen påtage sig forpligtelser og få rettigheder.

Om hvorvidt du skal vælge et aktieselskab eller et anpartsselskab afhænger af, hvad du skal bruge selskabet til. Ønsker du at tiltrække større investorer og evt. senere børsnoteres, vil det være fordelagtigt med et A/S. Dog skal man have for øje, at der er et minimum indskud på 400.000 kr., som for de fleste, kan være svært at skaffe.

Hvis du ønsker en mindre administrativ byrde, vil ApS muligvis være det rette for dig og er den mest foretrukne selskabsform, da kravet til kapital ”kun” er kr. 40.000, og der f.eks. ikke er krav om, at selskabet skal have en bestyrelse.

Det er vigtigt at pointere at både aktieselskaber og anpartsselskaber er kapitalselskaber. Det vil sige, at selskabets økonomi holdes adskilt fra ejernes privatøkonomi. Det giver en række fordele, men medfører samtidig også en række krav. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor vælge et aktieselskab?

Et aktieselskab har flere fordele at vælge imellem. En af de største fordele er, den begrænsede hæftelse (ligesom et ApS), som sikrer aktionærerne, at de kun mister den indskudte kapital ved konkurs. Herudover kan et aktieselskab modsat et anpartsselskab blive børsnoteret. Det betyder at aktieselskabet kan have frigjort aktier på børsen, der vil kunne blive handlet med.  

Hvad er forskellen på aktieselskab og anpartsselskab?

Den væsentligste forskel mellem et ApS og et A/S er kravet til mindsteindskuddet. Et ApS kræver en startkapital på mindst 40.000 kr., mens et A/S kræver mindst 400.000 kr. for indskydelse.

Hvad er bedst – A/S eller ApS?

Et A/S er bedst, hvis du har kapitalen og ønsker at tiltrække større investorer eller samarbejdspartnere. Et ApS er bedre, hvis du ønsker mindre bøvl og ikke har behov for store samarbejdspartnere. Begge løsninger beskytter din privatøkonomi mod tab i virksomheden. Vælg den, der passer bedst til dine behov – begge selskabsformer har deres fordele og ulemper.