Advisory board

Hvad er et advisory board?

Et advisory board er et uvildigt panel, der rådgiver direktører og bestyrelser om virksomhedens strategi. Advisory boards består typisk af eksperter på et bestemt område, og deres rolle er at give objektiv feedback og vejledning til ledelsen.

Advisory boards kan være nyttige for virksomheder på mange måder. For det første kan de hjælpe med at sikre, at virksomhedens strategi er robust og effektiv. For det andet kan de fungere som et bindeled mellem ledelsen og medarbejderne, og sikre, at alle parter er på samme side. Endelig kan advisory boards også hjælpe med at rekruttere nye medarbejdere og investorer til virksomheden.

For at få det meste ud af et advisory board, er det vigtigt at sætte det rigtigt sammen. Det betyder, at man skal sørge for at have medlemmer med forskellige kompetencer og perspektiver, således at der er mulighed for at få et bredt og kvalificeret input. Det er også vigtigt, at medlemmerne af boardet er villige til at yde en aktiv indsats, og at de har tid til at mødes jævnligt.

Hvilke fordele er der ved at have et advisory board?

Et advisory board kan være med til at give virksomheden et bedre fundament, da det sikrer, at der er kvalificeret input fra forskellige sider. Dette kan være med til at øge beslutningskvaliteten og sikre, at virksomheden tager de rigtige beslutninger. Advisory board kan også være med til at styrke virksomheden på længere sigt, da det sætter virksomheden i kontakt med kompetente mennesker, som kan hjælpe med at udvikle virksomheden. En anden stor fordel er, at der ikke kræves ændring af selskabets vedtægter - men man kan nøjes med en skriftlig aftale.

Boardet fungerer kun som en rådgivende funktion, som alle virksomhedstyper har mulighed for at stifte. Hvis du tænker at advisory board kunne være relevant for din virksomhed, kan du få hjælp til oprettelse hos Legal Hero.

Sæt det rigtige hold

For at sætte et advisory board rigtigt sammen, er det først og fremmest vigtigt at have klarlagt, hvilket formål det skal tjene. Herefter kan man begynde at udvælge de medlemmer, der bedst kan bidrage til at opfylde formålet. Det er vigtigt at have medlemmer med forskellige kompetencer og perspektiver, så der er mulighed for at få et bredt og kvalificeret input. Advisory boardet bør også have en god mix af eksterne og interne medlemmer.

En af de største udfordringer ved at sætte et advisory board sammen er ofte at finde de rette personer. Det kan være en god idé at tænke ud af boksen og kigge på personer, der ikke nødvendigvis har det samme forretningsområde eller den samme kompetence som en selv. På den måde kan man få et friskt og uvildigt input.

Det er også vigtigt at have klarlagt, hvordan advisory boardet skal fungere i praksis. Dette omfatter bl.a. fastsættelse af mødefrekvens, dagsorden for møderne, rollefordeling mellem medlemmerne og beslutningsprocedurer. Det er en god idé at have dette skriftligt, så alle ved, hvad der forventes af dem.

Hvordan fungerer et advisory board i praksis?

Et advisory board fungerer bedst, når der er et klart formål med det. Dette kan f.eks. være at få input til forretningsplaner, strategier, kritiske beslutninger eller lignende. Medlemmerne af advisory boardet bør derfor have den fornødne viden og erfaring til at kunne bidrage med værdifulde input.

Møderne bør have en fast struktur og dagsorden, så der er tid til at gennemgå alle de punkter, der ønskes. Det er også en god idé at have kortere møder mere jævnligt frem for længere møder med større mellemrum. På den måde er alle medlemmerne opdateret og kan bidrage aktivt til møderne.

Rollefordelingen mellem medlemmerne af advisory boardet bør være klar, så der ikke opstår misforståelser. Medlemmerne bør også have en forståelse for, hvilke forventninger der er til dem.

Lad Lexly hjælpe dig med dit advisory board

Har du brug for hjælp og vejledning til opstart af advisory og er du i tvivl om hvilken løsning der er bedst for din virksomhed? Ved at lade Lexly hjælpe dig hele vejen, sikrer du at du får den bedst mulige løsning til dit individuelle behov. Hos Lexly foregår det sådan, at du først opretter en sag, hvor du beskriver hvad du ønsker hjælp til. Hvis du har relevante papirer som skal vedhæftes, kan du også vedhæfte dem. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag os hos. 

Sagen vil blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret, så du er sikker på at få kompetence fagfolk på opgaven. Sagen og eventuelt tilhørende materiale bliver kigget igennem og vores jurister vil stille yderligere spørgsmål hvis det er nødvendigt. Du vil herefter modtage et eller flere tilbud på, hvordan opgaven vil blive løst for dig.

Ønsker du at acceptere en af løsningerne, accepterer du blot tilbuddet hvorefter sagsbehandlingen vil påbegynde. Du vil altid have det fylde overblik over hvilke omkostninger der er forbundet med sagen og du betaler først når behandlingen er afsluttet. 

Al sagsbehandling foregår online. På den måde har du altid overblik over hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et advisory board?

Advisory boardet minder meget om en bestyrelse, men har udelukkende en rådgivende funktion. Du kan med et advisory board få relevant hjælp til f.eks. strategisk planlægning og løsningsforslag til dine udfordringer.

Hvad er forskellen på advisory board og en bestyrelse?

I modsætning til en bestyrelse besidder et advisory board ingen beføjelser eller noget medansvar over for virksomheden. Typisk vil medlemmerne være frivillige med et ønske om at optimere virksomheden.

Hvad er fordele ved et advisory board?

En stor fordel, er at advisory boardet ikke kræver en ændring af selskabets vedtægter. Derudover kan du selv bestemme antallet af medlemmer i modsætning til en bestyrelse.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis