Kreditor

Kreditor betegner den, der har en fordring mod en anden (debitor). En kreditoren kan også benævnes fordringshaver. Kreditoren kan være en virksomhed eller en person, som vil have betaling fra debitoren.

Kreditor i praksis

Det er de færreste der har råd til at betale f.eks. et hus kontant. Derfor vil du formentlig skulle låne nogle penge hos banken eller et anden pengeinstitut. Når du låner penge til huset, vil du som husejer agere som debitor, mens banken fungerer som kreditor. En rykker må maks være på 100 kr. pr. rykker, og man har ret til at kontakte inkasso, hvis gælden ikke er betalt efter 3 rykkere og en inkassovarsel

Manglende betaling til kreditor

Hvis man ikke betaler sine kreditorer, vil de første og fremmest sende dig rykkere. Enten kan kreditoren vælge selv at kontakte debitor personligt, eller personen/virksomheden kan vælge at overgive sagen til en inkasso. De vil inddrive gælden på vegne af kreditor.

Typer af kreditorer

Kreditorer kan opdeles i følgende tre kategorier:

  • Det offentlige
  • Private virksomheder
  • Inkassovirksomheder

Hvilke muligheder kreditorerne har, afhænger af hvilken af ovenstående kreditorer der er tale om. Der er love, som gælder for hver af grupperne.

Relaterede ord

E.b.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en kreditor?

Kreditoren kan være en person, organisation eller virksomhed, som har et tilgodehavende hos en virksomhed. Kreditorer kan overordnet set opdeles i følgende tre kategorier: Det offentlige, private virksomheder og inkassovirksomheder.

Hvad er forskellen mellem en debitor og en kreditor?

Når du indgår en købsaftale er der to parter, henholdsvis en debitor og en kreditor. Debitoren fungerer som den person eller virksomhed, der skylder penge væk. Den person eller virksomhed, som der skyldes væk til, er kreditoren. 

Hvem kan være kreditor og debitor?

Kreditorer/debitorer kan både være en person, en virksomhed eller en anden enhed. Uanset hvad, så vil debitorerne altid være dem, der skylder penge væk. Omvendt vil kreditorerne altid være dem, som har penge til gode.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis