Kassation

Retssystemet er bygget op omkring lag af domstole, hver med sit eget ansvarsområde og autoritetsniveau. Et centralt element i dette hierarki er princippet om kassation, som er en højere domstols ophævelse af en underinstansens afgørelse, hvis denne afgørelse bygger på en urigtig retsopfattelse.

Hvad er kassation?

Kassation er et juridisk værktøj, der bruges af en højere retsinstans til at annullere en afgørelse truffet af en lavere retsinstans på grundlag af en fejlagtig fortolkning eller anvendelse af loven. Dette sker typisk, når en sag appelleres, og den højere ret finder, at den lavere ret har begået en fejl i sin retsanvendelse.

Kassation er et vigtigt værktøj i retssystemet, fordi det sikrer retfærdighed og retssikkerhed. Det sikrer, at domme og afgørelser er i overensstemmelse med loven, og at fejl kan rettes. Det bidrager også til udviklingen af retspraksis ved at skabe præcedens for fremtidige sager.

Kassation i praksis

Når en sag appelleres, gennemgår den højere retsinstans sagens akter og den lavere rets afgørelse. Hvis det fastslås, at der er begået en fejl i retsanvendelsen, kan den højere ret vælge at kassere afgørelsen. Dette betyder, at afgørelsen annulleres, og sagen kan sendes tilbage til den lavere ret til fornyet behandling, eller den højere ret kan træffe en ny afgørelse.

Relaterede ord

Akkumulerende

Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan anmode om kassation?

En part i en retssag kan vælge at appellere en afgørelse til en højere ret, hvis de mener, at den lavere ret har begået en fejl i sin retsanvendelse. Det er så den højere ret, der beslutter, om afgørelsen skal kasseres.

Hvad sker der, når en afgørelse kasseres?

Når en afgørelse kasseres, annulleres den oprindelige afgørelse. Sagen kan derefter sendes tilbage til den lavere ret for en ny behandling, eller den højere ret kan vælge at træffe en ny afgørelse.

Hvad er forskellen mellem kassation og appel?

Appel og kassation er begge processer, der søger at ændre en domstols afgørelse, men de har forskellige formål og procedurer. Appel er en anmodning om, at en højere retsinstans gennemgår og ændrer en lavere rets afgørelse. Kassation er den proces, hvor en højere retsinstans ophæver en afgørelse fra en lavere ret, fordi den er baseret på en fejlagtig retsanvendelse.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis