Varigt mén

Varigt mén betegner varige ulemper i skadelidtes daglige livsførelse, som ikke er af økonomisk art.

Hvad er varigt mén?

Varigt mén er en medicinsk betegnelse for en skade eller en tilstand, der forårsager en permanent fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse hos en person. Det kan skyldes forskellige faktorer såsom f.eks. ulykker og sygdom.

Varigt mén kan påvirke en persons evne til at udføre daglige opgaver, arbejde og deltage i aktiviteter, som de før kunne gøre uden problemer. Nogle almindelige eksempler herpå kan omfatte amputation af en kropsdel, lammelse, synstab eller hørenedsættelse.

I mange lande anvendes betegnelsen "varigt mén" i forbindelse med erstatningssager, hvor en person har pådraget sig en skade, der har ført til en permanent funktionsnedsættelse. I sådanne tilfælde fastsættes erstatningsbeløbet normalt på baggrund af graden af varigt mén, som personen har pådraget sig.

Tabel for varigt mén - herunder satser

Du kan få godtgørelse for varigt mén, hvis dine gener svarer til en méngrad på 5 % eller mere. Vurderingen foretages typisk ud fra en speciallægeeklæring og den vejledende méntabel fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Eksempler på satser kan være:

  • Du mister det yderste led af langfingeren i en savulykke = 5 % varige mén
  • Du kan ikke bøje knæet mere end 90 grader efter et fald på cyklen = 10 % varige mén

Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring er en forsikring, som sikrer dig i tilfælde af ulykker og tilskadekomst. En ulykkesforsikring er især god at have, hvis du kommer så slemt til skade, at du vil have varige følger af det resten af livet.

Erstatning for varigt mén

Når du er kommet til skade og skade har vedblivende konsekvenser, skal der udregnes en méngrad. Méngraden kan ligge på alt mellem 0 og 100 % Jo højere tal, jo værre er skaden - og jo højere er erstatningen. Ved de fleste ulykkesforsikringer er du dækket allerede ved en méngrad på 5 %.

Udover méngraden, afhænger din erstatnings størrelse af din forsikringssum. Forsikringssummen er den maksimale udbetaling, du kan få, når du kommer til skade, og svarer altså til en méngrad på 100 %.

Din erstatning findes ved at finde méngraden, og dermed trække dette procenttal af din forsikringssum.

Eksempel: Du kommer til skade og får en méngrad på 5 %. Din forsikringssum er på 1 mio. kroner. Det betyder at du vil få 50.000 kroner i erstatning.

Varigt mén - arbejdsskadestyrelsen

Efter arbejdsskadesikringsloven kan der gives en godtgørelse for varigt mén på grund af gener, som en arbejdsskade medfører i den tilskadekomnes hverdag.

For at få en godtgørelse skal tilskadekomnes gener være varige. Midlertidige gener kan ikke udløse en godtgørelse.

For at få en godtgørelse, skal følgende krav være opfyldt:

  1. Skaden skal være anerkendt som en arbejdsulykke eller erhvervssygdom efter arbejdsskadeloven
  2. Tilskadekomnes tilstand skal være varig. Det betyder, at følgerne af skaden ikke bliver bedre. Det kan normalt først afklares 3-12 måneder efter skadedatoen
  3. Der skal være et mén (tilskadekomne skal have gener og ulemper som følge af skaden)
  4. Ménet skal være mindst 5 %

Der fastsættes hvert år et nyt beløb for godtgørelsen for varigt mén. I 2023 svarer 100 % i mén til en godtgørelse på 979.000 kr. Det betyder, at tilskadekomne med et mén på 5 %, som er det laveste mén, der udbetales godtgørelse for, vil få udbetalt 48.950 kr.

Kilde: AES.dk

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder varigt mén?

Begrebet dækker over alvorlig fysisk eller psykisk skade, som følge af en ulykke eller et overtal. Varige men er således mén, der ikke forsvinder med tiden. 

Hvordan fastsættes varigt mén?

Det varige mén fastsættes efter en vurdering af skadens følger og omfatter de fysiske og/eller psykiske gener, som skaden medfører. Varigt mén vurderes ved at fastsætte en méngrad. Erstatning for varigt mén gives, når méngraden er 5 procent eller mere. I forhold til din ulykkesforsikring fastsættes méngraden både på baggrund af dine forsikringsbetingelser og méntabellen.

Hvornår kan man få godtgørelse over varigt mén?

Det kan først afklares, om dit mén er varigt, når dine gener er stationære og vedblivende. Det vil ofte være et år efter skadesdatoen. Derfor kan du ikke få godtgørelse for varigt mén, lige så snart du oplever gener som følge af skaden.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis