Baggrund

Samtykkeerklæring

Den nye databeskyttelsesforordning under EU, også bedre kendt som GDPR, foreskriver, at samtykke om bearbejdelse af persondata nu skal gives på en anden måde end tidligere. Det er vigtigt, at man som databehandler er fuldt ud klar over, hvordan samtykket skal afgives. Hos Lexly kan vi hjælpe alle aspekter af GDPR, herunder få styr på din behandling af samtykkeerklæringer.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad er en samtykkeerklæring?

Det kan for mange være en udfordring præcist at vide, hvorledes der skal bedes om samtykke, når man som databehandler skal bearbejde persondata. En anmodning om samtykkeerklæring er relevant i det tilfælde, hvor der ikke i forvejen eksisterer en af de andre gyldige grunde til behandling af persondata. Foreligger der en anden gyldig grund til behandling af persondata, så kan en anmodning om samtykke muligvis ikke være den helt rigtige vej.

Med andre ord, udgør en samtykkeerklæring en gyldig lovfunderet grund til behandling af persondata. Der også andre grunde, der kan udgøre en gyldig årsag. Det kan være i tilfælde af, at en behandling af persondata er påkrævet for at eksempelvis af opylde en aftale om levering. Der er altså flere forskellige forhold, der kan udgøre et såkaldt behandlingsgrundlag og samtykket og ét af disse.

Den nye persondataforordning stiller en række krav til måden, hvorpå samtykkes skal indhentes og formuleres. Det er yderst vigtigt, at man som led i indhentelsen af samtykket overholder disse krav. Hvis man ikke overholder relgerne, kan man komme i en situation, hvor samtykket ikke kan udgøres som behandlingsgrundlag.

Hvad er kravene til samtykke?

Der er en række af krav til udformningen af samtykket, hvis man vil anvende samtykke som behandlingsgrundlag. Afgørende i den nye persondataforordning i forhold til de tidligere regler, er, at samtykket skal afgives som et aktivt tilvalg. Det betyder, at man f.eks. kan give den, der behandles oplsyninger, om mulighed for at underskrive et en skriftlig samtykkeerklæring om forholdet. Det kan også for online virksomheder være relevant at tilbyde dette aktive samtykke ved eksempelvis at lave knap. Knappen kan være en beskrivende og informerende måde at anmode om samtykke.

Afgørende er altså, at der skal være et klart aktivt tilvagt i forhold samtykket. Det går altså ikke, at man pålægger den, der behandles oplysninger om en pligt til at frasige sig behandlingen af persondata ved eksempelvis at præsentere den, der behandles oplysninger for en kasse, hvor der allerede er afgivet et automatisk samtykke, som der så skal fjernes. Et samtykke der er baseret på den registreredes passivitiv er med andre ikke i overensstemmelse med persondataforordningen.

Herudover skal samtykket ifølge persondataforordningen være frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt. Man skal som databehandler være opmærksom på, at det databehandleren, der har bevisbyrden for om samtykket er i overeenstemmelse persondataforordningen. Det er i praksis værd at være opmærksom på ved udarbejdelsen af samtykket.

Det er ydermere et krav, at den der behandles oplysninger, bliver informeret om, at en samtykkeerklæring kan kaldes tilbage. Hvis ikke dette er gjort, så kan samtykkes ligeledes ikke antages at være gyldigt udarbejdet.

Hvad kan Lexly hjælpe med ved en samtykkeerklæring?

Hos Lexly hjælper vi med alle aspekter vedrørende GDPR. Herunder bl.a. vedrørende udarbejdelsen af samtykke i relation til den nye persondataforordning. Ligeledes kan vi også hjælpe med vurderinger af, om det samtykke du måske allerede har udformet er gyldigt. Oplever du omvendt, som registreret, at du ikke mener, at det samtykke som du har afgivet er overenstemmelse med reglerne herom, så kan vi også være dig behjælpelig.

Næste skridt - find den rigtige jurist til din opgave

Ønsker du som virksomhed hjælp til at få en vurdering af en samtykkeerklæring i forbindelse med den nye persondataforordning - så opret din sag her på siden. Herefter kan du beskrive mere konkret, hvad du ønsker hjælp til. Har du relevante papirer til din sag, skal disse vedhæftes på sagen, som du nemt kan gøre i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os.

Når vi har modtaget sagen, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i persondataret. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse. Du og rådgiverne sammen kan danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud. Herefter vil sagsbehandlingen starte. På den måde har det det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Lexly er med på sidelinjen hele vejen og klar til at hjælpe og svare på spørgsmål, hvis der skulle være behov herfor.

Alle jurister er screenede på forhånd og har gennemgået et personligt rekrutteringsforløb så du kan føle dig sikker. Hertil er alle opgaver forsikrede og al sagsbehandling foregår sikkert og fortroligt gennem Lexlys platform.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en samtykkeerklæring?

Den dataansvarlige skal have et grundlag for at behandle personoplysninger – det kan f.eks. være samtykke fra den registrerede. Et samtykke er et udtryk for, at den registrerede frivilligt lader sine oplysninger behandle.

Hvornår må man behandle personoplysninger?

Når virksomheder eller andre organisationer skal behandlerpersonoplysninger, skal der være en god og lovlig grund til at gøre det. Det kan f.eks. være hvis den person, hvis oplysninger man behandler, har sagt god for det (samtykke) eller én af de seks lovlige grunde, der nævnes i EU’s databeskyttelsesforordning eller GDPR.

Hvad er konsekvensen ved samtykket ikke er udformet korrekt?

Hvis reglerne for samtykke ikke er overholdt, kan det betyde, at der slet ikke er noget samtykke, fordi det automatisk falder bort. I de tilfælde behandler virksomheden/den dataansvarlige personoplysningerne ulovligt og risikerer, at Datatilsynet udtaler offentlig kritik eller udsteder bøder, hvis omstændighederne er ekstra kritisable.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Lad en af vores jurister hjælpe

Få hjælp af jurist Indhent et uforpligtende tilbud
Sådan fungerer det
 • Få et uforpligtende tilbud.
 • Vi afklarer hvilken hjælp
  du behøver.
 • Du vælger selv hvornår
  du vil gå videre.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis