Aftale

En aftale er bredt defineret som to eller flere viljeserklæringer afgivet af to eller flere personer mellem hinanden. For at der kan være tale om en aftale, skal mindst én af viljeserklæringerne være et tilbud. Et tilbud kræver dog accept fra den anden part. Aftalen kan også gå under betegnelserne kontrakt, vedtagelse, pagt, overenskomst, osv.

Aftaler anvendes både om små og uforpligtende viljeserklæringer. Et eksempel herpå er hverdagsaftaler, men også om regulære juridiske aftaler, der kan gennemtvinges retligt.

Hvordan laver man en aftale?

En aftale er et dokument, der er underskrevet af to eller flere parter, der indeholder deres fælles aftalte forpligtelser. For at etablere en aftale, skal du følge disse trin:

 1. Definer aftalens formål. Før du laver en aftale, er det vigtigt at definere det klart, så alle parter er enige om, hvad aftalen skal bruges til.
 2. Beskriv aftalens betingelser. Udarbejd en detaljeret beskrivelse af, hvad der kræves af hver part, og hvilke konsekvenser der følger i tilfælde af manglende overholdelse.
 3. Identificer de involverede parter. Vær sikker på at identificere alle de parter, der har involveret sig i aftalen, så ingen er udeladt.
 4. Skriv aftalen ned. Skriv alle elementer ned, så det er let for alle parter at forstå.
 5. Underskriv aftalen, når alle parterne er tilfredse med aftalen.

Juridiske aftaler

Juridiske aftaler kan enten være skriftlige eller mundtlige. Det anbefales altid at have en skriftlig kontrakt, som kan vise tilbage til, hvad der blev aftalt. Hvis en aftalen indeholder vilkår og betingelser, kan det være en god idé at have en skriftlig kontrakt, så der ikke er misforståelser om, hvad der er aftalt.

En bindende aftale skal som minimum indeholde:

 • Parternes navne og adresser
 • Detaljer om aftalens formål
 • Enkeltpunkter for den aftalte ydelse
 • Betalingsbetingelser
 • En klausul om beskyttelse af begge parter
 • Alle relevante datoer og betingelser

Forpligtende aftaler

En aftale kan være forpligtende for begge parter eller kun for den ene part. Det afhænger af, hvordan aftalen er udformet, og hvad der er aftalt.

Der er mange forskellige typer af aftaler, og de kan have forskellige formål og indhold. Men det vigtigste er altid, at alle parter er enige om, hvad der er aftalt, og at alle parter overholder deres forpligtelser.

Gennemtvingelse af en aftale

I princippet kan alle aftaler gennemtvinges, hvis den anden part ikke overholder sine forpligtelser. Men det er ikke altid muligt at gennemtvinge aftalen, fordi der kan være mange forskellige årsager til, at den anden part ikke overholder aftalen.

Det er derfor altid en god idé at have en skriftlig aftale, så der ikke er nogen tvivl om, hvad der er aftalt, og så man kan dokumentere, hvad der er aftalt, hvis det bliver nødvendigt.

Relaterede ord

Edinburgh-aftalen

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er definitionen af en aftale?

Begrebet kan defineres som en formel eller uformel aftale mellem to eller flere parter, hvor de aftalte betingelser og procedurer skal overholdes af alle parter. En aftale kan være skriftlig eller mundtlig, og parterne kan være både juridiske og fysiske personer. Det kan også omfatte civile aftaler mellem to eller flere parter om deres forpligtelser over for hinanden på et bestemt tidspunkt. Aftaler kan være bindende for alle parter, så længe de er i overensstemmelse med lovgivningen.

Er der nogen konsekvenser ved ikke at overholde en aftale?

Det er meget vigtigt at overholde en aftale, da det kan få alvorlige konsekvenser, hvis man ikke gør det. Først og fremmest vil det have en negativ effekt på dit omdømme og din troværdighed. En anden konsekvens af ikke at overholde en aftale er, at det kan have økonomiske konsekvenser. Hvis du har lavet en aftale med en anden person, og du ikke overholder den, kan det føre til, at du bliver dømt til at betale en bøde. Du risikerer også at du mister retssagen, hvis du ikke kan bevise, at du har overholdt aftalen.

Hvad skal man være opmærksom på, når man laver en aftale?

Når du laver en aftale, er det vigtigt at have nogle overvejelser i baghovedet. Det første du skal tage stilling til er, om det er en skriftlig eller mundtlig aftale. Skriftlige aftaler er den bedste beskyttelse i tilfælde af en tvist, da disse er lettere at håndhæve. Du bør også være opmærksom på, hvem der er involveret i aftalen. Det er også værd at notere sig, hvor meget kontrol der er i aftalen. Dette er afgørende for at forhindre uenigheder.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis