Koncession

Koncession betegner en bevilling eller tilladelse, navnlig for private fra det offentlige til at drive en vis virksomhed.

Hvad betyder koncession?

En koncession er en form for kontrakt, hvor en part bevilger en anden eneret til at udføre et bestemt arbejde, producere et produkt eller yde en service. Koncessionen gives ofte af en offentlig myndighed, som regel staten, og den private part, der gives koncessionen, har eneret til at udføre arbejdet eller produktet. Koncessioner bruges bl.a. inden for infrastruktur, f.eks. busser, tog og færger, men også udvinding af olie og gas foregår ofte på koncessioner. De kan også gives til private virksomheder, der ønsker at udnytte en naturressource eller bygge et anlæg.

Hvad er de lovmæssig krav til en koncession?

En koncession er, som beskrevet, en aftale, hvor en offentlig myndighed giver et privat firma retten til at udøve en offentlig tjeneste eller produktionsaktivitet. Koncessionsretten kan være begrænset til et bestemt land, sted eller område eller kan være for et bestemt tidsrum.

I Danmark har regeringen den lovgivende myndighed til at give koncessioner for offentlige tjenester. For at kunne opnå en koncession skal virksomheden opfylde visse krav, bl.a.:

 • Koncessionæren, der ønsker at opnå koncessionen, have et ærligt hensigt til at udføre tjenesten eller leve op til sine forpligtelser. Desuden skal alle koncessioner være skriftlige og underskrevet af alle involverede parter.
 • Der skal udfærdiges en detaljeret koncession- og / eller kontraktplan.
 • Der skal foretages en nøje undersøgelse af den ansøgende virksomhed og virksomhedens økonomiske og tekniske kapacitet til at yde den krævede ydelse.
 • Virksomheden skal være i stand til at opfylde alle lovgivningsmæssige bekendtgørelser og bestemmelser

Hvordan administreres en koncession?

En koncession er et område, som en person eller et selskab har fået lov til at bruge til en bestemt forretning eller aktivitet. Det kan derfor være vigtigt at have kontrol over, hvordan det administreres. 

Først og fremmest skal du tage et kig på koncessionens lokale love og kontrakter. Mange koncessioner har regler, som skal følges. En koncession kan også have begrænsninger eller specifikke retningslinjer, som du skal holde dig til. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at følge dem.

Det næste skridt er at beslutte, hvem der skal administrere koncessionen. Det kan være en person eller et selskab. Hvis det er en person, skal du sørge for, at de har de nødvendige kompetencer til at administrere koncessionen. Nogle af de vigtigste overvejelser er:

 • Projektets størrelse og kompleksitet.
 • Finansiering af koncessionen.
 • Udarbejdelse af kontrakter.
 • Udarbejdelse af retningslinjer og procedurer.
 • Udarbejdelse af et reglement, herunder regler og bestemmelser.
 • Udarbejdelse af kravspecifikationer og kontraktvilkår.
 • Udarbejdelse af rapporter og anden forretningsdokumentation.
 • Overholdelse af lovgivningen

Hvilke former har en koncession?

En koncession kan have flere forskellige former. I Danmark er koncessionssystemer typisk baseret på enten offentlige koncessioner, privat koncessioner eller en kombination af de to.

Offentlige koncessioner er typisk dem, der er udstedt af blandt andet kommuner og staten og dækker generelt over tjenester som forsyningsvirksomheder, brug af vandløb eller offentlig transport. De kan også omfatte koncessioner til offentlige bygninger, konferencefaciliteter eller andre former for samfundsudvikling.

Privat koncessioner er ofte udstedt af frie organisationer eller virksomheder, der ønsker at udnytte et bestemt areal i byen. Disse koncessioner kan omfatte ting som salg af varer, serviceydelser, udlejning af faciliteter og andre aktiviteter, der kan have en økonomisk værdi.

Relaterede ord

Intercession

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder koncession?

En koncession er overordnet en aftale mellem en offentlig myndighed og en virksomhed, der giver virksomheden retten til en bestemt aktivitet.

Hvad er fordelen med koncession?

Koncessioner gør det muligt at rejse privat kapital og knowhow til at supplere offentlige midler. Samtidig baner det vej for nye investeringer i offentlig infrastruktur og service uden at øge den offentlige gæld. 

Hvad er forskellen mellem en koncession og en offentlig kontrakt? 

En virksomhed med en offentlig kontrakt får et fast beløb for at udføre det pågældende arbejde eller levere en tjenesteydelse. En virksomhed med en koncession aflønnes typisk ved at få tilladelse til at forvalte og udnytte en arbejdsopgave eller en tjenesteydelse og må selv bære et eventuelt tab af sin investering. 

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis