Kumulation

Hvad betyder kumulation?

Kumulation har flere betydninger. Oftes er der tale om en processuel betegnelse for forening af flere krav under samme retssag. Dette kan enten være således, at forskellige krav rejses mellem de samme parter eller, at der på den ene eller på begge sider optræder flere parter som sagsøgere eller sagsøgte.

Afhængig af hvad der er tale om, sondres der mellem objektiv og subjektiv kumulation.

Objektiv og subjektiv kumulation

Der skelnes overordnet mellem to typer kumulationer. Ved flere krav mellem samme to parter i en sag kaldes det objektiv kumulation. Kumulationen kaldes objektiv, fordi den retter sig mod sagens genstand (i modsætning til subjektiv, der retter sig mod sagens parter). Optræder der derimod mere end to parter i sagen, foreligger der subjektiv kumulation. Retsgrundlaget findes i retsplejelovens §§ 249 og 250.

Hvornår er kumulation relevant?

Kumulation kan være relevant i sager, hvor der er tale om flere forskellige lovovertrædelser, der alle er begået af den samme person eller organisation. Det kan f.eks. være tilfældet i en sag om økonomisk kriminalitet, hvor der både er tale om bedrageri, skattesvig og underslæb.

Hvad er fordelen?

Kumulation i retssager refererer til processen med at kombinere flere anklager mod en enkelt person i én retssag. Dette kan være en fordel for både domstolen og den anklagede. Her er nogle af de fordele, der kan opnås ved kumulation i retssager:

  1. Tidsbesparelse: Kumulation kan spare retssystemet og de involverede parter tid, da det kan reducere antallet af separate retssager, der skal gennemføres. Dette betyder, at retssager kan afvikles hurtigere, og at retssystemet kan bruge deres ressourcer mere effektivt.
  2. Mindre omkostninger: Da der kun er én retssag, der skal gennemføres, kan det også føre til betydelige besparelser i omkostningerne. Dette skyldes da der ikke er behov for at indkalde og betale vidner flere gange, og der er færre omkostninger forbundet med retsplejelovgivningen.
  3. Sammenhængende bevisførelse: Når anklagerne er kumuleret i en enkelt retssag, kan det give en mere retfærdig og sammenhængende dom, da alle anklagerne behandles samtidigt.

Ulemper

Der er ligeledes ulemper ved kumulation af sager. Først og fremmest i form af en risiko for forsinkelse af de klare krav, der – ikke mindst, når der fremsættes modkrav – bliver kumuleret med tvivlsomme krav. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder kumulation i retssager?

Begrebet er et juridisk term der i retssager, betegner samlingen af flere anklagepunkter mod en enkelt person eller organisation i én og samme retssag. Dette betyder, at alle anklagerne præsenteres og behandles samtidigt i retten, og at der kan afsiges en samlet dom for alle anklagerne.

Hvad er fordelen ved kumulation?

Fordelen er, at det kan spare tid og ressourcer i retssystemet. Baggrunden er at man undgår, at der skal afholdes flere forskellige retssager mod den samme person eller organisation. Derudover kan det give en mere retfærdig og sammenhængende dom, da alle anklagerne behandles samtidigt.

Hvad betyder objektiv kumulation?

Objektiv kumulation er udtryk for, at der mellem de samme to parter (sagsøger og sagsøgte) ønskes behandlet flere krav under samme sag. Dette er muligt efter retsplejelovens § 249. 

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis