Ligeretsgrundsætning

I verdenen af selskabsstrukturer og finansielle rettigheder findes der et princip, der er kernen i fordelingen af rettigheder blandt aktie- og anpartsindehavere. Dette princip kaldes ligeretsgrundsætningen.

Kernen i ligeretsgrundsætningen

Ligeretsgrundsætning er en regel inden for selskabsret, der fastslår, at alle aktier eller anparter af samme størrelse har lige ret i selskabet. Med andre ord, hvis du ejer en aktie i et selskab, har du præcis de samme rettigheder i forhold til den aktie, som enhver anden aktieejer med en aktie af samme størrelse har. Det samme gælder for anparter. Dette princip er fundamentalt for at sikre lige behandling af investorer i selskaber.

Ligeretsgrundsætning i praksis

I praksis betyder ligeretsgrundsætningen, at rettighederne i et selskab fordeles proportionalt mellem aktie- og anpartsindehaverne. For eksempel, hvis et selskab udbetaler dividender, modtager hver aktie- eller anpartsindehaver et beløb proportional med deres andel af aktier eller anparter.

Ligeledes, når det kommer til stemmerettigheder på generalforsamlinger, har hver aktie eller anpart én stemme. På denne måde sikrer ligeretsgrundsætningen, at alle indehavere af samme type og størrelse aktier eller anparter har samme stemme og indflydelse i selskabet.

Når ligeretsgrundsætningen udfordres

Selvom ligeretsgrundsætningen er et grundlæggende princip, er der tilfælde, hvor det kan udfordres eller omgås. For eksempel kan nogle selskaber udstede forskellige klasser af aktier, hvor nogle klasser har flere rettigheder end andre. Dette kan være en måde for selskabets stiftere eller ledelse at beholde mere kontrol over selskabet.

Men selv i disse tilfælde gælder ligeretsgrundsætningen inden for hver klasse af aktier. Det vil sige, at alle indehavere af samme klasse af aktier stadig har de samme rettigheder i forhold til deres aktier.

Relaterede ord

Ligelighedsgrundsætningen

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis