Nachfrist

Hvad betyder nachfrist?

Nachfrist, betyder på tysk ‘efterfrist’, som betegner den frist, som en fordringshaver giver en skyldner, der er forsinket med sin ydelse, eller har misligholdt en aftale. Begrebet betegner således en påkravsfrist, særligt om tilfælde, hvor en kontrakt kan hæves ved forsinkelse fra modpartens side, når denne ikke præstere sin ydelse inden for en rimelig frist som fastsat i påkravet. Herudover findes nachfrist i CISG, konventionen om internationale løsørekøb, som er gennemført i Danmark,

Eksempler

Arbejdsgivere, som er omfattet af en kollektiv overenskomst, som indeholder bestemmelser om ansættelsesbeviser, mulighed for inden for en frist af 15 dage at rette op på mangler, som påtales af lønmodtageren. Dette er den såkaldte nachfrist.

I forbindelse med købeloven. Køber kan først efter en frist udløb gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, med mindre sælger meddeler køber, at sælger ikke vil udbedre manglen inden for en given frist.

Relaterede ord

AGB

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er nachfrist?

Nachfrist betegner en påkravsfrist, særligt om tilfælde, hvor en kontrakt kan hæves ved forsinkelse fra modpartens side, når denne ikke præstere sin ydelse inden for en rimelig frist som fastsat i påkravet.

Hvornår benyttes nachfristen?

Fristen kommer bl.a. til udtryk i forbindelse med ansættelsesbeviser. I forbindelse med overenskomster, er der aftalt en såkaldt u0022nach-frist”. Det betyder, at arbejdsgiveren har en frist til at få rettet eventuelle fejl/mangler i ansættelsesbeviset. Overholder du ikke fristen, kan medarbejderen først derefter rejse krav om godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Hvornår kan en aftale hæves?

Ved en ikke-opfyldelse kan en part give den anden part en ekstra frist. Under denne ekstra frist kan alene kræves erstatning. Hvis ikke denne ekstra frist overholdes, kan aftalen hæves.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis