Nødværge

Når vi taler om nødværge i juridisk forstand, refererer vi til en rettighed, som tillader individer at forsvare sig selv og deres ejendele mod et påbegyndt eller overhængende retsstridigt angreb.

En juridisk definition

Ifølge dansk ret er nødværge en lovligt godkendt reaktion mod et igangværende eller overhængende ulovligt angreb. Det kan for eksempel være i situationer, hvor en person bliver angrebet på gaden, eller hvis en indbrudstyv forsøger at trænge ind i en privatbolig. Her er det tilladt at forsvare sig ved at gribe ind i angriberens retsgoder, hvilket kan inkludere brugen af magt.

Nødværge er dog ikke en blankocheck til at bruge vilkårlig magt. Det er vigtigt at forstå, at den kun tillader forsvar, der er nødvendigt for at stoppe det retsstridige angreb. Brugen af magt skal være proportionel med truslen, og hvis man går over grænsen, kan man selv ende med at overtræde loven.

Nødværge i praksis: Når man må forsvare sig

Som hovedregel gælder det, at nødværge kun er tilladt, når et retsstridigt angreb er i gang eller overhængende. Det er altså ikke tilladt at anvende nødværge før et angreb er startet, eller efter det er stoppet.

I situationer, hvor en person føler sig truet, skal der træffes en hurtig vurdering af, hvad der er det mindst indgribende middel til at afværge angrebet. Dette kan variere afhængig af situationen, men principperne om nødvendighed og proportionalitet er altid gældende.

Forståelsen af nødværge og retten til selvforsvar

Nødværge er en central del af vores retssystem, fordi det anerkender, at folk har ret til at forsvare sig selv og deres ejendom. Det betyder dog ikke, at folk har ret til at tage loven i egen hånd eller at eskalere en konflikt unødigt. Nødværge er en undtagelse til reglen om, at det altid er ulovligt at påføre andre skade. Det er en nødvendig sikkerhedsventil, der beskytter individers ret til sikkerhed og selvbeskyttelse.

Relaterede ord

Bundet sameje

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis