Realaftale

Realaftaler er et centralt begreb inden for juridisk aftaleindgåelse og danner grundlag for mange forskellige former for juridiske forbindelser.

Hvad er en realaftale?

En realaftale er, i juridisk forstand, en aftale der bliver indgået, når en part foretager en bestemt handling, snarere end ved en udveksling af løfter. Dette betyder, at en realaftale først bliver indgået, når en part har leveret en ydelse. Denne type aftale adskiller sig fra konsensualaftaler, hvor aftalen indgås ved enighed mellem parterne, uafhængigt af om ydelsen er leveret eller ej.

Anvendelse af realaftaler

Realaftaler findes i mange forskellige juridiske kontekster. Et klassisk eksempel på en realaftale er lån af en ting. Her bliver aftalen først indgået, når tingen overdrages fra udlåner til låntager. Et andet eksempel er depositumskontrakter, hvor aftalen først er indgået, når depositummet er betalt.

Overvejelser ved realaftaler

Fordi realaftaler kræver en fysisk handling for at blive indgået, er det vigtigt at være opmærksom på de rettigheder og forpligtelser, der følger med. For eksempel, i tilfælde af lån af en ting, skal låntager returnere den lånte genstand i samme stand, som da den blev modtaget, medmindre andet er aftalt.

Derudover kan det være udfordrende at bevise eksistensen af en realaftale, hvis der opstår tvist mellem parterne. Da aftalen ofte er baseret på en fysisk handling fremfor en skriftlig aftale, kan det være svært at dokumentere aftalens indgåelse og præcise vilkår. Det er derfor altid en god ide at lave en skriftlig dokumentation for aftalen, også selvom det drejer sig om en realaftale.

I det hele taget er realaftaler en grundlæggende del af vores juridiske system, og de har stor betydning for mange forskellige typer af juridiske forhold. Forståelsen af realaftaler er derfor vigtig for enhver, der ønsker at navigere sikkert i juridiske aftaler.

Relaterede ord

Realdebitor

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis