Rekvisitus

Rekvisitus er den, hos eller mod hvem en fogedforretning ønskes foretaget. Det kan f.eks. være en sag indbragt for Fogedretten eller Skifteretten.

Hvad er en rekvisitus?

Inden for jura refererer begrebet "rekvisitus" normalt til de elementer eller betingelser, der er nødvendige for at bevise eller opfylde en bestemt retlig standard eller en straffelovsbestemmelse. 

Rekvisitus er den ene af parterne i en fogedsag. Eksempelvis kunne det være tydeligt i et skyldsforhold, hvor rekvirenten er den der har en ydelse til gode og ønsker at få foretaget en fogedforretning. Rekvisitus er den som fogedforretningen rettes mod for at inddrive det skyldige beløb.

Hvordan kan det anvendes?

Rekvisitus kan anvendes til at finde ud af, hvorvidt en person er bosat i et bestemt hus eller ejendom. Det kan også anvendes til at finde ud af, hvorvidt en person er til stede i et hus eller ejendom.

Hvordan foretages en fogedforretning?

En fogedforretning er en juridisk proces, hvor en foged udfører en række opgaver i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse af en dom eller en inkassosag. Fogedforretningen foretages ved, at der udstedes en fogedforretningsbekendtgørelse til den, hos eller mod hvem fogedforretningen ønskes foretaget. Fogedforretningen kan også foretages ved, at der udstedes et fogedforretningskendelse til den, hos eller mod hvem fogedforretningen ønskes foretaget.

Hvilke konsekvenser kan der være ved at anvende rekvisitus?

Der kan være flere konsekvenser ved at anvende rekvisitus. For det første kan det have konsekvenser for den person, der er genstand for fogedforretningen. For det andet kan det have konsekvenser for den, der anmoder om fogedforretningen. Endelig kan det have konsekvenser for den, der udfører fogedforretningen.

Hvad er en rekvirent?

Rekvirenten er den, der anmoder om at få foretaget udlæg, tvangsauktion, konkurs eller lignende. Den, som begæringen rettes imod, kaldes rekvisitus.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en rekvisitus?

En rekvisitus er den person, som en fogedsag rettes imod. Rekvirent henviser til den part, der indgiver anmodningen til fogeden. Rekvisitus er typisk den skyldner, som skal betale en gæld eller overholde en retslig forpligtelse. Rekvisitusen er altså den, der er målet for en retlig handling, og kan også kaldes en sagsøgt.

Hvem er en rekvirent og rekvisitus?

En rekvirent er den person, der anmoder om udlæg, tvangsauktion, konkurs eller lignende retslige handlinger. Den person, som anmodningen er rettet imod, kaldes rekvisitus. Rekvirenten er den, der initierer processen, mens rekvisitus er den person, som bliver pålagt at reagere eller deltage i den juridiske handling.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis