Selvskyldnerkaution

Hvad er selvskyldnerkaution?

Selvskyldnerkaution er en kautionsform, hvor forpligtelsen til at betale kreditor indtræder straks ved debitors misligholdelse af sin forpligtelse, således at kreditor ikke skal have foretaget retsforfølgning imod debitor, forinden han kan holde sig til kautionisten. Selvskyldnerkaution er en form for sikkerhed, som en lejer kan stille som garanti for såvel husleje som andre økonomiske forpligtelser.

Hvad skal man være opmærksom på ved selvskyldnerkaution

Hvis du efter nøje overvejelse skulle indvilge i at kautionere for et lån til en f.eks. ven eller nær slægtning, bør du altid forsøge at få sat et loft over din hæftelse og få tilføjet, at dette loft er inklusiv alt, såsom påløbne renter og eventuelle inkasso-omkostninger. Herudover bør du forsøge at sikre dig, at låntageren selv stiller pant. Det kan være i form af et ejerpantebrev og præcisere at pantet primært skal tjene som sikkerhed for den gæld, du har kautioneret for.

Der er mange eksempler på folk, der har skrevet under på en kautionserklæring som en slags uovervejet vennetjeneste, hvorefter de har fortrudt grundet økonomiske konsekvenser hvor de senere har fortrudt det bitterligt. Derfor vær grundig og opmærksom på, hvad du skriver under på.

Eksempel på selvskyldnerkaution

Hvis et familiemedlem skal låne penge i banken, skal banken være sikker på at få pengene tilbage. Derfor kan du kautionerer  for at din ven kan få lånet. Hvis din ven af en eller anden grund ikke betaler og årsagen betyder intet, så vil banken hente pengene hos dig. Det er derfor en meget alvorlig ting at kautionere for andre. 

Hvem kan kautionere?

Kautionering er et fravalg af en andens gæld, hvilket betyder at du vil træde til, hvis personen, du kautionerer for, ikke gør, hvad der er aftalt.

For at kautionere for nogen skal du være ‘kvalificeret’ og have et godt omdømme. Dette betyder, at du skal have en god økonomisk historie, hvilket betyder, at du ikke skal være i økonomisk gæld, have gode kreditkortscore og have adgang til økonomiske midler til at tage affære, hvis det bliver nødvendigt. Du vil også kræve, at du har en god karakter og har tillid til personen, du kautionerer for.

Både personer og virksomheder kan kautionere for andre personer eller virksomheder. Man kan kautionere for et lån både alene eller sammen med flere som enten samkaution eller medkaution.

Forskellige former for kaution

Der findes forskellige former for kaution. Nogle af de meste anvendte er:

  • Selvskyldnerkaution: Her kan man som kreditor kræve betaling fra kautionisten, så snart låntager (debitor) er for sent med betalingen.
  • Simpel kaution: Her kan kreditor kræve betaling fra kautionisten, når kreditor har dokumenteret, at låntager ikke kan betale gælden.
  • Tabskaution: Her kan kreditor kræve betaling fra kautionisten, når kreditor har prøvet at indkræve pengene gennem fogedretten uden held, og dermed lidt et tab
  • Efterkaution: Her kan kreditor kræve betaling af efterkautionisten, når kreditor har forsøgt at opkræve sine penge hos hovedkautionisten.
  • Kontrakautionisten skal dække det tab, en anden kautionist lider. Her er der altså tale om en slags forsikring.
  • Enekaution er, når der kun er én kautionist, uanset om det er simpel eller selvskyldnerkaution.

Hvordan kan jeg begrænse min hæftelse?

Begrænsning af hæftelse i forbindelse med selvskyldnerkaution er afgørende for at beskytte din økonomiske stabilitet og forhindre uoverskuelige økonomiske konsekvenser. Det første skridt er at fastsætte et maksimumsbeløb for din hæftelse, som også inkluderer påløbne renter og eventuelle inkasso-omkostninger. Dette sikrer, at din finansielle risiko er inden for et beløb, du er i stand til at dække.

Desuden er det hensigtsmæssigt at insistere på, at låntageren stiller pant i en eller anden form, såsom et ejerpantebrev, som primært tjener til at dække den gæld, du kautionerer for. Dette tilføjer et ekstra lag af sikkerhed og sikrer, at låntageren har en væsentlig egeninteresse i at overholde lånebetingelserne.

Endeligt er det værd at overveje at begrænse hæftelsen tidsmæssigt, så du ikke ender med at hæfte for en uendelig periode.

At navigere i kautionens verden kræver en dybdegående forståelse og opmærksomhed på de fine detaljer i kontrakten. Derfor er det altid tilrådeligt at søge juridisk rådgivning for at sikre, at du fuldt ud forstår alle aspekter og potentielle faldgruber, inden du underskriver som kautionist. Overvej også din egen økonomiske situation og dit forhold til den person, du kautionerer for, så du kan træffe en velovervejet beslutning, der beskytter dine interesser.

Relaterede ord

Kontrakaution

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder selvskyldnerkation?

Ved selvskyldnerkaution kan kreditor kræve, at kautionisten betaler straks, debitor har misligholdt.

Hvad skal man være opmærksom på hvad selvskyldnerkaution?

Ved en selvskyldnerkaution kan den pågældende långiver kræve dig for hele det beløb, du har kautioneret for, når blot den egentlige skyldner undlader at betale et enkelt afdrag til tiden. Hvis skyldneren har misligholdt sin aftale, kan långiveren gå direkte på dig. Herefter er det dit problem at få pengene fra skyldneren, hvilket kan være vanskeligt.

Hvad er forskellen på en selvskyldnerkaution og en simpel kaution?

Ved en simpel kaution skal kautionisten først betale, når det gennem retsforfølgning eller på anden måde er fastslået, at debitor ikke er i stand til betale. Ved en selvskyldnerkaution hæfter kautionisten som om han selv var skyldner.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis