Baggrund

Sweat-Equity

Sweat equity betyder at bidrage til en virksomhed med arbejdskraft i stedet for penge. Dette kan give rettigheder til en andel af virksomhedens værdi. Sweat equity kan også anvendes i sammenhæng med løn, hvor en medarbejder kan modtage en del af sin løn i form af ejerskab i virksomheden.

Indhent uforpligtende tilbud
Vi sørger for at du har overblikket
Følg din sag online
Alle informationer er samlet ét sted
Alt er forsikret
Du kan trygt handle her

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Tag en samtale med en af vores jurister online

Få hjælp til sweat-equity Uforpligtende tilbud
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvad betyder sweat-equity?

Begrebet er i sin ordlyd meget deskriptivt. Sweat-equity giver investorer mulighed for at optjene kapitalandele i en virksomhed gennem tid, indsats og arbejde.

Oftest gøres der brug af sweat-equity-aftaler, når en startup forsøger at tiltrække investorer, men hvor behovet for viden og aktiv deltagelse er større end behovet for kontantindskud.

Konstellationen går kort fortalt ud på, at give en investor ejerandele i virksomheden på baggrund af nogle fastsatte vilkår, som ikke nødvendigvis udelukkende er møntet på et indskud af kontanter.

Former for sweat-equity

Der findes flere modeller, der kan kategoriseres som sweat-equity. Fælles for dem alle er, at modydelsen for ejerandele erlægges i form af arbejde enten helt eller delvist.

I det følgende har vi taget udgangspunkt i de to mest hyppigt anvendte sweat-equity-modeller.

Reverse Vesting

Vesting er typisk en betegnelse for den modningsperiode en modtager af kapitalandele skal udside for at kunne udnytte retten til kapitalandelene. Modellen kan sammenlignes med warrants eller aktieoptioner. Her er formålet at give en person - typisk en medarbejder - ejerskab i form af kapitalandele ved løbende at lade dem optjene i takt med ansættelsesforholdet.

Med reverse vesting forståes det, at investoren (eller modtageren) får alle kapitalandelene up-front dog med visse begrænsninger i råderetten. Den væsentligste begrænsning er her en aftagende tilbagesalgspligt bygget op som en trappemodel. Se model herunder.

Reverse Vesting
Reverse-vesting fungerer således, at investoren modtager alle andelene up-front, mens virksomheden har en tilbagekøbsret, der aftager over tid. Efter en årrække er alle anparterne ikke længere omfattet af en tilbagekøbsret, og investoren kan derefter frit disponere over sine kapitalandele i selskabet.

Fordelene ved reverse vesting er hovedsagligt, at investoren kan købe sig ind i selskabet på et tidligt stadie, hvor prisen for anparterne sættes meget lavt. Dermed undgår man bl.a. skattemæssige spørgsmål om kursgevinst på strike-kursen længere henne ad vejen.

Ved at investoren får alle anparterne up-front giver startuppen også afkald på den kontrol, der ellers normalt ville være forbundet med et warrant- eller aktieoptionsprogram. Derfor bruger man reverse vesting som beskrevet ovenfor. På den måde kan startuppen - i fælleskab med investoren - definere nogle særlige betingelser for samarbejdet forinden overdragelsen af kapitalandelene. Disse betingelser kunne fx være et krav om fortsat engagement i virksomheden og eventuelt en vis performance-model i form omsætningskrav, succes med patentansøgninger osv.

Når alle kapitalandelene ikke længere er underlagt reverse vesting - fx efter år 4 i modellen ovenfor - kan ejerskabet eventuelt reguleres af en ejeraftale. Vilkårene i ejeraftalen vil typisk være tag- & drag-along vilkår (medsalgsret og -pligt), forkøbsret osv. Disse vilkår bør overvejes grundigt inden igangsættelsen af en sweat-equity-aftale baseret på reverse vesting.

Warrant- eller aktieoptionsprogram

Der findes naturligvis også mulighed for at investoren kan opnå det tilsigtede medejerskab ved at lade ham eller hende indtræde i virksomhedens warrant- eller aktieoptionsprogram.


Aktieoptioner:

Et aktieoptionsprogram giver mulighed for, at investoren kan købe eksisterende aktier i virksomheden til en på forhånd fastsat kurs.

Læs mere om aktieoptioner her.

Warrants:

Modtageren af warrants opnår en ret – men ikke en pligt til – at tegne nye anparter/aktier i virksomheden til en på forhånd aftalt kurs.

Læs mere om warrants her.


Sweat-equity som warrant- eller aktieoptionsprogram

Muligheden for at give investoren tiltagende ejerskab i virksomheden fremfor at give virksomheden aftagende tilbagekøbsret i investorens andele (reverse vesting), er også en populær model brugt af mange startups.

Fordelene er primært, at startuppen har væsentlig kontrol med kapitalandelene, da de vestes over tid. Misligholder investoren sin aftale, kan selskabet lade de resterende warrants bortfalde. Stopper investoren med at bidrage aktivt til selskabets drift efter år 2 af sin vesting-periode, vil de resterende warrants eller aktieoptioner bortfalde, jf. modellen nedenfor.

Vesting
I et almindeligt vesting-scheme optjener modtageren løbende ret til at udnytte sine tegningsretter. På den måde forpligter modtageren sig til at leve op til de vilkår, der er oplistet i warrant- eller aktieoptionsprogrammet igennem hele vesting-perioden.

For at kunne få mest mulig valuta for sine tegningsretter (warrants eller aktieoptioner) kan investoren eventuelt lade sig ansætte i selskabet for opnå de skattefordele, der er forbundet hermed. Her bør alle være opmærksomme på de restriktioner, der kan findes i investorens ansættelsesforhold andre steder. Det kan f.eks. være ansættelsesklausuler og forbud mod bijob.

Sweat-equity som fantom-aktier

Der findes flere modeller på sweat-equity udover reverse-vesting og warrant- eller aktieoptionsprogrammer. Her kan fantom-aktier bl.a. være en mulighed.

Fantom-aktier er et fiktivt ejerskab i virksomheden, der ikke er en kapitalandel, og som hverken giver stemmeret på generalforsamlingen, ret til udbytte eller anden væsentlig indflydelse. Til gengæld kan det aftales, at fantom-aktierne skal følge værdien af selskabets reelle kapitalandele (anparter/aktier).

Modellen er sjældent interessant blandt investorer i early-stage startups, da ønsket om reelt ejerskab er væsentligt i dette stadie. Til gengæld kan ordningen give god mening for startups, der har opnået en væsentlig markedsmodning og som allerede har en høj værdiansættelse.

Lad Lexly udforme jeres sweat-equity-aftale

Ønsker du hjælp til at oprette et sweat-equity-aftale, så har det heldigvis aldrig været nemmere. Dermed sikrer du dig også, at alt bliver gjort lovmæssigt, og du slipper samtidig for besværet.

Opret din sag hos i vores platform, hvor du beskriver, hvad du ønsker hjælp til. Relevante papirer vedhæftes i forbindelse med oprettelsen af sagen. Husk at det er gratis og uforpligtende at oprette en sag hos os. Lexly er Danmarks førende digitale juridiske platform som alternativ til en almindelige selskabsadvokat.

Når vi har modtaget din henvendelse, vil den blive lagt i udbud blandt vores jurister med speciale i selskabsret. Lexlys jurister er nøje udvalgte eksperter indenfor deres fagområder, derfor kan du være sikker på at din opgave bliver løst bedst muligt. De vil kigge sagen og det dertilhørende materiale igennem. Har vores jurister opfølgende spørgsmål, har du mulighed for at besvare disse. Sammen kan du og rådgiverne danne jer et overblik over, hvilken løsning du har brug for. Du vil herefter modtage ét eller flere tilbud på, hvordan vi vil løse opgaven for dig.

Har du fundet et tilbud, som stemmer overens med din forventning på en løsning, accepterer du blot det pågældende tilbud. Herefter vil sagsbehandlingen starte. På den måde har du det fulde overblik over, hvilke omkostninger der er forbundet med sagen. Først når sagsbehandlingen er afsluttet vil der ske betaling.

Al sagsbehandling sker online, så du har altid nem adgang til et overblik over, hvad der sker i din sag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder sweat-equity?

Begrebet er et erhvervsøkonomisk begreb, som dækker over den værdi af hårdt arbejde som en investor ved arbejdstimer tilfører virksomheden. Der bidrages ikke med penge, men med arbejdskraft og den tid, der investeres.

Hvornår er sweat-equity en fordel?

Denne type investering kan være fordelagtigt for et ungt start-up, som mangler den nødvendige kapital til at skaffe de nødvendige kompetencer.

Hvornår benyttes sweat-equity?

Oftest gøres der brug af sweat-equity-aftaler, når en startup forsøger at tiltrække investorer, men hvor behovet for viden og aktiv deltagelse er større end behovet for kontantindskud.

Priser fra

1.796 kr.

Ekskl. moms

Tag en samtale med en af vores jurister online

Få hjælp til sweat-equity Uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis