Baggrund

Væsentlig ændring af ansættelsesvilkår

Det er ikke unormalt, at der i et ansættelsesforhold over tid er behov for at ændre på vilkårene i ansættelsesforholdet.

I Danmark må en arbejdsgiver ikke uden varsel gå ind og ændre i disse vilkår, og det kræves derfor, at arbejdsgiveren udarbejder et tillæg – typisk i form af et brev – som varsler ændringen i den ansattes ansættelsesforhold, og giver vedkommende en chance for at opsige sin stilling inden de væsentlige ændringer træder i kraft.

Dette er et sådant tillæg i brevform, som lader dig ændre forholdene i dine ansattes ansættelsesforhold.

Tager 10 minutter
Kan downloades med det samme
Genereres automatisk
Skræddersyet udfra dine svar
Tilkøb ekspertrådgivning
Vi finjusterer dokumentet til dig
Lav online
149 kr.
Med jurist
Fra 3.499 kr.

Pris

149 kr.

Ekskl. moms

Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.
Kunder der bruger Lexly
Logo Kemp Og Lauritzen Logo Telia Logo Gjensidige Logo Airtame Logo Billetto

Hvordan ændrer man en medarbejders ansættelsesvilkår?

Når en arbejdsgiver indgår en aftale om ansættelse med en medarbejder, udarbejdes der en ansættelseskontrakt. I forlængelse heraf kan der ske ændringer i ansættelsesforholdet. Når der sker en væsentlig ændring af ansættelsesvilkår for en medarbejder, skal der udarbejdes et tillæg til ansættelseskontrakten eller også kan man vælge at lave en ny ansættelseskontrakt med de nye ændringer –  tillægget vedlagt.

Hvornår er en ændring af ansættelsesvilkår væsentlig?

Når det skal vurderes, hvorvidt en ændring er væsentlig, vil det som oftest være en konkret vurdering i forhold til den enkelte medarbejder.

Dette kan bedst illustreres i tilfælde, hvor en virksomhed flytter arbejdssted. Ændringen kan være uvæsentlig eller mindre væsentlig, indtil flytningen medfører betydelige ændringer i medarbejderens transporttid efter flytningen.

På den anden side vil nedgang i løn, fratagelse af ansvar eller lign. altid udgøre væsentlige ændringer af ansættelsesvilkår.

Hvornår kan en virksomhed ændre medarbejderens ansættelsesvilkår?

Hvis virksomheden ønsker at ændre i medarbejderens arbejdsvilkår, kan dette gøres, hvis det er sagligt begrundet i virksomhedens drift. Virksomhedens drift kan eksempelvis være, hvis en virksomhed oplever stor udvikling, som kan gøre det nødvendigt at ændre medarbejderens vilkår.

Såfremt der er tale om uvæsentlige ændringer i et arbejdsforhold, kan virksomheden foretage dette uden varsel. Eksempler på uvæsentlige ændringer kan være, hvis virksomheden skifter navn eller hvis virksomheden skifter ledelse (dette kan undtagelsesvis kræve varsel).

Hvis der er tale om mindre væsentlige ændringer, kan virksomheden i de fleste tilfælde gennemføre disse uden varsel, men det anbefales alligevel, at der gives en rimelig varsel på 1-3 måneder. Mindre væsentlige ændringer kan være omlægning af arbejdstid, ændring af adgang til at holde pause mv.

Når der er tale om væsentlige ændringer i et ansættelsesforhold, kan disse gennemføres, hvis virksomheden varsler dem med den individuelt gældende opsigelsesvarsel for medarbejderen.

Kan en medarbejder nægte at acceptere en ændring af ansættelsesvilkår?

Der kan forekomme tilfælde, hvor en medarbejder ikke ønsker at acceptere en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene, og i disse tilfælde, kan medarbejderen i stedet vælge at betragte sig som opsagt af virksomheden.

Når en medarbejder ikke ønsker at acceptere væsentlige ændringer i arbejdsvilkår og i stedet vælge at anse sig som opsagt, vil det have samme konsekvenser som ved en opsigelse fra virksomheden.

Hvordan kommer jeg i gang med mit tillæg?

Du kan helt gratis lave dit eget tillæg i brevform gennem vores smarte dokumentgenerator. Alt du skal gøre er at klikke på nedenstående knap og besvare de spørgsmål vi stiller dig. Efter at have oprettet en bruger / logget ind på Lexly-platformen ligger dit tillæg frit tilgængeligt, og du kan redigere i det så meget du vil.

Ønsker du yderligere hjælp kan du altid tilkøbe juridisk rådgivning fra en af vores juridiske eksperter i ansættelsesret.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår er en vilkårsændring væsentlig?

En væsentlig vilkårsændring er en ændring af medarbejders ansættelsesforhold, som afviger væsentligt fra medarbejderens kontrakt. Der findes ingen regler som fastlægger, hvornår en ændring er væsentlig. Ved denne vurdering, afhænger det af den enkelte medarbejders forhold.

Hvad er konsekvenserne ved væsentlige vilkårsændringer?

Hvis ændringen er væsentlig, skal den gennemføres som en opsigelse med tilbud om genansættelse på ændrede vilkår. Opsigelsen skal stadig ske efter de almindelige regler, som findes i bl.a. overenskomsterne og forvaltningloven.

Hvad er almindelige ændringer i arbejdsvilkår?

Næsten alle virksomheder vil på et tidspunkt opleve ændringer i medarbejdernes arbejdsvilkår. Det kan for eksempel være, fordi der skal foretages en omstrukturering eller nedskæring, eller fordi virksomheden vil indføre en ny personalepolitik. Her vil udgangspunktet være, at virksomheden godt kan ændre vilkårene for de ansatte, hvis de er saglige.

Lav online
149 kr.
Med jurist
Fra 3.499 kr.

Pris

149 kr.

Ekskl. moms

Betaling først til sidst
Sådan fungerer det
 • Svar på spørgsmålene i vores online formular.
 • På kun 10 min at får du et
  juridisk korrekt dokument.
 • Lav ændringer i
  dokumentet eller hent
  det som PDF.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis