Betalingsstandsning

Betalingsstandsning er et juridisk begreb, der beskriver en situation, hvor en skyldner frivilligt stopper betalingen af sin gæld på grund af aktuel eller forventet manglende betalingsevne. Det sker, når en skyldner ikke længere mener, at han eller hun kan opfylde sine økonomiske forpligtelser, og derfor anmoder om betalingsstandsning.

Processen

Når en skyldner anmoder om betalingsstandsning, er det ikke en offentlig proces. I stedet meddeles det til alle de kendte fordringshavere, som den skyldner har gæld til. Skyldneren kan vælge at holde visse gældsposter uden for betalingsstandsningen. Disse kan være gældsposter, som skyldneren har til hensigt at fortsætte betalinger på, selv i en periode med betalingsstandsning.

Effekten

Den kan have forskellige virkninger for både skyldneren og fordringshaverne. For skyldneren kan det være en måde at få et pusterum på i en presset økonomisk situation. Det kan give tid til at reorganisere økonomien, finde nye indtægtskilder eller arbejde på en plan for tilbagebetaling af gælden.

For fordringshavere kan den skabe usikkerhed om, hvornår og i hvilket omfang de vil modtage betaling for de udestående krav, de har mod skyldneren. Men det kan også være en måde at sikre, at de får en vis andel af de tilgodehavender, de har, især i tilfælde hvor skyldneren er i en dyb økonomisk krise.

Betalingsstandsning versus konkurs

Selvom betalingsstandsning kan lyde som en konkurs, er det vigtigt at forstå forskellen. En betalingsstandsning er en midlertidig pause i betalingerne, mens en konkurs er en formel erklæring om, at en person eller virksomhed ikke er i stand til at betale sine gæld. I modsætning til en konkurs, er en betalingsstandsning ikke en offentlig proces og kan være mere fleksibel i forhold til, hvilke gældsposter der inkluderes.

Relaterede ord

Kulance

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en betalingsstandsning?

Den opstår, når en virksomhed er ude af stand til at betale sine kreditorer. Det giver virksomheden en midlertidig periode til at genoprette sin økonomi og afvikle sine gældsforpligtelser. Det er et vigtigt begreb i erhvervslivet, der tillader virksomheder at forhandle og undgå konkurs.

Hvordan går man i betalingsstandsning?

Du skal anmelde det til skifteretten i den retskreds, hvor din virksomhed er placeret. Herefter vil skifteretten udpege et tilsyn og inden for 3 uger efter anmeldelsen afholdes et kreditormøde i skifteretten.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis