Grundværdi

En grunds værdi i ubebygget tilstand hvor der b.la. medregnes beliggenhed, grundens stand mm.. Grundværdien er således en vurdering, der tager højde for forskellige parametre ved grunden og/eller den fast ejendom på grunden.

Vurderingen udføres af en ejendomsmægler, der vurderer grundens værdi på baggrund af en række faktorer.

Hvorfor er ens grundværdi vigtig?

Grundværdien er et centralt element i ejendomshandel, og den har direkte indflydelse på en række økonomiske og juridiske aspekter forbundet med ejerskab og handel af fast ejendom. For det første påvirker den den pris, man kan forvente at få ved salg af en ejendom. En gunstig beliggenhed eller andre positive kendetegn ved grunden kan bidrage til en højere grundværdi, hvilket potentielt kan øge salgsprisen.

Udover salgssituationer har grundværdien også betydning for beskatningen af ejendommen. En korrekt vurdering af grundværdien er derfor essentiel for at sikre, at ejeren betaler den retmæssige mængde i ejendomsskat, da denne skat beregnes ud fra ejendommens værdi, herunder grundværdien.

Desuden giver en bevidsthed om grundværdien ejeren mulighed for strategisk at foretage forbedringer på grunden, der kan øge værdien over tid. Dette kan inkludere landskabspleje, tilføjelse af faciliteter eller andre tiltag, der gør grunden mere attraktiv.

Forståelsen for og kendskabet til grundværdien er således et vigtigt redskab for ejere, købere og sælgere af fast ejendom, da det hjælper med at navigere i markedet og træffe informerede beslutninger baseret på en præcis vurdering af grunden eller ejendommens aktuelle værdi. Det er et uundværligt redskab i fast ejendom og danner grundlaget for mange væsentlige økonomiske og strategiske beslutninger.

Hvordan beregnes grundværdien?

Grundværdien beregnes ved at indtaste en adresse eller et grundstørrelse i et grundværdiskalkulator. Grundværdiskalkulatoren henter grundstørrelsen fra SKAT, og beregner grundværdien på baggrund af en kommunal værdiansættelse.

Hvis du ikke er enig i beregningen

Hvis du er uenig i grundværdien for din ejendom, kan du klage til Tingbogen. Du kan klage til Tingbogen, hvis du mener, at grundværdien er for høj eller for lav. Du kan også klage, hvis du mener, at grundværdien ikke er korrekt.

Fradrag i grundværdi for forbedringer

Der kan fratrækkes en vis mængde for forbedringer, der er foretaget på grunden. Forbedringerne kan være en nybygget garage, et nyt tag eller andre forbedringer, der øger grundværdien. Forbedringerne skal være godkendt af kommunen, og fradraget kan ikke overstige 20 procent af grundværdien.

Ejendomsværdi og grundværdi

Grundværdi og ejendomsværdi er to begreber, der ofte forveksles.

Grundværdien er den værdi, som grunden har, når den ikke er bygget på. Når man køber en grund, køber man altså kun grundværdien.

Ejendomsværdien er grundværdien plus værdien af bygningerne på grunden.

Grundværdier bliver fastsat af kommunen hvert andet år, og ejendomsværdier bliver fastsat af Statens Ejendomsvurdering hvert fjerde år.

Grundværdien er altså den værdi, som grunden har, når den ikke er bygget på. Når man køber en grund, køber man altså kun grundværdien.

Spørgsmål og svar

Er grundværdi indeholdt i ejendomsværdi?

Ja, grundværdien udgør en del af ejendomsværdien. Den anden del af ejendomsværdien er bygningernes værdi.

Hvad er offentlig grundværdi?

Offentlig grundværdi er den værdi, som grunden har for kommunen. Kommunens grundværdier bruges bl.a. til at beregne grundskylden.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis