Intercompany pricing

Hvad er det og hvorfor er det vigtigt?

Intercompany pricing, eller prisfastsættelse mellem koncernselskaber, er en grundlæggende del af drift og administration af multinationale selskaber. Begrebet henviser til den proces, hvorigennem priser på varer, tjenester og immaterielle rettigheder fastsættes mellem enheder i samme koncern.

Sådan fungerer intercompany pricing

I praksis betyder intercompany pricing, at når en enhed i en koncern sælger en vare eller tjeneste til en anden enhed i samme koncern, skal de fastsætte en pris for denne transaktion. Denne pris, kendt som den interne pris, kan være anderledes end den pris, som ville være blevet anvendt, hvis transaktionen var foregået mellem to uafhængige parter.

Skatteregler

En af de primære årsager til, at intercompany pricing er så vigtigt, er på grund af skattemæssige årsager. Mange lande har skatteregler, der kræver, at interne priser skal være på markedsvilkår, det vil sige, de skal svare til, hvad to uafhængige parter ville have aftalt. Disse regler, kendt som transfer pricing regler, er designet til at forhindre selskaber i at manipulere interne priser for at reducere deres samlede skattebyrde.

Kompleksiteten i intercompany pricing

At fastsætte interne priser er ofte en kompleks proces, der kræver dygtighed og ekspertise inden for både økonomi og skatteregler. Det kræver også en dyb forståelse af de specifikke forhold og transaktioner inden for en koncern, da priserne skal afspejle de særlige omstændigheder i hver enkelt transaktion.

I praksis

Et eksempel på intercompany pricing i praksis kunne være et multinationalt teknologiselskab, der har forskellige afdelinger spredt over hele verden. Hvis forsknings- og udviklingsafdelingen i land A skaber en ny software, som produktionsafdelingen i land B vil anvende, skal de to afdelinger fastsætte en pris for overførsel og brug af denne software. Dette skal gøres under hensyntagen til relevante transfer pricing regler for at sikre, at transaktionen er i overensstemmelse med skattereglerne.

Intercompany pricing er en væsentlig del af moderne forretningsdrift, især for multinationale selskaber. Ved at forstå, hvordan det fungerer, og hvilke regler der gælder, kan selskaber bedre navigere i det komplekse landskab af koncernøkonomi og skatteregler.

Relaterede ord

Predatory pricing

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis