Kapitalindkomst

Kapitalindkomst er en betegnelse, der bruges i skattesammenhæng, og refererer til indtægter, der kommer fra kapital - det vil sige investeringer og besparelser. Denne type indkomst omfatter blandt andet renteindtægter, udbytter, gevinster ved salg af aktier og indtægter fra udlejning af fast ejendom.

Kapitalindkomstens rolle i skatteberegning

Den spiller en central rolle i din skatteberegning. Den indgår som en del af den samlede skattepligtige indkomst, som er grundlaget for beregningen af din skat. Der er forskellige skattesatser for forskellige typer af kapitalindkomst, hvilket gør det endnu vigtigere at holde styr på, hvad du tjener, og hvordan det klassificeres.

Hvad bidrager til kapitalindkomst?

Der er mange forskellige typer af indtægter, der kan bidrage til den. Dette inkluderer indtægter fra renter på opsparingskonti, indtægter fra obligationer, udbytter fra aktier og overskud fra salg af aktier eller fast ejendom. Alle disse indtægter tælles sammen for at afgøre din samlede kapitalindkomst.

Hvordan beregnes kapitalindkomst?

Beregningen kan være en kompleks proces, da det kræver at holde styr på mange forskellige typer af indtægter. Generelt set er det dog simpelt: du lægger alle dine kapitalindtægter sammen for at finde din samlede kapitalindkomst. Denne indkomst vil så blive beskattet i henhold til de aktuelle skattesatser, som kan variere afhængigt af, hvilken type indtægt der er tale om.

Forståelse er nøglen til en effektiv skatteplanlægning. Ved at vide, hvad der bidrager til den, og hvordan den beregnes, kan du bedre planlægge dine investeringer og sparestrategier for at minimere din skat.

Relaterede ord

Indkomstbortfaldsprincip

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en kapitalindkomst?

Den dækker over økonomiske transaktioner som finansielle kontrakter, obligationer, investeringsselskaber, lagerforskydninger og udenlandske fordringer/gæld, samt valutahandel. Det er indtægter, der genereres gennem investeringer og handler med værdipapirer og andre økonomiske instrumenter. Den beskattes normalt anderledes end arbejdsindkomst.

Hvor meget betaler man i skat af kapitalindkomst?

Skatten varierer mellem 37-42% (fra 2023) og højst 37% for beløb under 48.800 kr. (97.600 kr. for ægtefæller).

Hvad består kapitalindkomst af?

Det består primært af renteindtægter fra bankindestående, obligationer og lån. Den beregnes som et nettobeløb ved at fratrække negativ kapitalindkomst (f.eks. renteudgifter på lån). Kapitalindkomsten er en del af den samlede indkomst, der beskattes.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis