Obligation

Hvad er en obligation?

En obligation er et gældsbrev, der udstedes af en stat, et realkreditinstitut eller en erhvervsvirksomhed. Obligationer udstedes i serier (grupper med ensartede vilkår). En obligation er typisk et lån (obligationslån) til enten en virksomhed, et realkreditinstitut eller til staten. Så når du køber obligationer, låner du altså de penge ud, du har valgt at investere. En obligation har tilknyttet en kupon, som også kaldes rente, og en løbetid. Der findes obligationer med forskellige løbetider og rentesatser.

Kort fortalt

 • Definition: Gældsbrev udstedt af stat, realkreditinstitut, eller virksomhed.
 • Egenskaber: Har rente og fastlagt løbetid.

Typer

 1. Statsobligationer: Lav risiko.
 2. Realkreditobligationer: Til boligfinansiering.
 3. Virksomheds-/erhvervsobligationer: Varierende risiko.

Investering

 • Fordele: Stabil indkomst, lav risiko.
 • Ulemper: Begrænset afkast.

Obligationer vs. Aktier

 • Aktier: Høj risiko og afkast.
 • Obligationer: Lavere risiko og afkast.

Hvordan udstedes obligationer?

Obligationer udstedes typisk i større serier på én gang, men det er også muligt at udstede obligationer i mindre serier eller enkeltvis. Obligationerne udstedes enten af stater, kreditinstitutter eller virksomheder.

Der findes to hovedtyper:

 1. Rentede obligationer: Udstedes med en fast rente og afdrages på et fastsat tidspunkt.
 2. Rentebærende obligationer: Udstedes med en variabel rente, der følger markedets renteniveau, og afdrages på et fastsat tidspunkt.

Statsobligationer, realkreditobligationer, virksomhedsobligationer og erhvervsobligationer

Der findes fire almindelige obligationstyper:

Statsobligationer: Udstedes af Danmarks Regering og danner grundlag for finansieringen af Danmarks statsgæld. Det er typisk en af de sikreste investeringer, da der er ingen valutarisiko og risikoen for, at Danmark ikke kan overholde sine tilbagebetalinger er minimal.

Realkreditobligationer: Udstedes af realkreditinstitutter til finansiering af boligkøb. Der findes to hovedtyper; rentetilpasningslån og konverterbare realkreditobligationer.

Virksomhedsobligationer: Udstedes af virksomheder til finansiering af virksomhedens aktiviteter.

Erhvervsobligationer: Udstedes af erhvervsvirksomheder til finansiering af erhvervsvirksomhedens aktiviteter. Der er stor forskel på risikoen, da de udstedes af både solide og mindre solide selskaber.

Fordele og ulemper ved investering i obligationer

Fordele

 • Det er ofte en populær investering, fordi de typisk giver en stabil og forudsigelig indkomst.
 • Samtidig er det er også et sikker investering, fordi der er en lav risiko for, at udstederen ikke kan betale pengene tilbage.
 • Derudover er obligationer en fleksibel investering, fordi du kan vælge at investere i obligationer med en fast eller variabel rente.
 • Hvis du investerer i en rentebærende obligation, kan du også vælge at sælge den tilbage til udstederen før udløbet, hvis du har behov for pengene.

Ulemper

 • at du ikke får nogen afkast, hvis renten i markedet stiger.
 • Derudover kan det være svært at finde ud af, hvor sikker en obligation er, hvis du ikke er ekspert i området.
 • Endelig kan det være svært at finde ud af, hvor meget du skal investere i en obligation, hvis du ikke har erfaring med investering.

Hvornår stiger renten?

Renten i markedet stiger, når der er en høj efterspørgsel efter lån - dette sker typisk, når der er en økonomisk vækst, og virksomheder og forbrugere ønsker at låne flere penge.

Renten i markedet falder, når der er en lav efterspørgsel efter lån - dette sker typisk, når der er en økonomisk nedgang, og virksomheder og forbrugere ønsker at låne færre penge.

Investering i obligationer vs aktier

Aktier og obligationer er to forskellige typer af investeringer, og hvilken du skal vælge, afhænger af dine mål og din risikovillighed.

Aktier giver mulighed for større afkast, men også større udsving i værdien, hvor obligationer typisk giver mindre afkast, men også mindre udsving.Hvis du er risikovillig, kan aktier være en god investering for dig, men hvis du er mere forsigtig, kan obligationer være bedre.

Det er dog ikke så enkelt som bare at vælge én type investering. Du bør også overveje, hvor længe du ønsker at investere, og hvor meget du ønsker at investere. Hvis du for eksempel ønsker at investere i aktier, men kun for en kort periode, kan det være en god idé at investere i en aktieopsparing. En aktieopsparing giver dig mulighed for at investere i aktier, men du kan også trække pengene ud, hvis du ønsker det.

Hvis du derimod ønsker at investere i obligationer, skal du overveje, hvilken type obligation du ønsker at investere i. Der er mange forskellige typer af obligationer, og det kan være svært at vælge den rigtige. Du bør overveje, hvilken type obligation der passer bedst til din investering, og hvor længe du ønsker at investere.

En investeringsform med lav risiko

Obligationer er en investeringsform, der generelt betragtes som værende forbundet med en lavere risiko sammenlignet med andre investeringsmuligheder, såsom aktier. Obligationer er værdipapirer, der repræsenterer et lån, som en investor yder til en udsteder, typisk en virksomhed eller en offentlig institution. Udstederen forpligter sig til at betale renter til investoren i form af kuponbetalinger og tilbagebetale det lånte beløb (hovedstolen) ved obligationens udløb.

Den lavere risiko ved obligationer skyldes primært, at rentebetalinger og tilbagebetaling af hovedstolen er juridisk bindende forpligtelser for udstederen. Dette betyder, at investorerne har en vis sikkerhed for at modtage afkast på deres investering, så længe udstederen ikke misligholder sine betalinger. Obligationer udstedt af stabile og kreditværdige udstedere, såsom statsobligationer, betragtes som særligt sikre investeringer, da risikoen for misligholdelse er minimal.

Selvom afkastet på obligationer ofte er lavere end afkastet på aktier, kan de udgøre en vigtig del af en diversificeret investeringsportefølje og bidrage til at reducere den samlede risiko.

Relaterede ord

Kabinetsspørgsmål

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis