Kreditkøb

Kreditkøb betegner en kreditaftale med henblik på køb af løsøre, hvor der er aftalt henstand med betalingen af købesummen eller blot en del af denne, eller hvis købesummen helt eller delvis dækkes ved lån hos tredjemand på baggrund af en aftale mellem denne og sælgeren. Hvis du laver aftaler om kredit, skal du være opmærksom på de regler, der gælder for området. Der er således forskellige former for kreditkøb:

  • Sælger yder kreditten direkte til køber (Kreditaftalelovens § 4, stk. 1, nr. 2).
  • En tredjemand (f.eks. en bank) yder kreditten til køber, forudsat at tredjemands finansiering af købet beror på en aftale mellem sælger og tredjemanden (Kreditaftalelovens § 4, nr. 15).

Hvad skal man være opmærksom på?

Salg på kredit indebærer risiko for tab for sælgeren, hvis køberen ikke overholder betalingsbetingelserne. Denne risiko kan begrænses ved at forlange sikkerhed. Det er herved af stor praktisk betydning, at den værdi, som salgsgenstanden repræsenterer, kan sælgeren sikre sig fortrinsret til ved i aftalen om købet at tage et ejendomsforbehold.

Kreditaftaleloven - en beskyttelse

Kreditaftaleloven er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler om kreditter. Der vil typisk være tale om lån af penge, men loven omfatter bl.a. også kreditkøb. Kreditaftalelovens hovedformål er forbrugerbeskyttelse og dermed en retlig regulering af forbrugerkreditaftaler, hvis lovregler ikke kan fraviges til skade for forbrugeren.

Relaterede ord

Lånekøb

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et kreditkøb?

Kreditkøb er, når du aftaler med en køber, at vedkommende ikke behøver at betale kontant, men kan betale en del af eller hele prisen for den vare, han/hun har købt, på et senere tidspunkt.

Hvad betyder en kreditaftale?

En kreditaftale defineres som en aftale om kredit i form af henstand, lån eller anden tilsvarende form for finansiel ydelse.

Skal man aftale et ejendomsforbehold?

I kreditkøb aftales der ofte et ejendomsforbehold. Ved køb med forbeholdet forstås et kreditkøb, hvor det er aftalt at sælger kan tage det solgte tilbage, hvis køber ikke overholder afdragsplanen.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis