Likvidationsakkord

I økonomi og jura findes der forskellige løsninger for at hjælpe skyldnere, der står over for en uoverkommelig mængde gæld. En sådan løsning er likvidationsakkord, et værktøj, der kan give skyldnere en ny chance.

Hvad indebærer en likvidationsakkord?

Likvidationsakkord er en juridisk ordning, der tillader en skyldners formue - eller en del af den - at blive fordelt mellem kreditorerne. Formålet med dette er at frigøre skyldneren for den del af gælden, der ikke kan dækkes af skyldnerens formue. Det betyder, at en skyldner, der ellers ville være ude af stand til at betale sin gæld, kan opnå en vis grad af økonomisk lettelse.

Processen bag likvidationsakkord

For at etablere en likvidationsakkord kræves der typisk en række juridiske trin. Det første trin er at foretage en vurdering af skyldnerens samlede formue. Denne vurdering danner grundlaget for at bestemme, hvilken del af formuen der kan fordeles til kreditorerne.

Efter vurderingen skal der oprettes en akkord, der er en juridisk bindende aftale mellem skyldneren og kreditorerne. I denne aftale fastsættes det, hvordan formuen skal fordeles, og det bekræftes, at skyldneren vil blive frigivet for den resterende gæld, når fordelingen er gennemført.

Likvidationsakkordens betydning i gældsafvikling

Likvidationsakkord spiller en væsentlig rolle i gældsafvikling. Denne ordning kan give skyldnere en vej ud af gæld, der ellers ville være uoverkommelig, og samtidig sikre, at kreditorerne modtager en del af det beløb, de er skyldige. Selvom en likvidationsakkord ikke garanterer fuld betaling til kreditorerne, kan den give dem en større chance for at inddrive i det mindste en del af den udestående gæld. Samtidig giver den skyldneren en mulighed for at begynde på en frisk økonomisk fremtid.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis