Omstødelse

I konkurslovgivningen er begrebet 'omstødelse' en vigtig faktor. Men hvad betyder det egentligt, og hvilken indflydelse har det på konkursboet og forholdet mellem konkurskreditorerne?

Hvad er det, og hvordan fungerer det?

Omstødelse betegner en tilsidesættelse af dispositioner og andre retsskridt, der er foretaget af eller imod en skyldner, som senere går konkurs. Dette gælder særligt i situationer, hvor boets aktiver forringes, eller forholdet mellem konkurskreditorerne forrykkes.

Handlinger, der kan omstødes, inkluderer typisk overførsler af aktiver eller rettigheder, der er sket tæt på tidspunktet for konkursen, eller dispositioner, der uretmæssigt begunstiger visse kreditorer på bekostning af andre.

Hvordan påvirker omstødelse konkursboet?

Omstødelse har direkte indflydelse på konkursboet og dets værdi. Hvis en omstødelse finder sted, returneres de omstødte aktiver eller rettigheder til boet. Dette kan øge boets samlede værdi og dermed den mængde af aktiver, der kan fordeles mellem kreditorerne.

Hertil kommer, at omstødelse kan ændre fordelingen af aktiver mellem kreditorerne. Hvis visse kreditorer uretmæssigt har modtaget mere end deres retmæssige andel på grund af skyldnerens dispositioner, kan disse dispositioner blive omstødt, således at aktiverne kan fordeles mere retfærdigt.

Vigtige retlige overvejelser ved omstødelse

Retten til at omstøde dispositioner er ikke ubegrænset. Der er strenge regler og frister, som konkursboet skal overholde for at kunne kræve en disposition omstødt. Dette omfatter blandt andet regler om, hvilke dispositioner der kan omstødes, og inden for hvilken tidsramme en sådan anmodning skal fremsættes. Disse regler er komplekse og kan variere afhængigt af konkurslovgivningen i det pågældende land.

Eksempler

Et eksempel kunne være, at en skyldner kort før konkurs har overført en stor sum penge til en enkelt kreditor, hvilket har forringet boets aktiver og dermed forstyrret fordelingen blandt de resterende kreditorer. I dette tilfælde kan boet søge om omstødelse af denne overførsel for at genvinde midlerne og sikre en retfærdig fordeling.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er omstødelse?

Omstødelse er et retsmiddel inden for konkurs, tvangsakkord og gældssanering. Det giver mulighed for at annullere gyldige dispositioner, hvis de har mindsket aktiverne, øget gælden eller ændret fordelingen mellem kreditorerne på anden vis end konkursordenen. Omstødelse er et væsentligt begreb for at beskytte kreditorernes interesser og sikre retfærdig fordeling af aktiverne.

Hvornår kan der ske omstødelse?

Omstødelse kan opstå, hvis skyldnerens gæld er overdraget eller retsforfulgt af en tredjepart, der vidste eller burde have vidst, at skyldneren var insolvent. Omstødelse betyder, at skyldnerens transaktion kan annulleres for at sikre en mere retfærdig fordeling af aktiverne. Det er vigtigt at være opmærksom på omstødelsesreglerne for at undgå potentielle juridiske konsekvenser.

icon-privat

Ønsker du rådgivning?

Hos Lexly kan du nemt oprette en sag og modtage gratis og uforpligtende tilbud på din juridiske udfordring.

Start her
Lexly platform

Én samlet platform

Vores digitale platform sikrer simpel og effektiv sagsbehandling og kommunikation. Du har kontrol over opgavens udformning, og er altid opdateret på fremskridt.

Prisen er gennemskuelig

Faste og transparente priser

Undgå ubehagelig overraskelser og få en fast pris inden opgaven accepteres. Hele vores effektive tilgang til arbejdet betyder at vi kan tilbyde yderst fordelagtige priser.

Fuldt forsikret

Sikker sagsbehandling

Vi sørger for at din sagsbehandling foregår sikkert og krypteret. Det er kun vores betroede juridiske rådgivere der har adgang til de oplysninger du deler.

Lad os hjælpe dig videre...
opret din sag gratis